Akademik personele verilen ek ödeme miktarları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2008 21:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre, profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi ve diğer öğretim elemanlarına verilen ek ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.

Hesaplama 8000+1500=9500* 0,051448 üzerinden yani 488.756 YTL üzerinden yapılmıştır.

Bir önemli not: Ağustos ayı itibariyle zaten 136,85 YTL denge tazminatı alınıyordu. Eşit işe eşit ücret kararnamesi ile denge tazminatı kaldırılmıştır. Aşağıda yer alan bazı unvanlar denge tazminatı almakta olup, eşit işe eşit ücret kararnamesi ile verilen ve memurlar.net tarafından aşağıda YTL olarak gösterilen rakamlardan 136 YTL'nin düşülmesi gerekmektedir.

KADRO VE GÖREV UNVANI ORAN (%) YTL OLARAK MİKTARLAR
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapanlar hariç):    
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar 58 283
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 56 273
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 49 239
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derece olan) 43 209
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 54 263
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 53 258
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 63 307
8- Diğer öğretim elemanlarından; (Okutman, öğretim görevlisi, çevirisi)
a) Birinci dereceden aylık alanlar 52 253
b) İkinci dereceden aylık alanlar 52 253
c) Üçüncü dereceden aylık alanlar 52 253
ç) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlar 52 253
d) Diğer derecelerden aylık alanlar 52 253

Bu Habere Tepkiniz