Kamu kurumları, sürekli ve süreli ibareli engelli raporları arasındaki farka dikkat etmeli

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Nisan 2020 00:02, Son Güncelleme : 21 Nisan 2020 10:12
Kamu kurumları, sürekli ve süreli ibareli engelli raporları arasındaki farka dikkat etmeli

Engelli raporu süreli olanlar, süre bittikten sonra da idari izin kullanabilir mi?

Soru: Merhaba engelli kadrosunda görev yapan memurum raporum 5 yıl süreliydi ve süresi Kasım 2019 da bitti tekrar yenilemek için kurumum sevk etmedi benim de iş yoğunluğu nedeniyle fırsatım olmadı. Şuan idari izinliyim engelli kadrosundayım fakat raporumun süresi de bitmiş durumda. Heyete girmek istediğimde de heyetin en erken Mayıs sonunda toplanacağını söylüyorlar ve 01.01.2020 sonrası süresi biten raporların geçerliliği devam etmekte deniliyor. Benim elimdeki raporum geçerli midir? Kurumumla ileride sorun yaşar mıyım idari izinde geçirdiğim süreler için?

Cevap: Koronavirüs salgınının etkilerinin minimize edilmesi için alınan önlemler kapsamında kamu personeli için idari izin uygulamasına gidilmiştir. Kamu idarelerinde engelli kontenjanları dahilinde görev yapan personel de 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında idari izinli sayılmaktadır.

Engelliliğe esas alınan sağlık kurulu raporları Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine verilmektedir. Yönetmeliğin 11. maddesine göre raporun sürekli veya süreli olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, raporda geçerlilik süresinin belirtilmesi zorunludur.

Ayrıca, bireyin engel durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hallerde süreli rapor düzenlenmektedir. Süreli olarak düzenlenen raporlarda, sürenin bitmesine altı aydan kısa bir süre kalması durumunda engelli bireye talebi üzerine tekrar rapor verilmektedir.

Yönetmeliğin 12. maddesine göre süreli verilen raporlarla ilgili olarak herhangi bir sebeple kurum tarafından rapor istenebilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik 20 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin 15. maddesine göre, bu tarihten önce yürürlekte olan mevzuata uygun olarak alınmış olan sürekli ibareli raporların geçerliliği devam etmektedir. Süreli raporlar ise süre bitimine kadar geçerli olmaya devam edecektir.

Diğer taraftan, süreli engelli raporu kamuda engelli kontenjanları dahilinde istihdam edilmeye mani olmayıp, sürenin dolması personelin görevle ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğurmamaktadır. Ancak engelliliğe bağlı haklardan yararlanmaya devam edebilmek için süresi dolan raporların yenilenmesi gerekmektedir.

Süreli engelli raporuna dayalı olarak personel istihdam eden kurumların da rapor sürelerini takip etmeleri, rapor süresi dolan personelden raporlarını yenilemelerini istemeleri veya ilgili sağlık kurumlarından yeni rapor talep etmeleri uygun olacaktır. Rapor süresi dolan engelli personel, kontenjan dışında tutularak, engelli kontenjanları yeniden belirlenmelidir.

Sonuç olarak, süreli engelli raporuna dayalı olarak kamuda istihdam edilen personelin rapor süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde raporunu yenileme imkanı bulunduğu halde, yenileme işlemini yapmaksızın idari izin hakkından yararlanması hem etik bakımdan hem idari bakımdan sorunlu bir durum olup, bu durumdakilerin idari izin hakkından yararlanamayacaklarını değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber