Sağlık memurları arasından personel genel müdürü atamak doğru mu?

Bu yazımızda sitemize iletilen çok sayıdaki bilgiler ışığında, bakanlıkların personel birimlerinin bazı yöneticilerinin personel mevzuatı ve idari işleyiş hakkında herhangi bir bilgisi olmaması ve liyakat olarak ise ilgisi dışındaki alanlardan atanmaları hakkında açıklamalarda bulunulacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 13:33, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:18
Sağlık memurları arasından personel genel müdürü atamak doğru mu?

Bazı Bakanlıkların Personel Birimlerinin Başında Sağlık personeli Kökenli Kişiler Var!

Bazı bakanlıkların personel birimlerinin başındaki kişilerin özellikle sağlık personeli kökenli olması liyakat ilkesinin yerle bir edilmesi ve kurumsal işleyişin ise tamamıyla işlevsizleşmesine yola açmaktadır. Burada dikkat çektiğimiz konu Personel Genel Müdürlüğü ve Personel Daire Başkanlığıdır.

Bu önemli bir konu. Aslında işin geçmişi incelendiğinde kamu personel yönetiminin ana kurumu olan ve kapatılan Devlet Personel Başkanlığı her ne kadar bazı taraflarca eleştiriye maruz kalsa da her yönüyle Türk Bürokrasi tarihinin en kaliteli ve köklü kurumlarından bir tanesiydi. 1960 yılında kurulan kurum çeşitli revizyonlarla günümüze kadar varlığını sürdürmüş ancak 2018 yılında çıkartılan 703 sayılı KHK ile mevcudiyeti, Devlet büyüklerinin bazı gerekçeleri sebebiyle son bulmuştur.

Günümüzde kapatılan DPB' nin iş ve işlemlerini yapabilecek nitelikli personel kaynağı hiçbir kurumda yoktur. Peki Devlet Personel Uzmanları ne oldu sorusuna gelirsek; büyük çoğunluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir Genel Müdürlük içerisinde uzmanlık alanlarıyla alakasız işlerde çalışmak zorunda bırakılmışlardır. Bir kenarda bekletilen insanların ilerleyen yıllarda performans ve veriminin ne olacağı konusu ise siz okuyucuların takdirine kalmıştır.

Adeta zorunlu olarak uzmanlık alanlarının dışındaki işlerle meşgul edilen bu kişilerin Devlet yetkililerinin takdiriyle yeni kurulması adeta acil olarak beklenen kamu personel rejimiyle alakalı kurumda nasıl değerlendirileceği ise cevapsız sorulardandır.

Bakanlıkların bel kemiğini oluşturan bazı Personel Birimlerinin (Genel Müdürlük vb) sağlık personeline teslim edilmesi ise çökmüş olan kamu personel yönetiminin üzerine toprak atmaktan başka bir işe yaramamaktadır.

Sağlık Personelinin Görevleriyle Kamu Personel Yönetimi Nasıl Bağdaştırılıyor?

Sağlık personelinin görevlerine bakıldığında; hekim tarafından istenilen kan vb. tahlil örneklerini almak, aşı uygulamak, gerektiğinde acil ilkyardım prosedürlerini uygulamak, sünnet yapmak gibi görevleri bulunmaktadır. Bu unvandakilerin Bakanlıkların personel birimlerinin başında olmasının izahı yoktur. Devlet Personel Başkanlığının kapatılmasıyla sahipsiz kalan kamu personel yönetimi bir de buna benzer liyakatsiz atamalarla adeta uçuruma sürüklenmiştir.

Bu yazıda bir meslek grubuna eleştiri yapılmamakta sadece gerçekler açığa çıkartılarak belirli bir konuya önem atfedilmektedir. Her meslek ayrı ayrı değerli olduğu gibi vatandaşa çok yakın şekilde hizmet veren sağlık memurlarının görevinin saygıdeğer olduğu kaçınılmazdır.

Yerel Seçim Sonuçları Sonrası Devlet Yetkilileri Liyakatsiz Atamalar Konusunda Tedbir Alacaklar mı?

Bakanlıklarda başta personel birimleri olmak üzere Genel Müdür, Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, İl ve Bölge Müdürleri gibi kişilerin artık 21 . yy koşullarına uygun seçilmesi zaruriyet olmakla birlikte bu kişilerin altında çalışanlarda memnuniyetsizlik ve tükenmişlik sonucu siyasi olarak sandıkta ağır sonuçlara yol açabilmektedir.

Cumhurbaşkanlığında ilgili kişiler bu konularda sorunları görmezden gelmeye devam ettikçe bürokratik işleyiş ve personel motivasyonu ağır düzeyde zarar görmektedir. Biz yüksek düzeyde ücretimizi alalım kim ne yaparsa yapsın veya herkes her işi yapar mantığı bu ülkeye verilebilecek en büyük zararlardır. Artık sorunları gizleme devri kapanmış, sorunları halı altına süpürenler hakkında gereğinin yapılmasının zamanı çoktan geçmiştir.

Devletimizin en yüksek Makamı olan Cumhurbaşkanlığınca kamu personel yönetiminin düzeltilmesi adına bu olumsuzlukların bir an önce giderilmesi için ne yapılacaktır?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber