Tezel ısrarlı: KEY'de en fazla 600 YTL alınacak

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 14 Mayıs 2008 07:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

9 milyon çalışanın maaşından yıllarca kesilen ?Konut Edindirme Yardımı' paraları temmuz başında ödenecek. Ama hüsran kapıda. Kimse umduğunu bulamayacak

Kişi başına 244 YTL

1987'den 1995'e kadar yapılan KEY kesintileri, 6 aylık mevduatlarda değerlendirildi. 1.83 milyar YTL dağıtılacak. Kişi başına ortalama 244 YTL düşecek.

Kayıtlar karmakarışık

BİRKAÇ bin YTL bekleyenler, en fazla 600 YTL alacak. O da kayıtları bulunursa. Listelerde ismi olanın parası, parası olan 1.5 milyon kişinin ise ismi yok.

Kitap gibi Resmi Gazete

HALEN tasfiye halindeki Emlak Bankası'ndan gelen listeler, Resmi Gazete'de yayınlanacak. 7.5 milyon kişinin isminin kaç sayfaya sığdırılacağı merak konusu.

On binlerce dava yolda

EĞER hak sahibi, ismini bulabilirse 3 ay içinde miktara itiraz edebilecek. On binlerce kişi dava açabilir. Devlet, ödediği paradan fazlasını mahkemeye verebilir.

Kime ne kadar ödenecek?

AKŞAM, 9 yıl boyunca yapılan Konut Edindirme Yardımı (KEY) kesintilerinin dökümünü çıkardı.

KEY'de bilinmeyenler bilinenlerden çok

1987 yılında başlamıştı kısa adı KEY olan ?Konut Edindirme Yardımı? ve 1995 yılında da sonlandırıldı. Ömrü sadece 9 yıl sürdü ama sorunları hâlâ bitmiyor ve bitecek gibi de değil

1- Kişi başı azami ana para 6 YTL 15 YKR

01.01.1987 günü uygulanmaya başlanılan 3320 sayılı ?MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA KANUN? gereğince 9 kişiden fazla işçi çalıştıran özel sektör işvereni işçileri için ve tüm devlet çalışanları için işverenleri işçi ücretinden kesinti yapmaksızın herkes için eşit tutarda yardım yapacaklardır.

Her bir çalışan için aylık ödeme rakamları da aşağıdaki gibidir ve ilk başladığından bittiği 31.12.1995 gününe kadar aralıksız adına KEY yardımı ödenmiş birisi için ödenen toplam KEY 6 YTL 15 YKR'dir.

2- 1999 yılı sonuna kadar 6 aylık mevduatlarda değerlendirildi

KİŞİ başına azami 110 YTL'ye ulaştı.

3320 sayılı Kanun gereğince çalışanlar için işverenlerince ödenen KEY'ler altışar aylık mevduat faizi ile değerlendirilmekteydi. İlgili 10'uncu maddeye göre;

?Madde 10 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, bu Kanun uyarınca Türkiye Emlak Kredi Bankası'nda açılan hesaplarda toplanan paraları Devlet Tahvili, Hazine Bonosu veya Gelir Ortaklığı Senedi'ne yatırmak sureti ile nemalandırabilir. Türkiye Emlak Kredi Bankası, söz konusu hesaplarda toplanan paraların bakiyesine altı ay vadeli mevduata uygulanan oranda faiz tahakkuk ettirir...? demekteydi. Bu madde gereğince 1987 yılından 1995 yılının sonuna kadar adına aralıksız 9 yıl KEY ödenen kişinin ana parası altı aylık mevduata uygulanan faizler nedeniyle 31.12.1999 günü 110 YTL'ye (110 milyon TL) ulaştı.

Ancak, 1990'lı yıllardaki yüksek enflasyon ve yüksek rakamlı hatta bazı yıllarda yüzde 100 rakamlarını faizler oluştuğu halde KEY için Emlak Bankası yüzde 50'den fazla faiz vermemişti.

3- Paralar EGYO'ya verildi, kişi başı ortalama 244 YTL var

Bilindiği üzere Türkiye Emlak Bankası'nın 1999 yılı sonunda tasfiye edilmesi kararlaştırılınca KEY'de biriken paraların tamamı olan 387 trilyon TL (387 milyon YTL) (Emlak Bankası Ziraat Bankası'na devredilirken) Emlak Konut GYO'na verildi. Verilen paralar o tarihte EGYO'nın yüzde 61'ine tekabül etmekteydi. 2005 yılı sonu itibarıyla da EGYO'nun net aktif değerlerinin toplamı 3 milyar YTL olduğu o tarihte Genel Müdür Feyzullah YETGİN tarafından açıklanmıştı. İşte bu 3 milyar YTL'nin yüzde 61'i olan 1.83 milyar YTL dağıtılacak toplam rakamı oluşturmaktadır. Bu parayı 7.5 milyon olan belirlenen kişi sayısına böldüğümüzde ortalama alınacak rakam 244 YTL'dir.

4- Kişi başına azami alınacak tutar 519-600 YTL'dir

Görüldüğü üzere 1999 yılından 2005 yılı sonuna kadar KEY paraları yaklaşık 4.5 kat artmış ve 395 milyon YTL'den, 1.83 milyar YTL'ye ulaşmıştır. Kişisel bazda ise 9 yıllık KEY süresince adına para ödenen bir çalışanın 6 lira 15 kuruşu altı aylık mevduat ile 31.12.1999 sonu itibarıyla 110 YTL'ye ulaşmıştı. 1999 sonrasında ise bu rakam 4.72 kat arttığına göre kişi başına azami alınabilecek KEY tutarı, 110 X 4,72 = 519 YTL'dir.

Bu arada birden fazla işyerinde çalışmış olanlar için ise bu rakam 600 YTL'ye de çıkabilmektedir.

(EGYO 6 yılda neden 4.72 kat artmış)

Bu soruları siz sorun!!!

2005 yılından sonra EGYO'nun değerinin neden artmadığı sorusu ile diğer şirketlerin, borsaya kote olmuş şirketlerin değerinin 20 kat artışına karşın EGYO'nun değerinin neden bu kadar az arttığı sorularını ise ben sormuyorum, siz sorun.

5- Hak sahiplerinin isimleri eksik

Devlet çalışanı işçi ve memurlar için çalıştıkları kurumlarca, özel sektör çalışanları için de SSK (yeni adıyla SGK) isim listeleri ile bu isimlere göre kaç para KEY ödentisi olduğunu belirten listeleri 28 Şubat 2008 günü Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası'na verdi. Ancak gerek kamu kurumları gerekse SGK isim listelerini muntazam tutmadıkları için isimlerde eksiklikler var.

6- İsimleri olanların da rakamları eksik

Halen Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası'ndaki isim listelerinde bulunanlar için ise KEY rakamlarında eksiklikler var. Hatta bazı devlet kurumları ile belediyelerden hiç KEY ödenmemiş veya bildirilmemiş gibi bildirimler yapılmış durumda.

Eksikliklerin sebebi!!!

1987-1995 yılları arasında KEY ödentileri her ay işveren ve devletçe Emlak Bankası'na yatırılıyordu ve her 3 ayda bir de yatırılan bu paraların kimin adına ödendiğini açıklayan Şahıs İcmal Bordroları'nın verilmesi gerekiyordu. Ancak gerek Emlak Bankası ve gerekse belge tutmak ve geciken ödemeleri tahsil ile görevli olan SSK o yıllarda para almaya gelince alıyorlar ama 3'er aylık Şahıs İcmal Bordroları'na gelince almıyorlardı. İşte bu nedenle de hem isimler eksik hem de isimlere ait tutarlar eksik.

7- Süreç nasıl işleyecek?

22 Mayıs 2007 günü TBMM'de kabul edilip, 30 Mayıs 2007 günü Resmi Gazete'de yayımlanan, ?5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun? gereğince,

A-Ansiklopedi gibi Resmi Gazete geliyor

Halen Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nda olan listeler Kanun gereğince 31 Mayıs 2008 günü EGYO'na gönderilecek ve 5'inci maddesine göre de, ?Madde 5 - Hak sahiplerine ilişkin olarak 4'üncü madde uyarınca Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazete'de ilan...? edilecek. İlan tarihinden itibaren de EGYO tarafından paraları Ziraat Bankası'na gönderilip ödemeler başlayacak. Bu arada Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı 31 Mayıs 2008 günü sona erecek olan süreyi 2 ay uzatma hakkına da sahip. Açıklanan listeye göre beş yıl içinde alınmayan paralar konusunda bir daha talepte bulunulamayacak.

B-Listeye itirazlar 3 ay içinde

Resmi Gazete'de yayımlanacak 7.5 milyon kişi ile isimleri çıkmayan kişiler gerek isimleri çıkmadığı ve gerekse de açıklanan kişisel KEY rakamlarını yeterli bulmazlarsa 3 ay içinde kendi çalıştıkları kamu kurumlarına, özel sektör çalışanları ise SGK'ya itiraz edebilecekler.

Yasaya göre; ?Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenler... kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde... Bankaya bildirilir...?

C-9 milyon kişi mahkemeye giderse 3.6 milyar YTL gider

Bana göre gerek isimleri olmayanlar ile gerek isimleri olup da rakamları az olanlar ellerinde belge olmadan itiraz ederlerse bu itirazları kamu kurumları veya SGK tarafından reddedilecektir. Bu takdirde de ilgililer mahkemelere başvurabileceklerdir ki işte bu halde devlet en az 3 milyar YTL mahkeme ile avukatlık masrafı ödeyecektir. Zira her kaybedilen dava için 350 YTL avukatlık ücreti ile 50 YTL mahkeme masrafı olmak üzere kişi başına 400 YTL direkt Hazine'ye yük olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz