5 istisna dışında ,denge tazminatı almayan ek ödeme de alamayacak

Ek ödemeye ilişin bakanlar kurulunun 16 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanması üzerine en çok sorulan soru "hangi kurumlarda çalışan personelin" bu ödemeyi alıp almayacağıdır. Ancak bu husus yeni bazı düzenlemeler dışında tartışmalı değildir. Buna göre 2 yeni grup dışında, denge tazminatı alamayanlar bu ek ödemeyi de alamayacak. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2008 08:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

"Yeni ek ödeme", denge tazminatına imkan sağlayan yasal düzenlemenin ilgili maddesinde yapılmıştır. 375 sayılı KHK'nın son hali için tıklayınız.

Bu nedenle;

1- Ek ödeme denge tazminatı alanlara verilecek olup, denge tazminatı ödenmesi usul ve esasları burada da aynen geçerli olacaktır.

2- Denge tazminatı ödenmesi bazı hususlara bağlı olanlar için varolan uygulama ek ödemede de geçerlidir. Örneğin denge tazminatını ancak bir önceki yılki döner sermaye miktarına göre alanlar, ek ödemeyi de bu şekilde alabilecektir. Bu konudaki geniş açıklama için tıklayınız.

3- Denge tazminatı ödenmeyen beş grup personele ek ödeme verilecektir. Bunlar şu şekildedir

i- Başbakanlık ve bağlı kuruluş personeli: Bu grup personel fazla çalışma ücreti almaktadır. Bunların aldığı fazla çalışma ücretinin toplam net tutarı, Bakanlar Kurulu kararında yer alan kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara fazla çalışma yerine ek ödeme verilecektir.

ii- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) fıkrası ile ek 2 nci maddesinde öngörülen ödemelerden yararlanan memurlar: Bu ödemeler KİT'lerdeki ek tazminat ve havacılık tazminatıdır. Bu ödemenin toplam net tutarı, Bakanlar Kurulu kararında yer alan kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara ek ödeme verilecektir.

iii- Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlar: Bunların aldığı ödeme, ek ödemeden düşük ise bu grup personel de sadece ek ödemeyi alacaktır.

iv- Daha önce makam, görev veya temsil tazminatı alanlara denge tazminatı verilmiyordu. Bu grup personelden, 375 sayılı KHK'nın 1. maddesinde sayılan kurumlarda çalışanlar ek ödemeye dahil edilmiştir. Ancak bunlara yapılan ek ödeme temsil tazminatından düşülecektir.

v- ÖSYM, Türk Patent ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde çalışan 4/B'liler ile ile Adalet akademinde çalışan sözleşmeli personel bu ek ödemeye dahil edilmiştir. Sözleşmeli personele ilişkin bakanlar kurulu kararının son hali için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz