Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık taşra teşkilatında görev alan öğretmenlere, belirli görevleri yapmak kaydıyla, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilebileceğini belirtti

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 12:14, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 12:15
Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32'nci maddesi hükmü gereğince; Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir.

Ayrıca 6. dönem toplu sözleşmede "(1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında öğretmen kadrosunda bulunup ve fiilen öğretmenlik görevi yapan personel 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde düzenlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır." kararı alınmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 23 Ocak 2023 tarihinde tüm taşra birimlerine yazılan yazıda, bakanlık taşra teşkilatında çalışan öğretmenlerden aşağıda sayılan görevleri yerine getirenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi uygun görülmüştür:

İşte ödeneğin verilmesi için yapılması gereken görevler

"Bakanlık taşra teşkilatındaki tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan öğretmenler; çocuk ve yetişkinlerin fiziksel, ruhsal ve psikososyal gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitim, rehabilite ve rehberlik hizmetinin verilmesi, hizmet alanların eğitim ve okulla ilgili işlemlerinin yanı sıra eğitime devamlarının sağlanması, eğitim programı hazırlanması ve uygulanması, sorunlarının çözümüne yönelik danışmanlık yapılması, ailelere, çocuklarının eğitimleri ile ilgili konularda görev alanıyla ilgili eğitim programları önermek ve uygulamak ve aile yanında sosyal yardımla desteklenen korunmaya muhtaç çocukların bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak öğretmenlik mesleği ile ilgili görevlerini yerine getirmektedirler"

Bakanlığın resmi yazısı şu şekildedir:

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber