Emekliler de KEY alacak

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 19 Temmuz 2008 10:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Ali Tezel'in yazısı

1- KEY paraları icraya da hacize de uğrayabilir!

YaŞayanlar ve vefat edenlerin geride bıraktığı mirasçılarla birlikte yaklaşık 13 milyon kişiye KEY ödemesi yapılacaktı hem de ödeme tarihi 28 Şubat 2008 günüydü ama uzata uzata 31 Temmuz 2008 gününe kadar uzattılar. Gerçi 31 Temmuz 2008 gününe kadar ödeneceğine de ümidim çok az ama inşallah öderler. Öderler diyorum ama KEY'in ödemesinin uzaması işi için tıpkı SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları gibi ?bunları da bankalar haciz ve icraya uğratmasınlar diye yasa değişikliği yapacağız, o nedenle ödemeyi uzattık' dediler. Hatta, AK Parti Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ve Mesude Nursuna Memecan ile CHP Milletvekili Fatma Nur Serter tarafından TBMM'ye verilen yasa teklifi ile KEY'in hak sahiplerine yapılacak ödemelerin haciz edilmemesi, devir, temlik ve rehin edilmemesi konularında 5664 sayılı Kanun'a hüküm konulması kararlaştırıldı ve Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan da geçti. Ancak, Genel Kurul'a gelince Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK bu teklifi çıkarttı ve dedi ki;

?Siz borcu ödemiyorsunuz, size haciz gelmişse, geliriniz varsa bunu ödemek durumunda kalırsanız. Alacaklı ve borçluyu beraber değerlendirmekte doğru görüyorum?. Artık KEY'ler ödenirse ilk önce devlet sonra bankalar sonra da diğer alacaklılar KEY'den alacaklarını isteyecekler geride bir şey kalırsa size verecekler.

2- Arıtman'ın çabaları dul kadınları kurtaramadı

1986 yılında yasalaşıp, 1987 yılında uygulanmaya başlanılan KEY kuralları gereğince karı ve koca her ikisi de çalışıyor ve KEY ödemesi yapılacak ise sadece aile reisi olarak erkek için KEY kesilmiş, çalışan kadın için işverenince KEY ödenmemişti. İşte şimdi birlikte çalışıp, sadece erkek için KEY ödentisi yapıldıktan sonra boşananlar arasında KEY ödemelerinin eşlere eşit oranda paylaştırılmasıyla ilgili CHP Milletvekili Canan ARITMAN'ın önergesi de kabul edilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 Temmuz 2008 Çarşamba günü görüşülen kanun içine konulmak üzere teklifinde ARITMAN; ?Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerine iadesinde evlilik birlikteliğinde eşlere eşit olarak, boşanma hâlinde boşanma tarihleri göz önüne alınarak evlilik birliğinin devam ettiği süre değerlendirilip orantı kurularak eşlere iade olunur? hükmünün de olmasını istemişti. Bu durumda evli olduğu için KEY ödemeleri eşine yapılan ve 1987-1995 arasından çalışan kadınlar boşanmış ise mağdur olacaklar. Bu mağduriyetlerini de sanırım mahkemelerde çözüm ararlar.

3- Geçmişte lojmanda oturanlara da KEY var

1987-1995 yılları arasında KEY'in hüküm sürdüğü yıllarda lojmanda oturanlara KEY verilmeyeceği doğru değildir. Burada KEY ile kira yardımı karıştırılmaktadır. O yıllarda lojmanda oturan memurlara ayda 200 TL (2 Yeni Kuruş) ?Kira Yardımı? yapılmamıştır. KEY ödentileri ise verilmiştir. İşte bu nedenle lojmanda oturanlar da KEY paralarını alacaklar.

4- Şimdi emekli olana da KEY parası verilecek

Yİne değişik web sayfalarında emeklilerin KEY alamayacağı zira onların emekli olurken KEY'lerini aldıklarına dair haberler dolaşıyor, bu bilgi de doğru değildir. Emekli olanlar o tarihler de daha tasfiye edilmemiş olan TTF (Tasarrufu Teşvik Fonu) paralarını aldılar ama hiç kimseye KEY parası nakden ödenmedi. İşte bu nedenle 1987-1995 yılları arasında çalışmış ve şimdi emekli olanlar da KEY parası alacak.

5- Listeler 31 Temmuz'a kadar açıklanmalıdır

Halen Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'ndan olan listeler Kanun gereğince 31 Mayıs 2008 günü EGYO'na gönderilecek ve 5'inci maddesine göre de, ?Madde 5-Hak sahiplerine ilişkin olarak 4'üncü madde uyarınca Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede ilan...? edilecek. İlan tarihinden itibaren de EGYO tarafından paraları Ziraat Bankası'na gönderilip ödemeler başlayacak. Bu arada Hazineden sorumlu Devlet Bakanı 31 Mayıs 2008 günü sona erecek olan süreyi 2 ay uzatma hakkına da sahipti ve Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK 2 aylık süre uzatımı kararını verdi ve şimdi listeler en geç 31.7.2008 günü açıklanmalıdır.

6- Liste açıklanırsa, itirazlarınız üç ay içinde

Resmİ Gazete'de yayınlanacak listede isimleri çıkmayan kişiler gerek isimleri çıkmadığı ve gerekse de açıklanan kişisel KEY rakamlarını yeterli bulmazlarsa 3 ay içinde kendi çalıştıkları kamu kurumlarına özel sektör çalışanları ise SGK'ya itiraz edebilecekler.

Yasaya göre; ?Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenler... kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde ... Bankaya bildirilir...?

Bu Habere Tepkiniz