1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Personel Yük Tablolarına ilişkin Maliye Bakanlığı açıklaması

09 Mayıs 2007 11:18
Yazdır

Sayı : B.07.0.BMK.0.22-115900 01.05.07 - 8130

Konu: Personel Yük Tabloları
?????????.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin olarak 12/4/2007 tarihli ve 26491 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 26/3/2007 tarihli ve 2007/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar? ve eki cetvellerin 2007 yılında da uygulanmaya devam edileceği kararlaştırılmıştır.

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesiyle Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç, diğer kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personelin 2006 yılında ne miktarda zam ve tazminat alacağına dair ilgili cetvellerin kontrol edilmesine ilişkin görev bu idarelerin strateji geliştirme başkanlığına/daire başkanlığına/müdürlüğüne veya mali hizmetlerinin yürütüldüğü birime verilmiş ve anılan Karara istinaden 11/5/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 160 seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümünün 12 nci maddesinde ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin Tebliğ ekinde yer alan yük ve kadro formlarını doldurarak Genel Müdürlüğümüze göndermeleri gerektiği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bütçe içinde önemli harcama kalemlerinden birini oluşturan personel giderlerine ilişkin Bakanlığımızda yapılmakta olan bütçe ve personel harcama tahminlerinde kullanılmak üzere, kurumlar itibarıyla ilgili cetvellerde yer alan zam ve tazminatlar ile diğer ödeme kalemleri bazında personel sayılarına ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu itibarla, bir örneği excell formatında www.bumko.gov.tr adresinde duyurular bölümünde bulunan tablolardan;

1- Yük ve Kadro formları (Yük ve Kadro Formu I, II ve III), kontrolü yapılan her bir idare için ayrı ayrı olmak üzere, idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarına ilişkin bilgiler konsolide edilmek suretiyle,

2- Diğer tablolar ise ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda,

doldurularak bir yazı ekinde ve ayrıca e-posta (Ferhat@bumko.gov.tr) yoluyla 20 Mayıs 2007 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesini arz/rica ederim.

Ek: Açıklama ve Tablolar

AÇIKLAMALAR

Bütçenin önemli bir kısmını oluşturan personel harcamalarına yönelik olarak her yıl Bakanlığımızda yapılmakta olan tahminlerin daha sağlıklı ve doğru yapılabilmesi açısından gönderilen ekli tabloların, aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, İdarenizce (Rektörlük / Genel Müdürlük / Başkanlık) maaş ödemesi yapılan tüm personeli kapsayacak şekilde doldurulması büyük önem taşımaktadır.

1-Tablolara İdarenizce ödeme işlemleri yapılan merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm personele ait bilgiler dahil edilecektir.

2- Tabloların doldurulmasında fiilen dolu kadrolar esas alınacaktır.

3- Aylık dereceler ve ek göstergeler fiilen ödeme yapılan dereceye göre tespit edilecektir.

4- Tablolar 15 Mayıs 2007 tarihindeki ödemelere göre doldurulacaktır.

5- İstenilen tablolar ilgili idarelerin maaş mutemetlerinin tamamına verilecektir.

6- Daha sonra ilgili idarelerin maaş mutemetlerinden gelen söz konusu tablolar kontrolü yapılarak tek bir tablo haline getirilecek ve Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

7- Bütün tablolar daktilo, bilgisayar veya okunaklı bir şekilde dolmakalem ile doldurulacaktır. Tabloların altına irtibat kurulabilmesi için ilgili kişinin adı, unvanı ve telefon numarası mutlaka yazılacaktır.

8- Tablolar doldurulurken herhangi bir tereddüt oluşması halinde aşağıdaki adreslerden mutlaka gerekli bilgi alınmalıdır

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 7,655 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam