Memur adayları için KPSS tercih rehberi (4)- Maşlar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2008 00:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ÜNİVERSİTELER ve BELEDİYELER HAKKINDA BİLGİ

Üniversitelere ve belediyelerde nakil durumu nasıldır?

Üniversitelere ve belediyelere atanacak bir adayın karşılacağı en büyük zorluk nakildir. Zira üniversitelerin ve belediyelerin başka bir ilde teşkilatı bulunmamaktadır. Bir kamu kurumunun farklı farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamına gelmektedir. Üniversitelerin ve belediyelerin başka bir ilde, genel olarak, taşra teşkilatı olmadığı için başka bir il'e nakil isteği oluştuğunda, bu istek kurum içi nakille değil başka bir kurumdan uygun bir kadro bulunması şartıyla karşılanabilmektedir. Bu halde başka kurumun memur tarafından bulunması gerekmektedir. Memurun, geçiş için başka bir kurum araması kadar zor bir şey yoktur. Zira bu merkezi yapılmamakta?

Dikkat: Maaş ödeyemeyen belediyeler var

Üniversiteler ve belediyeler fazla personeli olan kurumlar değildir. Kurumsal olarak büyük bir yapı olmadığı için de çalışma barışını sağlayacak bir kurumsal kültür oluşamamaktadır. Üniversitelerde ve belediyelerde çalışan personel kurumdaki çalışma ortamının kendilerini tatmin etmemesinden dolayı sık sık nakil talebinde bulunmaktadır. Burada bir diğer husus da bazı belediyelerin maaş ödeyemediğidir. Geçen gün SGK tarafından yapılan açıklamaya göre prim borcunu ödemeyen kurumlar arasında belediyeler 3. sıradadır.

İLK ATAMA BİLGİLERİ

İlk atanan memur ne kadar maaş alır?

Aile yardımı ödeneği gibi personelin durumuna bağlı ödemeler ile kurumlara özel ödemeler hariç olmak üzere alınacak olan maaşlar şu şekildedir. Aşağıdaki miktarlara denge tazminatı ilave edilmiştir.

Lise Mezunları İçin Unvanlar Maaşlar
Hizmetli 1.045,74
Koruma Güv. Gör. 1.060,14
Hemşire 1.359,44
Sağlık memuru 1.388,97
Şoför 1.104,50
Memur 1.104,50
V.h.k.i. 1.186,73
Teknisyen yard. 999,95
Bilgisayar İşlt. 1.179,73
Bekçi 1.045,74
Teknisyen 1.248,15
Tenkis. Yard. (İmam hatip) 999,95
...
Önlisans mezunları İçin Unvanlar Maaşlar
Laborant 1.354,80
Sekreter 1.111,51
Memur 1.111,51
Hizmetli 1.050,69
Tekniker 1.443,06
Bilgisayar işletmeni 1.184,76
V.h.k.i. 1.186,96
Şoför 1.109,51
Ambar memuru 1.110,76
Programcı 1.220,52
Orman Muh. Memuru 1.111,51
Yurt yönetim memuru 1.111,51
Muhasebeci (imam hatip) 1.228,44
Zabıt katibi 1.111,51
...
Lisans mezunları İçin Unvanlar Maaşlar
Diyetisyen 1.391,88
Hemşire 1.364,98
Satınalma memuru 1.112,76
Psikolog 1.438,13
Sosyal çalışmacı 1.425,30
Mühendis 1.853,87
Kimyager 1.652,90
Biyolog 1.427,66
Kütüphaneci 1.111,51
Öğretmen 1.111,51
Bilgisayar işletmeni 1.191,51
Memur 1.115,76
Kuran Kur. Ö. (imam hatip) 1.111,51
İcra memuru 1.104,50
Tahsildar 1.189,57
Veznedar 1.189,57
Muayene memuru 1.111,51
Muhafaza memuru 1.111,51
İstatistikçi 1.703,65

Aday memurluk süresi ne kadardır?

Aday memurluk süresi, kurumun takdirine göre, 1 ila 2 yıl arasında değişebilmektedir. KİT'lerde bu süre ?deneme süresi? olarak adlandırılmakta olup, toplam 6 ay sürmektedir.

İlk göreve başlayan memur ne kadar bir süre sonra nakil isteyebilecek?

Aday memur adaylık süresince sadece çalıştığı kurumdan başka bir kuruma nakil isteyememektedir. 657, adayın kendi kumrunun farklı farklı iş teşkilatları arasında yer değiştirmesine cevap vermiştir. Ancak kamu kurumları iller arası nakillerde de düzenlemeler yapma hakkına sahip olup, genelde kurumlar adaylık süresince nakil işlemi uygulamamaktadır.

Aday memurken başka kuruma geçiş, hangi halde mümkün?

657, aday memurken başka kuruma naklen geçişe izin vermemektedir. Ancak, uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığı'nın verdiği görüşe göre, aday memur olarak çalışan kişi bir sınav sonucunda başka bir memuriyet kadrosuna atanmaya haz kazanmış ise bu halde yer değiştirebilmektedir. Bu durumu örneklendirmek gerekirse; A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin KPSS sonucuna göre B kurumuna yerleştirilmesi halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin nakli mümkündür. Bu husus KPSS-A'ya geçişler için geçerlidir. Ancak, DPB'nin görüşüne rağmen, muvafakat verilmemesi durumu da olabilmektedir. Bu halde adaylar dava yoluna başvurabilmektedir.

Aday memurken hangi nedenlerden dolayı göreve son verilebilir?

Bu konuya ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanunun 56'ncı maddesinde yapılmıştır. Maddede ?adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları? şeklinde de bir belirleme bulunmakta olup, adaylık süresince adayın çok dikkatli olması gerekmektedir. Aksi halde aday memur sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetten atılabilir.

Hangi kurumlarda nakil daha kolaydır?

Geniş bir taşra ağı olan kamu kurumları, çalışan personeline eş ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Nakil durumu tercih yapmanızı belirleyecekse, tercih edeceğiniz kurumun farklı farklı illerde il müdürlüğünün olup olmadığına bakınız.

· Hangi suçları işleyenler memur olamayacak?

· Yaş hesaplaması nasıl yapılacak?

· İstenen belgelere hangi tarih itibariyle sahip olunmalı?

· Memur olarak atanan daha sonra nasıl mühendis olacak?

· Atama sırasında askerde olanlar ne yapmalı?

· Özürlüler tercih yapabilecek mi?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber