Üst düzey personele verilen ek ödeme miktarları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2008 23:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Üst düzey personele unvan bazında yapılan ödemeler

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre, üst düzey kadrolarda görev alan personele de ek ödeme verilecektir.

Unvan bazında yapılan ek ödemeler memurlar.net tarafından aşağıya çıkarılmıştır. Aşağıda bazı unvanların yanında 2, 3, 4 gibi rakamlar yer almakta olup, bu rakamlar derecedir. Rakam olmayan unvanların derecesi 1 olarak dikkate alınmalıdır.

Hesaplama 8000+1500=9500* 0,051448 üzerinden yani 488.756 YTL üzerinden yapılmıştır.

Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Aşağıda yer alan bir kısım personel temsil tazminatı almaktadır. 2000/457 sayılı karara göre aşağıdaki ödemeler temsil tazminatından mahsup edilecektir.

Bir önemli not: Ağustos ayı itibariyle zaten 136,85 YTL denge tazminatı alınıyordu. Eşit işe eşit ücret kararnamesi ile denge tazminatı kaldırılmıştır. Dolaysıyla aşağıda yer alan bazı unvanlar denge tazminatı almakta olup, bu unvanların karşısında yer alan miktarlardan 136 YTL'nin düşülmesi gerekmektedir.

UNVANLAR Yüzde YTL olarak miktar
a) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri? bölümünün;    
- 2 nci grubunda sayılanlar
Müsteşar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı
62 303
- 3 üncü grubunda sayılanlar
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, GAP İdaresi Başkanı
61 298
- 4 üncü grubunda sayılanlar
1 Müsteşar Yardımcısı
2 Genel Müdür
3 Strateji Geliştirme Başkanı
4 Bakanlık ve Müsteşarlık Kurul Başkanları
5 Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Başkanları
6 Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Çevre Koruma Kurumu, Özürlüler İdaresi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanları..
7 Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı (Büyükelçi), Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
8 Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri
9 Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri
10 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanları
11 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı
12 Bakanlar Kurulu Sekreteri
13 Başbakanlık Özel Kalem Müdürü
14 Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri
15 Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı
16 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı
17 Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı
18 Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
19 Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
20 Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı
21 Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
58 284
5 inci grubunda sayılanlardan;
1 Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müstakil Daire Başkanı (Ana ve yardımcı hizmet birimi), Milli Kütüphane Başkanı
2 Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi
3 Başkanlık (Belediyeler dahil) ve Genel Müdürlük Kurul Başkanları
4 Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yrd, Gelir İdaresi Daire Başkanı
5 Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcıları
6 Toplu Konut İdaresi, Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, GAP İdaresi, Özel Çevre Koruma Kurumu, Özürlüler İdaresi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkan Yardımcıları, Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı ile İhtisas Kurulu Başkan ve Üyeleri
7 Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcıları
8 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri
9 Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
10 Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin 1 Hukuk Müşavirleri (1'er kişi), Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirleri (6 kişi)
11 Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı
12 İl Milli Eğitim Müdürü
13 Maliye Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı
14 Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
15 Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıflar Meclisi Üyesi
16 Başbakanlık ve Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri, Devlet Planlama Teşkilatı Müşaviri, Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşaviri, İstatistik Müşaviri (TÜİK), Gelir İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Müşavirleri
17 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
18 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1 Hukuk Müşaviri
   
Makam tazminatı alanlar 41 200 YTL
Makam tazminatından yararlanmayanlar 53 259 YTL
6 ncı grubunda sayılanlardan;
1 Daire Başkanı (Bağlı kuruluşlarda 84/8360 sayılı Kararname ve eklerindeki unvanlı Daire Başkanları dahil, Yükseköğretim Kurumları Daire Başkanları hariç), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yrd
2 Bakanlık Kurul Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Merkezi Başkanı
3 Genel Sekreter, Savunma Sekreteri
4 Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı (Bağlı işletme müdürlükleri olan müesseselerde), İşletme Müdürü (KİT), Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Seksiyon Müdürü (Bankalar Merkez Teşkilatında), Başmüdür, KİT Koordinatörü
5 Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)
6 İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcıları (Nüfusu, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre 250000 ve daha fazla olmak kaydıyla)
7 İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir)
8 Diğer 1 Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşaviri
9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı
10 Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yrd
   
Makam tazminatından yararlananlar 39 190
Makam tazminatından yararlanmayanlar 53 259
- 7 nci grubunda sayılanlardan;
1 Diğer İllerin Bakanlık İl Müdürleri, İl Müftüleri
2 Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)
3 Bölge 2. Müdürü (KİT), Banka Şube Müdürü
4 Diğer İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcısı: 1
5 Yükseköğretim Kurumlarının Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı: 1
6 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürü
7 Müze Başkanı
8 İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı
9 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Müdürleri
   
Makam tazminatından yararlananlar 37 180
Makam tazminatından yararlanmayanlar 53 259
- 8 inci grubunda sayılanlardan;
1 Diğer illerin bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürleri
2 Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinin; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil Savunma Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl Müdürü
3 Defterdar Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), Bakanlık İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), Gelir İdaresi Grup Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)
4 Başkanlık Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, KİT Müşaviri
5 Bölge Müdür Yardımcısı (Belediye ve KİT'ler hariç)
6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı
7 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip olanlardan Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları.
   
Makam tazminatından yararlananlar 37 180
Makam tazminatından yararlanmayanlar 53 259
9 uncu grubunda sayılanlar
1 Genel Sekreter Yardımcısı
2 Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri
3 Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Eğitim Merkezi Sekreterleri (Dışişleri Bakanlığı), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında Merkez ve Kurum Sekreterleri
4 Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi, KİT' lerde Daire Başkan Yardımcısı
5 Diğer İllerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil Savunma Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl Müdürü,
İl Özel İdare Müdürü
6 Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, 2941992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre Teknik Öğretmen unvanı alanlar, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Veteriner Hekim olanlar ile (II) sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 2 nci sırasına girenlerden Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları
7 Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir)
8 6 ncı grup 4 üncü sırada sayılanlar ile 7 nci grup 3 üncü sırada sayılanların yardımcıları, Diğer İllerin Defterdar Yardımcısı, Bütçe Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Grup Müdürü
9 Özel Çevre Koruma Müdürü,
53 259
10 uncu grubunda sayılanlar
1 Diğer İllerin İl Müdür Yardımcısı
2 Belediye Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı (Belediyeler)
3 Enstitü Sekreteri, Borsa Komiseri
4 Bölge Müdürü (Belediyeler), İşletme Müdürü, Şirket Müdürü ve bunların yardımcıları
5 Şube Müdürü, Müdür, Muhakemat Müdürü, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT)
6 Tiyatro Müdür Yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı, Opera ve Bale Müdür Yardımcısı, Hıfzıssıhha Müdür Yardımcısı, Özel Çevre Koruma Müdür Yardımcısı
53 259
11 inci grubunda sayılanlar
1 Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı
2 10 uncu grup 5 inci sırada sayılanların yardımcıları
3 Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı
53 259
12 nci grubunda sayılanlar
1 Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdüü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Şube Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) ve bunların yardımcıları : 2
2 Bakanlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi: 2
3 Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri : 2
4 Hukuk Müşaviri : 2
5 Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı Gelir İdaresi Grup Müdürü: 2
6 Birlik Sekreteri: 1, 2
7 Genel Sekreter Yardımcısı: 2
8 Belediye Başkan Yardımcısı : 2
9 Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı : 2
10 Savunma Sekreteri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık
Merkez Teşkilatında Araştırmacı : 2
11 Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Uzman (TSK.: 1
53 259
13 üncü grubunda sayılanlar
1 Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2 Müdürü (KİT), Müessese Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) ve bu sırada sayılanların yardımcıları : 3
2 Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı,
Gelir İdaresi Grup Müdürü: 3
3 Hukuk Müşaviri : 3
4 Enstitü Sekreteri, Birlik Sekreteri : 3
5 Belediye Başkan Yardımcısı : 3
6 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı : 3
7 Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı : 3
8 Savunma Sekreteri : 3
9 Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Uzman (TSK) : 2, 3
10 Müze Araştırmacısı: 1, 2, 3
53 259
14 üncü grubunda sayılanlar
Yüksek öğrenim mezunu Uzman, Mütercim (KPDS sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla), Musahhih: 1, 2, 3
53 259
15 inci grubunda sayılanlar
1 Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcıları, : 4
2 Gelir İdaresi Grup Müdürü : 4
3 Hukuk Müşaviri, Yüksek öğrenim mezunu Uzman, Borsa Komiseri, Mütercim (KPDS sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Musahhih : 4
4 Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci, Kontrolör, Antrenör: 1-4
5 Folklor Araştırmacısı 1
53 259
16 ncı grubunda sayılanlar
1 Mütercim, Araştırmacı, Raportör, Uzman (Diğer): 1-4
2 Folklor Araştırmacısı : 2, 3, 4
3 Amir ve Şef : 3, 4
4 Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları : 5, 6, 7
5 Kütüphaneci: 1, 2
52 253
17 nci grubunda sayılanlar
Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar
51 249

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber