Hastane sınıfı öğretmenlerine nöbet ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Hastanede yatarak tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hastane bünyesinde açılan sınıflarda ders okutan öğretmenler ile özel eğitim sınıflarında ders okutan öğretmenlere raporlu ya da izinli bulundukları sürelerde nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 14:00, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 09:39
Hastane sınıfı öğretmenlerine nöbet ücreti ödenir mi?

Bilindiği gibi 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 19'uncu maddesinde; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile Öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri hastane sınıfları da özel eğitim sınıfı olarak değerlendirilmektedir. Hastane sınıfında üzerine sınıf sorumluluğu verilen kadrolu öğretmenler özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gözetimine devam ederek nöbet görevini yerine getirmektedirler.

Ayrıca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin öğretmenlerin nöbeti başlıklı 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasında; "Öğretmenlerin okul müdürlüklerince düzenlenen nöbet çizelgesine göre nöbet tutmaları sağlanır. Özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları ile özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirirler."hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18.04.2023 tarih ve 74667412 sayılı görüş yazısında; "Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hastane sınıfı öğretmenleri ile özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenlerine haftada en az bir gün fiilen okulda görev yapmaları halinde Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir."açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz