2018'de bir KİT'e atanmış olanlar 2021/1 KPSS yerleştirmesine başvurabilir mi?

2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki Kararlara göre, 1/1/2018 tarihinden sonra bir KİT'e atanmış olanlar, bulundukları pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere, üç hizmet yılını tamamlamış olmadıkça KPSS 2021/1 merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Temmuz 2021 16:30
2018'de bir KİT'e atanmış olanlar 2021/1 KPSS yerleştirmesine başvurabilir mi?

2021/1 KPSS tercih kılavuzunda 11 KİT'e ait sözleşmeli pozisyon yer almaktadır. Bu pozisyonlara başvurup atanmak isteyenlerin; müfettiş, uzman yardımcısı kadroları ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere 3 yıl süreyle diğer kamu kurumlarına atanamayacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Memurlar.net'in bu konudaki 2020 Aralık tarihli haberi için tıklayınız.

Ayrıca, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki Kararlarına göre, 1/1/2018 tarihinden sonra bir KİT'e atanmış olanlar, eğer bulundukları pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı pozisyon değilse, 2021/1'deki KİT pozisyonlarına başvurmaması gerekmektedir. Başvurup atansalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

İşte 2021/1 KPSS tercih kılavuzunda yer alan açıklama

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNE AİT POZİSYONLARI TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE:

16/10/2020 tarihli ve 31276 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine dair 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının "Sınavlar" başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; "1/1/2021 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, kamu iktisadi teşebbüslerine ait pozisyonları tercih edecek adayların, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere üç (3) yıllık hizmet süresini tamamlamadıkça yerleştirme işlemlerine katılamayacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

KPSS 2021/1 döneminde yerleştirme yapılacak kamu iktisadi teşebbüsleri şunlardır:
-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
-Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
-Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Ayrıca, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki Kararlarında da aynı kısıtlamaya yer verildiğinden; 1/1/2018 tarihinden sonra merkezi yerleştirme veya kurumsal sınav sonucuna bağlı olarak kamu iktisadi teşebbüslerine ait pozisyonlarda göreve başlatılanların, bulundukları pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere, üç hizmet yılını tamamlamış olmadıkça KPSS 2021/1 merkezi yerleştirme işlemlerine katılmaları, katılıp yerleştirilseler dahi göreve başlatılmaları mümkün olmayacaktır.


Bu Habere Tepkiniz