399'daki Sözleşmeli Personele Verilen Zam Miktarı Belli Oldu

Memura ek ödeme getiren Ağustos ayındaki zam kararı sonrasında, ne kadar zam alacağı belirsiz olan hizmet grubu KİT'lerdeki sözleşmeli personeldi. Bu konuya ilişkin YPK kararının detayı merakla beklenmekteydi. Enerji Bir Sen, beklenen YPK kararını bugün sitesinden duyurdu. Buna göre; Temmuz ayında 136 YTL alan bir mühendis 15/8/2008 tarihinden itibaren 331 YTL alacaktır. Teknik ve sağlık personeli dışında kalan sözleşmeli personele ek zam verilmemiştir. Tüm detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2008 00:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Henüz Resmi Gazetede yayımlanmayan ancak Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından imzalanan Yüksek Planlama Kurulu kararını görmek için tıklayınız. (pdf formatında ve 3 MB büyüklüğünde olup, sağ tıklayıp farklı kaydedi seçiniz)

Kararın ek ödemelere ilişkin 6. maddesi şu şekildedir:

"Ek Ödeme

Madde 6- (1) 22/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi çerçevesinde, Kamu işktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personele (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç) 1/1/2008 tarihi ile 30/06/2008 tarihi arasındaki dönem için 2.260 gösterge rakamını, 1/7/2008 tarihi ile 14/8/2008 tarihi arasındaki dönem için 2.660 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılır.

(2) 15/8/2008 tarihinden itibaren (1) inci fıkra kapsamına giren personele ve 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personele unvanlarına göre her ay en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) aşağıda belirtilen oranların uygulanması sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir.

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman yüzde 68
b) Sağlık teknisyen yardımcısı % 39,
c) Diyetisyen, tekniker %34,
ç) Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist %33
d) Halı eksperi ve diğer unvanlar %28
Bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."

En yüksek devlet memuru aylığı şöyle hesaplanmaktadır?

=(Gösterge+ ek gösterge)* Maaş katsayısı
= (1500+8000)* 0,051448
= 9500*0,051448
= 488 YTL

1 Ocak 2008- 30 Haziran 2008 tarihleri arasında kim ne kadar alacak?

Bu dönemde unvan ayrımı bulunmamaktadır. Bu dönemde 2.260 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılacaktır. Aylık maaş katsayısı 0,051448 olduğu göz önüne alınırsa (bu dönemde biraz daha düşüktür) 2260*0,051448=116 YTL ek ödeme alınacaktır. Bu miktar zaten çoğu KİT'te avans olarak verilmiştir. Bu ödemeyi almayan KİT'lerde bu miktarda ödeme verilecektir.

1/7/2008 tarihi ile 14/8/2008 tarihi arasındaki dönemde kim ne kadar alacak?

Bu dönemde de unvan ayrımı bulunmamaktadır. Bu dönemde 2.660 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılacaktır. Aylık maaş katsayısı 0,051448 olduğu göz önüne alınırsa (bu dönemde biraz daha düşüktür) 2660*0,051448=136 YTL ek ödeme alınacaktır. Bu miktar zaten çoğu KİT'te avans olarak verilmiştir. Bu ödemeyi almayan KİT'lerde bu miktarda ödeme verilecektir.

15/8/2008 tarihinden itibaren kim ne kadar alacak?

Bu dönemde, unvan ayrımı yapılmıştır. Yapılan unvan ayrımı memurlara uygulanan ücret zammı ile pararleldir. Teknik personele çok fazla zam verilmiştir. 15/8/2008 tarihinden itibaren alınabilecek ek ödeme mikatı unvanlar bazında şu şekildedir.

UNVAN ALACAĞI EK ÖDEME
Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman =488*yüzde 68
=331 YTL
Sağlık teknisyen yardımcısı =488*yüzde 39
=190 YTL
Diyetisyen, tekniker =488*yüzde 34
=165 YTL
Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist =488*yüzde 33
=161 YTL
Halı eksperi ve diğer unvanlar =488*yüzde 28
=136 YTL

SON DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR?

Yapılan son düzenlemede en dikkat çekici bölüm "Diğer unvanlar" bölümüdür. Yukarıda sayılan 4 grup dışında kalan tüm unvanlara ayrıca bir zam verilmemiştir. Bu personel en son aldıkları denge tazminatı miktarını almaya devam edecektir. Bu personel sadece ve sadece 136 YTL'lik denge tazminatını almaya devam edecektir.

Ancak özellikle teknik personele çok yüksek zam verilmiştir. Temmuz ayında 136 YTL alan bir mühendis 15/8/2008 tarihinden itibaren 331 YTL alacaktır. Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzmana 195 YTL'lik zam yapılmıştır.

15/8/2008 tarihinden geçerli olmak üzere sağlık teknisyen yardımcısına 54; Diyetisyen ve teknikere 29; Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makiniste ise 25 YTL'lik zam yapılmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber