1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl müdür yardımcıları nasıl atanır?

İl müdür yardımcıları kadrolarına Cumhurbaşkanlığı kararnameleri veya kanunlara göre nasıl atama yapılır?
11 Şubat 2020 10:05
Yazdır
İl müdür yardımcıları nasıl atanır?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 9 Temmuz 2018 tarihinden önce, kamu görevlerine yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar ile atamaya yetkili amirler 2451 sayılı Kanun, 2477 sayılı Kanun ve kurumların teşkilat kanunlarında düzenlenmekteydi.

2451 sayılı Kanun müşterek karar veya bakanlar kurulu kararıyla yapılacak atamaları, 2477 sayılı Kanun 2451 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kurumlardaki atama usulüne dair hükümleri haviydi. İl müdür yardımcısı kadroları bugün olduğu gibi geçmişte de kararnameli bir görev olarak düzenlenmediğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde eşit dereceler arasında veya 68/B maddesi kapsamında derece yükselmesi suretiyle kurum içinden, kurum dışından veya açıktan atama yapılabilen kadrolardı.

Teşkilat kanunlarında yer alan atama yetkisine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki mülga 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. maddesinde yer alan, "2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir." hükmü örnek olarak verilebilir. Aynı hüküm Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık, Mülga Gümrük ve Ticaret, Mülga Gençlik ve Spor Bakanlığının teşkilat KHK'lerinde de yer almıştır.

Bakanlıklar dışındaki kurumlardan ise; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerine ilişkin Kanunun mülga 12. maddesinde yer alan, "Atamalar 23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanun dışında kalan 1 - 4 derece kadrolara Bakan, diğer bütün görevlere ise Genel Müdür tarafından atama yapılır. Ancak Bakan ve Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir." hükmü ile 2828 sayılı Kanunun mülga 17. maddesinde yer alan, "Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve Birinci Hukuk Müşaviri 23/4/1981 tarihli 2451 sayılı Kanun hükümlerine göre müşterek kararlar Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı ile Kurumun 1 - 4 üncü derecedeki kadrolarına Genel Müdürün teklifi, Başbakanın onayı ile diğer kadrolara Genel Müdürün onayı ile atama yapılır." hükmü örnek gösterilebilir. Benzer hükümler diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yürürlükten kaldırılan teşkilat kanunlarında da yer almıştır.

Anayasanın 104. maddesinde yapılan değişiklik sonucunda üst kademe kamu yöneticilerinin atanması ve görevden alınması Cumhurbaşkanının görevleri arasında sayılmış, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de atamaya ilişkin usul ve esaslar ile Cumhurbaşkanı kararı veya onayı ile atanacaklar belirlenmiş, burada sayılmayan kadro ve pozisyonlar için atamaya yetkili amirler belirlenmiştir.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinde, Cumhurbas,kanının, atamaya yetkili amirlere ait yetkileri haiz olduğu, ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve gorevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılacağı hüküm altına alınmış, bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılacağı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanın bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebileceği belirtilmiştir. Bu düzenlemede Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar dışında atamaya yetkili amirlerin kim olduğu konusu belirsiz kalmıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş amacıyla yürürlüğe konulan 703 sayılı KHK ile hemen hemen tüm teşkilat kanunları yürürlükten kaldırılmış, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bakanlıklar, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların büyük çoğunluğunun teşkilat yapısı düzenlenmiştir. Gerek bakanlıklarla ilgili 1 sayılı, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde atama yetkisine ilişkin düzenleme yer almamakta, sadece Cumhurbaşkanlığı teşkilatında sınırlı sayıda kadro veya görev için atamaya yetkili amirin kim olduğu belirtilmektedir.

Anayasanın 128. maddesine göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin hususların kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. 104. maddeyle birlikte düşünüldüğünde Cumhurbaşkanının atama yetkisinin sadece üst kademe yöneticileriyle sınırlı olduğu, diğer kadro ve pozisyonlara atama yetkisinin kanuni düzenleme gerektirdiği sonucu çıkmaktadır. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin üst kademe yöneticiler dışında kalan kadro ve pozisyonlarla ilgili düzenlemelerinin Anayasaya aykırılığı sorununun Anayasa Mahkemesince çözümleneceğini düşünüyoruz. Ama mevcut haliyle il müdür yardımcısı atama yetkisinin Cumhurbaşkanı yardımcısına mı, bakana mı veya bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların en üst amirine mi ait olduğu; yetki devri olup olmadığı ile geçmişten gelen teamüller çerçevesinde belirlenecektir.

Uygulamada il müdür yardımcıları bakanlar tarafından eşit dereceli kadrolar arasından veya 68/B maddesi kapsamında derece yükselmesi suretiyle atanmaktadır. Ek göstergesi 5300'den düşük olduğu için 1 ve 2. derece il müdür yardımcısı kadrosuna atanmak için asgari 10 yıl süre aranmakta, bu sürenin tamamının memuriyette geçmiş olma şartı bulunmamaktadır. Madde hükmünde hangi sürelerin bu kapsama gireceği açıkça ifade edilmektedir.

İl müdür yardımcılığına atanabilmek için aranan bu genel şartlar yanında; bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların atama ve yer değiştirme yönetmelikleri ile atama ve görevde yükselme yönetmeliklerine de bakılması gerekmektedir. Söz konusu yönetmelikler ile özel atama şartları getirilebilmektedir. Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili yönetmeliğinde il müdür yardımcısı kadrosuna atanmak için "üniversitelerin mühendislik, mimarlık ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak," şartını getirmiştir.

Sonuç olarak, il müdür yardımcısı kadrosuna atamada;

- Atama yetkisinin Bakana ait olduğu,

- 1. dereceli bir kadroda bulunulması veya 68/B maddesinde belirtilen asgari 10 yıl çalışma şartına sahip olunması gerektiği,

- İlgili kurumun atama ve yer değiştirme yönetmeliği veya atama ve görevde yükselme yönetmeliklerine bakılarak özel şartlar getirilmiş ise bu koşulları taşımak gerektiği,

değerlendirilmektedir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:10 - Ayasofya Camisi 'çekim merkezi' oldu18:57 - Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar18:51 - Yeşilay'dan 'Mavi Bebek' oyunu uyarısı18:46 - Kovid-19 sonrasında saç dökülmelerinde artış görülüyor18:39 - Atatürk Üniversitesi Türkiye için uzayı gözleyecek18:38 - Türkiye'nin yerli teçhizatları bilgisayar oyununda yer buldu
18:27 - Jandarmadan mesire alanlarında denetim18:26 - Ukrayna'ya yeni İHA ihracatı gündemde18:20 - Kaçkar Dağları'nın büyüleyen güzelliği: Bulut Denizi18:14 - Selinos Antik Kanalı, gün yüzüne çıkarılıyor18:12 - Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 yaralı18:03 - Tunceli'de dağ keçisi avlattırma ihalesi iptal edildi
17:59 - Tatildekirala.com ile yüzde 100 para iadeli villa kiralama dönemi!17:36 - Minibüs duraklarında 'ayakta yolcu' tartışması17:34 - Bakanı Kurum: Türkiye'nin yüzde 66'sı deprem riski altında17:32 - Hatalı basım 100 lirayı satışa çıkardı17:15 - Gelinler için altın işlemeli maske üretildi: 14 bin lira
17:14 - Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam