MEB, peformans çaışmasında son aşamaya geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerden, sendikalardan görüşler geldiğini belirtip, gelen görüşlerin analiz edildiğini, analiz tamamlandıktan sonra nihai kararlarını açıklayacağını vurguladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Nisan 2018 18:27, Son Güncelleme : 12 Nisan 2018 10:07
MEB, peformans çaışmasında son aşamaya geldi

MEB, PERFORMANSTA SON KARARI VERMEK ÜZERE

Milli Eğitim Bakanlığı, performans yönetmelik taslağına ilişkin olarak 53 üniversiteden en çok üyesi olan 3 sendikadan görüş geldiğini belirtip, görüşlerin uzmanlarca analiz edildiğini ve nihai değerlendirmelerin analizler tamamlandığında açıklanacağını vurguladı.

İşte MEB'in süreçle ilgili bilgi notu:

I. Mevcut Performans Değerlendirme Sistemi

10. Kalkınma Planı'nın (2014-2018) Kamuda İnsan Kaynakları bölümünün 380. maddesinde kamuda performans değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak "Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir." maddesi yer almaktadır. Aynı planın Eğitim bölümünün 152. maddesinde öğretmenlere performans değerlendirme getirilmesi ile ilgili olarak da "Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek; öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa dayanan bir yapıda düzenlenecektir." maddesine yer verilmiştir. Bu kapsamda Devlet Personel Başkanlığının hazırlamış olduğu "Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı" temel alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Performans Değerlendirmesi çalışmalarına başlanmıştır.

14 Mart 2014 tarih ve 6528 sayılı Kanun ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan değişiklikler gereğince hazırlanan ve 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54'üncü maddesine "Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır." ibaresi eklenmiştir.

Bu yönetmelik doğrultusunda performans değerlendirmesi kurum müdürleri tarafından 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda 787.988 öğretmene uygulanmıştır. Gerçekleştirilen değerlendirmede öğretmenlerimizin %98,86'sı 80 ile 100 arasında puan almıştır. Bu oranlara rağmen kurum müdürlerince yapılan öğretmen performans değerlendirmesi birçok tartışmalara yol açmıştır. Tartışmalarda en çok kurum müdürünün tek başına değerlendirme yapmasının performans değerlendirmenin amacına hizmet etmeyeceği görüşünden bahsedilmiştir.

II. Performans Değerlendirme Sistemi Güncelleme Çalışmaları

Süreç içerisinde Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'nin güncellenmesi ve kurum müdürünün tek başına değerlendirme yapmasıyla ilgili eleştiriler göz önüne alınarak öğretmen performans değerlendirmesinin çoklu veri kaynağına (öz değerlendirme, okul müdürü, müdür yardımcısı, zümre, öğrenci, veli) dayalı olarak yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir.

Performans Değerlendirme Formunun geliştirilmesine yönelik olarak akademisyenler ve alan uzmanlarının katılımıyla 4-5 Şubat 2017 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevinde çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın sonucunda ortaya çıkan taslağa ilişkin üniversitelerden akademisyenlerin görüşleri alınmıştır. Bunların yanı sıra, Bakanlığımız birimlerinden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görüşleri alınmıştır. Yapılan çalıştay ve alınan görüşler doğrultusunda Performans Değerlendirme Formları yeniden düzenlenmiştir.

Performans değerlendirme formlarının güncellemesi tamamlandıktan sonra öğretmenlerin performans değerlendirme sistemi ile ilgili görüşlerini almak üzere 02.07.2017 tarihinde Başkent Öğretmenevinde 7 ilden, farklı sendikalara mensup 61 öğretmenin katılımıyla çalıştay gerçekleştirilmiş ve taslak formlara son şekli verilmiştir.

III. Yeni Taslak Performans Değerlendirme Sistemi Pilot Çalışması

Hazırlanan taslak öğretmen performans değerlendirme modelinin pilotlaması TÜİK İstatistiki Bölge Sınıflandırmasına göre seçilen 12 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Kayseri, Mardin, Antalya, Trabzon, Eskişehir, Balıkesir, Erzurum, Samsun) farklı kurum türlerinden 132 kurumda, MEBBİS performans değerlendirme modülü üzerinden, 23-31.10.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

IV. Taslak Performans Değerlendirme Sistemi ile İlgili Görüş Alınması Süreci

Yeni performans değerlendirme modeli hazırlıklarıyla ilgili sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve tüm paydaşların görüşlerinden hareketle bir model oluşturulabilmesi için Sayın Bakanımızın talimatlarıyla 12.02.2018 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu aracılığıyla üniversitelerden "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Taslak Yönetmeliği" ve değerlendirme formları ile ilgili görüş istenmiştir. 02.04.2018 tarihi itibariyle 53 üniversiteden cevap gelmiştir.

Aynı süreçte eğitim kolunda çalışan, üye sayısı fazla olan 5 sendikaya performans değerlendirme ile ilgili ziyarette bulunulmuş ve bu ziyarette "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Taslak Yönetmeliği" ve değerlendirme formları teslim edilerek görüş istenmiştir. 04.04.2018 tarihi itibariyle sadece 2 sendikadan görüş gelmiştir. Üniversitelerden ve Sendikalardan gelen görüşler uzmanlarımızca şu anda analiz edilmektedir. Analizler tamamlandıktan sonra süreç ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Bu Habere Tepkiniz