Teknik, eğitim öğretim, sağlık, emniyet, din ve yardımcı hizmetler sınıfındaki ek ödeme miktarları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2008 23:55, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri eğitim ve öğretim hizmetleri, avukatlık hizmetleri, emniyet hizmetleri, diz hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfında görev alan personele verilen ek ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.

Hesaplama 8000+1500=9500* 0,051448 üzerinden yani 488.756 YTL üzerinden yapılmıştır.

Bir önemli not: Ağustos ayı itibariyle zaten 136,85 YTL denge tazminatı alınıyordu. Eşit işe eşit ücret kararnamesi ile denge tazminatı kaldırılmıştır. Dolaysıyla aşağıda yer alan rakamlardan 136 YTL'nin düşülmesi gerekmektedir.

KADRO VE GÖREV UNVANI ORAN (%) YTL OLARAK MİKTAR
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden;
a) Başmühendis kadrosunda bulunanlar 82 400
b) Mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlar 82 400
c) Jeolog, hidrolog , hidrojeolog , jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlar 77 375
ç) Bu sınıfta yer alan diğer kadro unvanlarında bulunanlar 68 331
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;
a) Uzman tabip 69 336
b) Tabip 68 331
c) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar 62 302
ç) Diş tabibi 62 302
d) Veteriner hekim 98 478
e) Eczacı 60 292
f) Bu sınıfta yer alan diğer personel 58 283
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;
- Öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) 51 248
5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 53 258
6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden (İl Müftü Yardımcısı ile İlçe Müftüsü dâhil)
a) İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hariç) ve İlçe Müftüsü 53 258
b) Vaiz kadrosunda bulunanlar 52 253
c) Diğer kadrolarda bulunanlar 51 248
7- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;
a) Emniyet Genel Müdürü 63 307
b) Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan; - Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri 41 200
- Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Diğer İl Emniyet Müdürleri 37 180
- Diğerleri 60 292
c) İkinci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar 60 292
ç) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar 60 292
d) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar 60 292
e) Emniyet Amiri kadrolarına atananlar 60 292
f) Başkomiser kadrolarına atananlar 60 292
g) Komiser kadrolarına atananlar 60 292
ğ) Komiser yardımcısı kadrolarına atananlar 60 292
h) Polis Memuru kadrolarına atananlar 61 297
ı) Diğerleri 52 248
8- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel 49 239

Bu Habere Tepkiniz