1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SGK atama ve nakil yönetmeliğinde yapılan değişiklikler

SGK, sosyal güvenlik denetmenlerini rotasyon tabi unvanlar arasından çıkardı
14 Nisan 2017 09:00
Yazdır
SGK atama ve nakil yönetmeliğinde yapılan değişiklikler

SGK, atama ve yer değiştirme yönetmeliğini, 14 Nisan 2017 tarihi itibariyle değiştirdi. Değişiklikler için tıklayınız.

Yapılan değişiklikler şu şekildedir:

1- SGK denetmeni unvanı, zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanlar arasından çıkarılmıştır.

2- İl ve ilçeler bazında yapılmış olan beş hizmet bölgesi ayrımı sadece illeri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

3- Zorunlu yer değiştirmeye tabi Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcılarının atanamayacakları bazı yerleri düzenleyen madde kaldırılmıştır.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU

ESKİ MADDE YENİ MADDE
Madde 6 - (1) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir. MADDE 1 - 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - (1) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir."

Madde 7 - (1) Türkiye'nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller, merkez ilçeler ve diğer ilçeler beş hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir. MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve eki EK-3 Hizmet Bölgeleri Cetveli ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Türkiye'nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller beş hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir."

Madde 9 - (1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarında uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu süreyi tamamlayan personel farklı hizmet bölgelerine atanır. Bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Her hizmet bölgesi için tespit edilen zorunlu çalışma süresi, o hizmet bölgesi içindeki hizmet alanından birisinde geçirilebileceği gibi birden çok hizmet alanında da geçirilebilir. Ancak, aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz.
d) Bir il sınırı içerisinde farklı hizmet bölgelerine dahil hizmet alanlarının bulunması halinde, bu il sınırı içerisindeki görev süresi, çalışılan iki ayrı hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aşamaz.
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Ancak, aynı bölge içerisindeki farklı illerde yer alan hizmet alanlarına yapılan atamalarda çalışma süresi iki yıldan az olamaz."

Atanılamayacak hizmet yerleri
Madde 21 - (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlarda görev yapanlar;
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,
atanamazlar.
(2) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelindeki 4 ve 5 inci bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,
b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,
yapılacak atamalarda bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
(3) Bu maddenin uygulanmasında, büyükşehir belediyesi olan illerde il merkezi ile büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 6 ncı maddede belirtilen görevlerde bulunanların her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları süreler, bu Yönetmeliğin EK-3'ünde yer alan hizmet alanları esas alınarak intibak ettirilir.
(2) Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarında görev yapan personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bulundukları hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini doldurduktan sonra diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle atanırlar.
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce 6 ncı maddede belirtilen görevlerde bulunanların, bu maddenin yayımı tarihinden önce bir ilin farklı hizmet bölgelerinde geçen süreleri, görev yapılan yer daha önce hangi hizmet bölgesinde yer alıyor ise o hizmet bölgesinden sayılır."

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 8 8
Bu haber 32,511 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam