Adalet personelinden kime ne kadar ek ödeme verildi?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2008 23:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin ?F. Adalet Hizmetleri Tazminatı? bölümünden özel hizmet tazminatı alanlara da ek ödeme verilecektir.

Hesaplama 8000+1500=9500* 0,051448 üzerinden yani 488.756 YTL üzerinden yapılmıştır.

Bir önemli not: Ağustos ayı itibariyle zaten 136,85 YTL denge tazminatı alınıyordu. Eşit işe eşit ücret kararnamesi ile denge tazminatı kaldırılmıştır. Dolaysıyla aşağıda yer alan rakamlardan 136 YTL'nin düşülmesi gerekmektedir.

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan memurlardan;

KADRO VE GÖREV UNVANI ORAN (%) YTL OLARAK MİKTAR
ç) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin ?F. Adalet Hizmetleri Tazminatı? bölümünün;    
- 1 /a sırasında sayılanlar
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı
51 248
- 1 /b sırasında sayılanlardan;
Müdür ve Sayman kadrolarına atananlardan;
   
- 1 inci dereceden aylık alanlar 51 248
- 2 nci dereceden aylık alanlar 51 248
- 3 üncü dereceden aylık alanlar 51 248
- 4 üncü dereceden aylık alanlar 51 248
- Diğer derecelerden aylık alanlar 51 248
- 1 /c sırasında sayılanlardan;
Müdür Yardımcıları ve Sivil Savunma Uzmanlarından;
   
- 1 inci dereceden aylık alanlar 51 248
- 2 nci dereceden aylık alanlar 51 248
- 3 üncü dereceden aylık alanlar 51 248
- 4 üncü dereceden aylık alanlar 51 248
- Diğer derecelerden aylık alanlar 51 248
- 1 /d sırasında sayılanlar
Uzman, Şef, Programcı ve Çözümleyicilerden 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar
50 244
- 1 /e, 1/f ve 1/g sıralarında sayılanlar
Zabıt Katiplerinden (Tüm dereceler)
İnfaz ve Koruma Başmemurları ile İnfaz ve Koruma Memurları (Tüm dereceler)
Diğerlerinden (yukarıdaki sıralardan faydalanamayanlardan);

50 244
- 3 üncü sırasında sayılanlar
Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında bulunup da Teknik Hizmetler Bölümündeki Özel Hizmet Tazminatından yararlanamayan diğer personel (Tüm dereceler)
49 239

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber