1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fuat Oktay'dan 'S400' açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(S400 sistemleri) Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sistemler zaten kurulmuştur, testleri de yapılmıştır"
27 Kasım 2020 22:39
+Aa- Yazdır
Fuat Oktay'dan  'S400' açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Yatırım Ofisinin (QIA) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk hissesini aldığını ve hem Türkiye hem de Borsa İstanbul'un buradan ciddi karlar elde ettiğini açıkladı.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'nin 2002 yılı sonrasında köklü yapısal reformları uygulamaya koyarak makro ve mikro politikaları istikrar ve büyümeyi destekleyici şekilde uyguladığını belirten Oktay, verimliliğin arttırıldığını ve özel sektörün öncülüğünde güçlü bir büyüme performansının sergilendiğini söyledi.

Oktay, ekonomi yönetiminin bundan sonraki yol haritasını, ekonomi politikalarının makroekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarı ekseninde oluşturulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajlarla ekonomi yönetiminde yeni normalin gerektirdiği esnekliğe ve yeni açılımlara hızlı bir şekilde geçmenin mümkün olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz hukuk ve ekonomi reformları işte bu yeni dönemin hazırlıklarıdır. Ekonomideki kırılganlıkları en aza indirecek güçlü, dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşacağız. Ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla yoğunlaşarak şeffaflığı ve öngörülebilirliği arttırıyoruz. Attığımız adımlarla para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü daha da güçlendiriyor ve ayrıca ilgili tüm tarafların katkısını alarak politikalarımızı istişareye dayalı ve daha katılımcı bir anlayışla oluşturuyoruz."

Oktay, enflasyon ile mücadelede para politikası adımlarını maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarla desteklediklerini vurgulayarak, "Güçlü politika koordinasyonu para politikasının etkinliğini artıracaktır. Yatırım ortamının gerek yerli gerekse uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımları gecikmeksizin atıyoruz." diye konuştu.

Oktay, Türkiye'nin en köklü demokrasi ve ekonomi reformlarını gerçekleştirmiş bir yönetim olarak gelecek dönemde ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmenin de yine kendi görevleri olduğunun altını çizdi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, "milli gelirin düştüğü, ekonominin küçüldüğü, istihdamın azaldığı, uzun vadeli bir perspektifin olmadığı" şeklindeki sorusu üzerine Oktay, şunları söyledi:

"AK Parti Hükümetleri olarak, insan odaklı kalkınma yaklaşımımız çerçevesinde 18 yıl boyunca halkımızın refahını önceledik. 2002-2019 döneminde 5,4'lük reel büyüme sağlamayı başardık. Son 7 yılda da ekonominin küçüldüğü milli gelirin düştüğü yönündeki iddia doğru değildir. 7 yıldır milli gelirimiz reel olarak kesintisiz olarak büyüme kaydetmiştir. 2013-2019 dönemini kapsayan 7 yıllık dönemde menfur darbe girişimine, spekülatif ataklara rağmen GSYH reel olarak yıllık ortalama yüzde 4,9, cari olarak da yüzde 15,4 oranında büyümüştür. Satın alma gücü paritesi cinsinden kişi başına gelirimiz de aynı dönemde yıllık ortalama yüzde 6 oranında artış göstererek 28 bin 424 dolara yükselmiştir."

Oktay, küresel kriz sonrasında 2009-2019 arasındaki 10 yılda, 7,5 milyon ilave istihdam oluşturulduğuna dikkati çekti.

Bir milletvekilinin "Gayrimenkul dışında yabancı yatırım çekilememektedir." şeklindeki eleştirisine de cevap veren Oktay, şu bilgileri verdi:

"Türkiye 2003-2011 arası dönemde toplam 94,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmiş, sanayi sektörlerine gelen yatırımlar toplamın yüzde 23'üne tekabül ederken, gayrimenkul yatırımları toplam yatırımların yüzde 18'ini oluşturmuştur. 2011-2020 (eylül İtibariyle) arası dönemde ülkemiz toplam 128,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmeyi başarmış, sanayi sektörlerinin payı yüzde 31'e yükselmiş, gayrimenkul yatırımlarının payı da yüzde 30 olarak gerçekleşmiştir."

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele hakkındaki eleştirilere de karşılık veren Oktay, bu süreçte vatandaşlara ve girişimcilere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen mali tedbirlerin toplam tutarının 530 milyar lirayı aştığını ifade etti.

Oktay, ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında kasım ayı itibarıyla yaklaşık 750 bin esnaf ve sanatkara toplamda yaklaşık 19 milyar lira tutarında hazine faiz destekli işletme kredisinin sağlandığını da anımsattı.

Bu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Oktay, "temizlik, maske ve mesafe" uyarısını yineledi.

- Katar'la yapılan işbirliği

Milletvekillerinden Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı kapsamında dün Katar'la yapılan işbirliklerine ilişkin soruların da geldiğini belirten Oktay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Salgının etkileriyle tüm dünyada dış yatırımların azaldığı bir ortamda yapılan anlaşmalara milletimiz adına memnun olmak yerine görüyoruz ki birileri yine aynı nakaratları eleştirileri tekrar etmeye başlamış. Anlaşmalar Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza attığımız tüm işbirlikleri gibi, kazan-kazan anlayışına dayanmaktadır. Askeri, enerji, gıda, savunma, turizm, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi gibi alanlarda ülkemize katma değer kazandıracak niteliğe sahiptir."

