1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Amir, tayini çıkan memurun ayrılışını ne kadar süre ile bekletebilir?

Bugün sık sık karşılaştığımız bir soruya değinilecektir. Kamu çalışanları bir kurumdan başka bir kuruma nakil olduğunda veya kurum içi bir nakil işlemi gerçekleştiğinde, işlemin son aşamasında bir tıkanıklık yaşanmaktadır. Bir kısım amirler, personelin kurumla ilişiğinin kesilmesini ağırdan almakta, bu nedenle de memur mağdur olmaktadır. Konuya dair inceleme için başlığa tıklayınız.
13 Kasım 2007 03:21
Yazdır

Devlet memurlarının kurum içi yer değiştirmeleri ve kurumlar arası nakilleri söz konusu olmaktadır.

KURUMLAR ARASI NAKİL

Kurumlar arası nakil 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır. Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri başlıklı 74 üncü söz konusu madde de ?Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.? hükmü yer almaktadır.

Kurumlararası nakil işleminde, kişinin nakil olabilmesi için meri mevzuat uyarınca atanabileceği bir kadro olması ve kurumların muvafakati gereklidir. Muvafakat işlemleri gerçekleştikten sonra, gidilecek kurum atama işlemini yapmakta ve daha sonra da bu atama işleminin ilgiliye tebliğ edilmesi için atama işlemini ilgilinin çalıştığı kuruma göndermektedir.

KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ

Kurum içerisinde yer değiştirme ise 657 sayılı Kanunun 76 ıncı maddesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi başlıklı bu madde de ?Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.?denilmektedir.

Ayrıca; 657 sayılı Kanunun Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresini düzenleyen 62'nci maddesinde;

" İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1- Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde atama emrinin tebliğ tarihinden bahsedilmektedir. Ancak, uygulamada ilişiğin kesildiği tarih esas alınmaktadır. Yani "ilgili şu tarihte görevinden ayrılmıştır" ifadesine yer verilmektedir ve bu tarihten itibaren de 15 günlük süreniz başlamaktadır.

Yukarıda yer verilen kurumlar arası nakil işleminde kurumların muvafakati yani takdir yetkisi ve kurum içi yer değiştirmelerde amirlerin takdir yetkisi bulunmaktadır.

Söz konusu işlemler tebliğ ile tamamlanmaktadır. Ne yazıkki, işlemin devlet memuruna tebliğ edilmesinde bir süre bulunmamaktadır.

Zaten personel mevzuatlarında, istisnai düzenlemeler dışında, idari işlemlerin yapılması hususunda ve bu işlemlerin ilgililere tebliğinde düzenlenmiş bir süre sınırlaması mevcut değildir.

Konulmuş veya tanınmış olan takdir yetkisinin tek mantıklı açıklaması; idarenin, idari işlemin her aşamasında muvafakatinden vazgeçebileceği, personelin yer değiştirme işleminden safı nazar edebileceği şeklindeki açıklamadır.

Diğer taraftan, Hükümetçe Genel İdari Usul Kanunu Tasarısına ilişkin çalışmaları 2008 Aralık Sonu itibari ile sonuçlandırılması karalaştırılmış olup, bu çalışma tamamlanıp gerçekleşebilirse, çalışanlar, belirlenen süreler çerçevesinde hareket edebilecekler ve haklarını daha kolay arayabileceklerdir. Çalışma idari iş ve işlemlere bir süre getirecek olup, bunun detayları tasarı taslağı ortaya çıktığında görülebilecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 4
Bu haber 308,085 defa okundu. 31 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam