Sivil hekim 10 bin. askeri hekim 2 bin YTL alacak

Haber Giriş : 04 Mayıs 2008 22:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

-Sağlık Bakanlığı'nın hazırlayıp yasalaşması için Başbakanlığa sevk ettiği ?tam gün yasası'na askeri hekimler dahil edilmedi. Askeri hekimlerin maaşında önemli bir artışa neden olması beklenen ?tam gün yasası'na dahil edilmeyen askeri hekimlerin, sivilde görev yapan meslektaşlarıyla aralarında önemli bir ücret farkı olacak.

-Askeri hastanede görev yapan bir uzman hekimin aldığı maaş yaklaşık 2 bin YTL, sivilde görev yapan uzman bir hekim ise tam gün yasası sayesinde yaklaşık 10 bin YTL maaş alacak.

- Sağlık Bakanlığı'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve bir çok hekimin geleceğini ilgilendiren tam gün yasa tasarısı taslağı olarak adlandırılan ?Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı? Başbakanlığa gönderildi.

Tam gün yasa taslağına askeri hekimlerin dahil edilmemesi askeri hekimler ile sivil hekimler arasındaki ücret uçurumunu artıracak. Sağlık Bakanlığı'nın hazırlayıp Başbakanlığa sevk ettiği ?tam gün yasa taslağı'na askeri hekimlerin dahil edilmesine Genelkurmay Başkanlığı'nın karşı çıktığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Genelkurmay'ın askeri hekimlerin tam gün yasasına dahil edilmemesi şeklinde görüş bildirdiğini belirterek, ?Biz de askeri hekimlerin dahil edilmesini isterdik. Ancak, Genelkurmay bu konuda olumsuz görüş bildirince askeri hekimleri yasa taslağına dahil etmedik? değerlendirmesini yaptı.

Yasa taslağına dahil edilmeyen askeri hekimler yaklaşık 2 bin YTL ücret almaya devam ederken, taslağın yasalaşması halinde sivil hekimlerin ücreti yaklaşık 10 bin YTL ye çıkacak.

-HEKİMLERE ?YA KAMU, YA DA ÖZEL SEKTÖR' DENİLECEK-

Doktorların ya kamuda ya özelde çalışmasını öngören tam gün yasa taslağı Başbakanlık'a sevk edildi. Yeni tasarı sivil hekimlerin özlük haklarında birçok iyileştirmeyi kapsarken, askeri hekimlerin taslak dışında bırakılması askeri hekimlerin tepki göstermesine neden oldu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Müşteşar Orhan Gümrükçüoğlu ve Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, daha önce yaptıkları açıklamalarda askeri hekimlerin kesinlikle maaş iyileştirmesine ihtiyacı olduğunu, askeri hakim maaşı alacaklarını ve ne pahasına olursa olsun asker-sivil ayrımı yapılmaksızın herkesin yasaya dahil edeceğini belirtmişlerdi.

-ASKERİ HEKİMLER PART-TİME ÇALIŞAMAYACAK-

Askeri hekimler, maaşlarının belli bir bölümünden feragat ederek özel tıp merkezlerinde part-time çalışabiliyorlardı. Fakat, açıklanan taslağın 4. maddesinde yer alan "926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun Ek 2. maddesine eklenen Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görev yapan tabip, diş tabibi ve uzman tabipler çalışma saatleri dışında meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edebilirler? ibaresi askeri hekimlerin sadece muayenehane açarak dışarıda serbest bir biçimde çalışabilmelerini sağlayacak.

Ancak, taslağa göre Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli çalışan özel tıp merkezleri part time doktor çalıştıramayacak. Böylece bir askeri hekimin part time çalışma hakkı da kısmen elinden alınmış olacak.

-SİVİL HEKİMLERİN BEŞTE BİRİ MAAŞA ÇALIŞACAKLAR-

Yasa taslağına tepki gösteren askeri hekimler, aynı eğitimi almış olmalarına rağmen sivil hekimlerin alacağı maaşın beşte birini alacak olmalarının adalete uygun düşmediğini belirtti. Askeri hekimler yasa taslağını şöyle değerlendirdi:

?Örneğin, uzman doktor beyin cerrahı askeri hekim 2 bin YTL maaş alırken, özelde çalışmayı bırakıp kamuyu tercih eden aynı şekilde 15 yıllık uzman sivil hekim mesai saatlerinden sonra çalıştığı kamu kuruluşunda çalışmaya devam edebilecek. Maaşı düşük olmasına rağmen döner sermaye ve artan nöbet parasıyla yaklaşık on bin YTL maaş alacak. Asker- sivil doktor arasındaki uçurum giderek büyüyecek. Eskiden askeri hekimler özelde çalışarak bu açığı kapatabiliyorlardı. Ülkenin birçok bölgesinde askeri sağlık kurumlarında çalışan askeri doktorlar Sağlık Bakanlığı'nın yüksek ücretlerle bile doktor bulamadığı yerlerde sivil halka karşılıksız hizmet vermektedirler. Uzman bir askeri hekimin 6 yıl tıp fakültesinden sonra 20 yıl zorunlu hizmetlerinin olması ve serbest olarak mesleklerini icra edemeyecekleri garnizonlarda da çalıştıkları göz önüne alındığında ne kadar mağdur edildikleri görülmektedir. TSK Askeri hakim, savcı ve pilotların maaşlarında az da olsa arttırıma giderek sivile geçişleri biraz olsun azaltabilmiştir. Hükümetin; TSK'nın tüm özverili doktorlarına da, özel tıp merkezleri ve hastanelerde çalışamama karşılığında, yani tam gün yasası kapsamına alınarak, sivil doktorlar kadar olmasa da, en azından askeri hakim ve pilotlar kadar ücretlendirilmesi gelir adaletsizliğinin kaldırılmasında en azından atılmış bir adım olacaktır.?

Başbakanlık, yasa taslağını TBMM ye sevk ettikten sonra, taslak komisyona sevk edilecek.

Bu Habere Tepkiniz