Oktay şöyle devam etti:

"Yaklaşık 295 milyar dolar değerinde varlığa sahip olan Qatar Investment Authority (QIA) dünyanın en büyük ulusal varlık fonlarından biridir. Fintek konusunda dünya çapında yatırımlar yapan fonların başında gelen QIA'nın halihazırda Londra borsasında da (LSE) yüzde 10,3'lük payı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Borsa İstanbul'un gelecek potansiyeline duyduğu güveni yaptığı yatırımla gösteren QIA, yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olan İstanbul Finans Merkezinin gelişimine ve finans piyasalarının derinleşmesine de katkıda bulunacaktır. Aslında burada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) yüzde 10'luk hissesi vardı. Onların çıktığı hissenin bir anlamda buranın almasıyla ilgili bir olaydır. Aradaki işlemden de Türkiye olarak da borsa olarak da ciddi karlar edilmiştir. Şu anda süreç devam ettiği için miktar açıklanmamaktadır. Süreç tamamlandığında bu miktar da zaten kamuoyu ile paylaşılacaktır."

- Varlık Fonu denetim yetkisi

Oktay, Varlık Fonu üzerindeki denetim yetkisi ile ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

"Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin denetimi, 6741 sayılı kanunda da belirtildiği üzere, ulusal ve uluslararası standartlarda yapılan bağımsız denetim ile başlamakta Devlet Denetleme Kurulu denetimi ile devam etmekte son olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis denetimi ile son bulmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Varlık Fonu yönetim kurulu başkanı sıfatıyla aslında yürütülen tüm işlerin tamamının gözetiminden ve uygulamasından da sorumludur. Herhangi bir kontrol mekanizmasından kaçış değil, aslında ilave denetim mekanizması da buraya gelmiş bulunmaktadır."

Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile bakanlıkların paralel yapı olup olmadığı yolundaki bir soru üzerine de Oktay şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bakanlıklarımız ve ofislerimizin görev ve yetki tanımlamaları çok net bir şekilde tanımlanmış olup, herhangi bir yetki karmaşası bulunmamaktadır. Tam aksine bakanlıklarımız ve ofislerimiz birbirlerine koordineli bir şekilde uyum içerisinde çalışmaktadır. Bütçe harcamaları mevzuatlarına uygun olup Sayıştay denetimine de tabidir. 2020 Sayıştay raporlarında herhangi bir olumsuz tespitte bulunulmamaktadır."

Oktay, TMSF ile ilgili Sayıştay raporlarının değerlendirmeye alınmadığı yolundaki eleştiriye de açıklık getirerek, "2019 yılı TSMF Sayıştay raporunda 4 tane bulgu olup bunların 3 adedi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 132 ile TMSF'ye verilen yetkiler kapsamında yapılan işlemler. Toplamda Sayıştay raporunda 12 bulgu yer almakla birlikte yürütülen işlemlerde herhangi bir yolsuzluğa ya da kasten kamuyu zarara uğratmaya ilişkin işlem bulunmamaktadır."

Oktay, "Savunma Sanayi Başkanlığının taklit medikal ürünler mi aldığı" sorusu üzerine de şu bilgileri paylaştı:

"Burada yapılan iş, bu zamana kadar hep yabancı menşeeli bir ürün yerine bir yerli firma tarafından çok daha uygun bedel ile muadilinin yapılmış olması. Ne sahte bir ürün ne de yabancı firmanın hak iddia edebileceği bir durum söz konusudur. Yerli firmamız ihtiyaç olanın bütün şartlarını karşılayarak geliştirmiş ve faydalı model patenti almıştır. Süreç hukuka uygundur. Biz ihtiyaçlarımızı karşılarken mümkünse yerli ürün olsun istiyoruz. Yabancı ürün kullanma zorunluluğundan kurtulmuşuzdur."

Oktay, "Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmuyor mu?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Asgari ücret tespit çalışmaları işçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetlerimizin temsilcilerinden oluşan bağımsız bir komisyon tarafından yürütülmektedir. Asgari ücretin tespiti taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler doğrultusunda sosyal görüşmeler ve diyaloglarla belirlenmektedir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ilgili eleştirilere de cevap veren Oktay, "Devletimizin iletişim alanındaki çatı kurumudur. Devletimizin tüm iletişim eylem ve stratejisinin uygulanmasında sorumluluk sahibidir. İletişim Başkanlığı kamuoyu ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetlerinin gereğini yerine getirmektedir."

- S 400 füzeleri

Oktay, S 400 sisteminin neden kurulmadığı yolundaki bir soruya da şöyle cevap verdi:

"Böyle bir şey aslında söz konusu değil. Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sistemler zaten kurulmuştur, testleri de yapılmıştır. Depoda çürüme vesaire gibi gerçek dışı kamuoyunu yanıltma amaçlı bu konuların sürekli gündeme getirilmemesinde fayda var."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
02:27 - TBMM kararları Resmi Gazete'de01:23 - Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik01:21 - TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı00:37 - İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi00:07 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:01 - 2 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
00:00 - Gayrimenkul alım satımında Avukat güvencesini biliyor musunuz?23:50 - Yurt dışından gelenlere PCR testi zorunluluğu devam edecek23:46 - EGM'den sosyal medya hesaplarını korumak için 5 öneri23:40 - Rusya'nın Vorkuta kenti 'buz kent'e döndü23:37 - Bakan Selçuk, öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti23:30 - Ebevenler dikkat! 5 bebek pudrasında asbest bulundu
23:22 - Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor23:20 - Güzellik merkezinde kabusu yaşadı23:13 - Bilim insanlarından 'kanser aşısı' çalışması23:09 - Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?23:06 - Sahibinden satılık 'mahalle'
23:03 - Salgının 2021'de sona ermesini beklemek gerçekçi değil
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam