Kamu mühendis, mimar ve şehir plancılarının talepleri

Kamu mühendis, mimar ve şehir plancılarının talepleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 14:49, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 14:51
Kamu mühendis, mimar ve şehir plancılarının talepleri

Kamuda yaklaşık 100 bin mühendis, mimar ve şehir plancısı personelin istihdam edildiği bilinmektedir. Kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizin her alanda gelişmesi, çağın ilerisinde olması için gece gündüz faaliyet göstermektedir. Otoyol, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, demiryolu, tarım ve ormancılık, TOKİ, enerji santralleri, uçak pistleri, tersane ve atölyeler, tren projeleri, bilişim sistemleri ve diğer tesislerin Ar-Ge, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, (kontrollük ve kabul işlemleri), işletme ve bakım aşamalarında aktif rol almaktadırlar. Söz konusu işlerin teknik olarak tasarlanması, yapılması, bakımı ve işletilmesiyle ilgili birinci derecede sorumluluk almaktadırlar.

2022 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3.134 adet projeye toplam 184,3 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, 2023 yılında ise bu tip projelere kamunun yatırım miktarının 643,2 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, kamu kaynaklarının harcanmasının önemli bir kısmının sorumluluğu kamu mühendis, mimar ve şehir plancılarının üzerindedir.

Tüm bu risk ve sorumluluğun karşılığı olarak 2023 Ocak verileriyle bu mesleklere mensup çalışanlar ortalama 18.000 TL gelir elde ederek yoksulluk sınırının oldukça altında maaş almaktadırlar. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarının yıllar içinde dengi olan hakim, savcı ve doktorluk gibi mesleklerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda; sağlık personeli, öğretmenler, adalet personeli, akademisyenler, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmasına karşın bu mesleklere mensup çalışanlara herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

Kamuoyunda 3600 ek göstere düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri 4200'e çıkartılmış ancak yansıtma oranları %145'te sabit kaldığı için kayda değer bir fayda sağlamamıştır.

Türkiye'nin gelişmesi ve daha ileriye taşınması için yıllarını vermiş emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının alım güçleri de çok düşmüştür. Kamudan emekli olan bu meslek mensupları geçim sıkıntısı çektikleri için çeşitli sektörlerde çalışmaya devam etmektedir. Bu nedenle emekli bu meslek mensuplarının da özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan kamuya yeni atanan bu mesleklere mensup bir çalışan ile meslekte 30 senesini geçirmiş bu mesleklerden birine mensup bir çalışan arasında, diğer bazı meslek gruplarının aksine tecrübeye dayalı bir maaş farkı bulunmamaktadır. Bu anlamda Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendis, mimar ve şehir plancısı mesleklerinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşmanın ve mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için bir Meslek Kanununa gereksinim bulunmaktadır.

02.02.2023 tarihi itibarıyla TBMM'de Kamu mühendis, mimar ve şehir plancılarının taleplerini içeren D27-26197 nolu e-dilekçe 23 bin kişi tarafından imzalanarak en çok imzalanan 2. dilekçe konumuna yükselmiştir.

Bu itibarla, Türkiye Yüzyılı perspektifine uygun olarak Kamu mühendis, mimar ve şehir plancılarının mağduriyetlerinin giderilebilmesi için aşağıda yer alan;

1- Kamuda bu mesleklere mensup çalışanlara "Teknik Sorumluluk Tazminatı" adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması,

2- Bu mesleklere mensup çalışanların ek ödemelerinin (dengimiz olan hakim-savcı ve doktorluk gibi meslekler göz önünde bulundurularak)arttırılması,

3- Bu mesleklere mensup çalışanların Ek göstergelerinin (en az 6400 olması), Ek gösterge yansıtma oranlarımızın (en az % 195 olması), Özel hizmet tazminat oranlarının (en az %250 olması), Aylık tutarların, Yan ödeme oranının, Taban aylık katsayısının, Sözleşme ücretlerinin arttırılması,

4- Tüm gelirlerin emekliliğe katkı sağlaması ve bu mesleklere mensup emekli çalışanlar için de ilave emeklilik ödeneği oluşturulması, düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir.

KAMU MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber