1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullarda ders saati, teneffüs ve öğle arası süreleri ne kadardır?

Okul öncesi eğitim kurumlarında, İlköğretim kurumlarında, Ortaöğretim kurumlarında ve diğer eğitim kurumlarında ders saati, teneffüs ve öğle arası süreleri ne kadardır?
09 Ağustos 2019 11:05
Yazdır
Okullarda ders saati, teneffüs ve öğle arası süreleri ne kadardır?

OKUL ÖNCESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri" başlıklı 6. maddesi 1. fıkrası (a) bendindeki; "Okul öncesi eğitim kurumlarında; a) Güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur." hükümlerine göre; okul öncesi eğitim kurumlarında bir ders saati süresi 50 dakikadır. Teneffüs yapılmamaktadır.

İLKÖĞRETİM

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri" başlıklı 6. maddesi 2. fıkrası (a) ve (b)bendindeki; "2) İlköğretim kurumlarında; a) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.

b) Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır." hükümlerine göre; ilköğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Teneffüs süresi normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakikadır. Normal öğretim yapılan okullarda öğle arası dinlenme ve yemek süresi ise 40 dakikadan az 90 dakikadan fazla olamaz. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.

ORTAÖĞRETİM

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders süresi ve günlük çalışma saatleri" başlıklı 9. maddesi 1. 2. ve 3. fıkrasındaki; "(1) Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir.

(2) Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresiyle sınırlıdır.

(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bir ders saati, mesleki alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında yapılması halinde 40 dakika, işletmelerde yapılması durumunda ise 60 dakikadır. Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir." hükümlerine göre; ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Teneffüs süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Dersler iki ders saati süresiyle blok olarak yapılabilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. İşletmelerde mesleki eğitim ve staj süresi ise 60 dakikadır.

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin "Ders saatleri" başlıklı 69. maddesindeki; "(1) Kurumlarda teorik derslerde bir ders saati süresi 40 dakikadır. Ancak dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz.

(2) Dersler ile atölye ve laboratuvar uygulamaları, gerektiğinde zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve kurum müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresiyle sınırlıdır.

(3) Milli eğitim müdürlüğünün onayı ile çalışma süresi günde 8 saati aşmamak üzere saat 22.00'ye kadar belirlenebilir." hükümlerine göre; hayat boyu öğrenme kurumlarında ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler iki ders saati süresiyle blok olarak yapılabilir. Teneffüs süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREYLER İÇİN AÇILAN KURUMLAR

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Erken çocukluk dönemi eğitimi" başlıklı 12. maddesi 1. ve 2. fıkrası (ç) bendindeki; "(1) 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde ana sınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür.

(2) Erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: ç) Eğitim faaliyetleri her bir çocuk için haftada 2 gün, ikişer eğitim saati olacak şekilde, okulun ders saatleri içinde veya dışında ihtiyaç halinde hafta sonu da planlanabilir. Bir eğitim saati 40 dakikadır." hükümlerine göre; erken çocukluk dönemi eğitiminde bir ders saati süresi 40 dakikadır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan okul öncesi eğitim kurumları" başlıklı 30. maddesi 1. ve 2. fıkrası (e) bendindeki; "(1) 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocuklar için özel eğitim anaokulu açılabileceği gibi bu çocuklar için, ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim anasınıfları da açılır.

2) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: e) Özel eğitim anaokulu ile özel eğitim anasınıflarında günde 50'şer dakikalık 6 etkinlik saati süre ile eğitim verilir. Ancak özel eğitim anasınıflarında eğitim ve öğretime başlama ve bitiş saati ile öğle yemeği saati, bünyesinde açıldığı okulun günlük zaman çizelgesine göre planlanır." hükümlerine göre; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan okul öncesi eğitim kurumlarında bir ders saati süresi 50 dakikadır. Teneffüs yapılmamaktadır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ilköğretim kurumları" başlıklı 31. maddesi 1. fıkrası (b) bendindeki; "(1) İşitme, görme veya bedensel yetersizliği olan bireyler için gündüzlü ya da yatılı özel eğitim ilkokulları ile özel eğitim ortaokulları; hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için gündüzlü özel eğitim ilkokulları ve özel eğitim ortaokulları açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: b) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı, takip edilen haftalık ders çizelgesine göre uygulanır." hükümlerine göre; işitme, görme veya bedensel yetersizliği olan bireyler için, bir ders saati süresi 40 dakikadır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ilköğretim kurumları" başlıklı 31. maddesi 2. fıkrası (c) bendindeki; "(2) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan bireyler için gündüzlü özel eğitim uygulama okulu (I. kademe) ve özel eğitim uygulama okulu (II. kademe) açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: c) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı özel eğitim uygulama okulu haftalık ders çizelgesine göre uygulanır." hükümlerine göre; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan bireyler için, bir ders saati süresi 40 dakikadır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumları" başlıklı 32. maddesi 1. ve 2. fıkrası (c) bendindeki; "(1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için mesleki eğitim veren okullar açılabilir.

(2) İlköğretim programlarını tamamlayan işitme veya bedensel yetersizliği olan bireyler için gündüzlü veya yatılı özel eğitim meslek liseleri açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: b) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı meslek programı türündeki haftalık ders çizelgesine göre uygulanır." hükümlerine göre; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için mesleki eğitim veren okullarında bir ders saati süresi 40 dakikadır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumları" başlıklı 32. maddesi 3. fıkrası (ç) bendindeki; "(3) İlköğretim programlarını tamamlayan; genel veya mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ve hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ile görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla gündüzlü özel eğitim meslek okulları açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: ç) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı haftalık ders çizelgesine göre uygulanır." hükümlerine göre; hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ve hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ile görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla gündüzlü özel eğitim meslek okullarında bir ders saati süresi 40 dakikadır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumları" başlıklı 32. maddesi 4. fıkrası (ç) bendindeki; "(4) Özel eğitim uygulama okulunda (II. kademe) veya bu okulun programını uygulayan özel eğitim sınıfında eğitimini tamamlayan öğrenciler ile ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrencilere gündüzlü özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: d) Bir ders saati süresi 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı haftalık ders çizelgesine göre uygulanır." hükümlerine göre; özel eğitim uygulama okullarında bir ders saati süresi 40 dakikadır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam