Genel sekreterler, mühendis olarak atanırsa makam ve temsil tazminatı alır mı?

İl Özel İdaresi Genel sekreteri olarak görev yapan kişi, bu görevden alınıp asıl görevi olan mühendis kadrosuna atanırsa makam ve temsil tazminatı almaya devam eder mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 26 Temmuz 2021 14:02
Genel sekreterler, mühendis olarak atanırsa makam ve temsil tazminatı alır mı?

Kısa bilgiler:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Madde 36 hükmünde;
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde Genel Sekreter kadrosuna atananların genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri;
Büyükşehir belediyesi olmayan diğer illerde ise genel sekreter kadrosuna atananların genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık bağımsız daire başkanları;
için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanacakları belirlenmiştir.

Bu duruma göre de;

Büyükşehir Belediyesi bulunan illerdeki Genel Sekreterler;
6400 ek gösterge, 7000 makam tazminatı, 17000 de temsil tazminatından,
Büyükşehir Belediyesi olmayan illerdeki Genel Sekreterler ise;
3600 ek gösterge, 3000 makam tazminatı, 9000 de görev tazminatından,
yararlanmaktadırlar.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun IV sayılı Makam Tazminatı cetveli 4 üncü sırasında; Genel Müdürlük kadro ve görevinde fiilen altı ay çalıştıktan sonra 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin 'B' bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananların 4500 gösterge üzerinden makam tazminatından yararlanacakları belirtilmiştir.
Bu kadro ve görevler de; 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde şu şekilde sayılmıştır: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolar.

Emeklilikte makam tazminatı ödenmesine ilişkin olarak da 5434 sayılı Kanun Ek Madde 68 hükmü uygulanır ve bu hükme göre de, makam tazminatlı görevlerde en az 2 yıl bulunmuş olanların en yüksek ödemeye imkan veren görevi esas alınarak makam tazminatından, dolayısıyla temsil tazminatından yararlanacakları belirlenmiştir.

Sonuç bağlamında; Mühendis kadrosuna atanan İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin görevde iken tazminatlardan yararlanamayacağını, ancak makam tazminatlı görevinde/görevlerinde en az 2 yıl görev yapmış ise emeklilikte makam ve temsil tazminatından yararlanabileceğini, Mühendis kadrosu değil de yukarıda belirttiğimiz kadrolara atanmış olunması halinde ise 4500 gösterge üzerinden yararlanması gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz