Mutabakat olursa, 19 maddelik sosyal haklarda da düzenleme yapılacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2008 15:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu görüşmelerin 4. turu öncesi düzenlediği basın toplantısında ilk üç tur üzerine genel değerlendirme yaparak, yarın ki toplu görüşmede izlenecek yola ilişkin ipuçları verdi.

Gündoğdu'nun verdiği bilgilere göre mali haklarda anlaşma sağlanırsa aşağıdaki sosyal haklarda mutabakat metnine yazılacak.

İşte 19 maddelik görüş birliğine varılan hususlar

?1- Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

2- Aynı kurum için aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması, (MEMURLAR.NET'İN NOTU: BECAYİŞTE TAKDİR KALKACAK)

3- Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek komisyon kurulması konusunda Avrupa Birliğindeki uygulamalara bakılarak değerlendirme yapılması

4- Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin ilgilinin isteği üzerine 7 gün uzatılabilmesi,

5- Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç il dışına çıkış izni uygulanmasına son verilmesi,

6- 657 Sayılı kanunun 126 ve 135. maddelerinin değiştirilerek disiplin cezalarına karşı itirazların disiplin kuruluna yapılması

7- Eşi doğum yapan erkek memurlar için uygulanan izin süresinin 3 günden 5 güne çıkartılması, yine 1. derecedeki kayın hısımlarının ölümünde 3 gün izin verilmesi,

8- Fazla mesai ücretlerinin arttırılması ve fazla mesai sürelerinin sınırlandırılması

9- Bakmakla yükümlü olunan yakınların hastalığı halinde sağlık kurulu raporu ile refakat öngörülmesi kaydıyla 1 ay ücretli izin hakkı verilmesi,

10- Hizmet içi eğitim uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşlarının yer aldıkları hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği yapılmasına ilişkin genelge yayımlanması,

11- Kamu Görevlisinin isnat ve iftiralara karşı korunması konusunda 657 sayılı kanunun 25.maddesinde yer verilen hükümlülüğün yerine getirilmesi, istikrar bulmuş yargı kararlarının benzer durumdaki personele de uygulanarak genişletilmesi,

12- Önlisans ve Lisans tamamlama,

13- Memurların görev tanımlarının dışında iş yaptırılmaması,

14- Engelli kamu çalışanlarının diğer kurumların servis araçlarından yararlanması, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların giderilmesi, atama ve yer değiştirmede pozitif ayrımcılığın yapılması,

15- 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre çalışan sözleşmelilerin izinlerinin yıl içinde kullandırılmasının sağlanması,

16- KİT'lerde çalışan ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan İtfaiye personelinin diğer kurumlarda ki itfaiye personeli gibi genel idare hizmetler sınıfına alınması,

17- 4/B kapsamında çalışan sözleşmeli personelin becayiş, eş tayini ve askerlik dönüşü işe başlama gibi sorunlarının çözülmesi,

18- İtfaiye araçlarının ve ambulansların kasko yapılması,

19- Özelleştirmeden doğan problemler karşısında kamu işveren kurulu ve sendikalar arasında durum tespiti yapılarak ve 6 madde üzerinde sorunların giderilmesi açısından prensip kararı alındı.?

Bu Habere Tepkiniz