Yan ödeme kararnamesinde unvanı açık olarak yer almayan personele verilen ek ödeme

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2008 20:07, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar kapsamında yapılacak ödemeler, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara gönderme yapmıştır.

Yan ödeme kararnamesinde aşağıda yer alan grupta olanlara, yüzde 51 üzerinden eşit işe eşit ücret ödemesi yapılacaktır.

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;
Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;
1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör, Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip, Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı ile Kontrol Memurları"

Hesaplama 8000+1500=9500* 0,051448 üzerinden yani 488.756 YTL üzerinden yapılmıştır.

488*Yüzde 51= 248 YTL ek ödeme verilecektir.

Temmuz ayı itibariyle zaten 136,85 YTL denge tazminatı alınıyordu. Eşit işe eşit ücret kararnamesi ile denge tazminatı kaldırılmıştır. dolaysıyla bu miktardan 136 YTL'nin düşülmesi halinde, net zam bulunacaktır.

Bu Habere Tepkiniz