2009 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu

MEB'in yaptığı düzenlemeye göre özür durumundan yarıyıl yer değiştirme işlemleri 7-20 Ocak 2009 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihte eş durumu özründen dolayı başvuracak kadrolu öğretmenin adaylığı kaldırılmış olması ve son iki yıllık sürede eşine ait 360 günlük (SSK) ya da 12 aylık (Bağ-Kur) sigorta süresini 06 Şubat 2009 tarihi itibariyle karşılıyor olması gerekmektedir. Kılavuzda sağlık ve öğrenim durumu özrüne ilişkin yer değiştirmeler ile sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin de düzenleme yer almakta olup, kılavuz metni için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2008 15:49, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

2009 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu yayımlandı

2009 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu için tıklayınız

ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

2009

1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu Kılavuz hükümleri, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirmelerine ilişkin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.

1. 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.3. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,

1.4. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

1.5. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

1.6. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği,

1.7. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik,

1.8. Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararı.

2. BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

2.1. İller Arası Yer Değiştirmek İsteyenler;

Özür durumundan yer değiştirmek isteyenler, alanında ilan edilen eğitim kurumlarından en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.

Yer değiştirmek isteyenler öncelikle tercih ettikleri eğitim kurumlarına, tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamadıkları takdirde aynı ilde boş kalan diğer eğitim kurumlarına atanmak için 26'ncı tercihi işaretleyebileceklerdir.

Hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yer değiştirme istekleri alanında norm kadro açığı bulunmaması nedeniyle yerine getirilemeyen öğretmenler; takip eden yer değiştirme dönemlerinde isteğe bağlı ya da özür durumundan tekrar başvuru yapabilecekleri gibi yürürlükteki Yönetmeliğin 40'ıncı maddesi kapsamında aylıksız (ücretsiz) izinli sayılma isteğinde de bulunabileceklerdir.

2.2. İl İçinde Yer Değiştirmek İsteyenler;

a- Büyükşehir belediyesi sınırları içinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı ilçedeki,

b- Büyükşehir belediyesi sınırları dışında görev yapanlar, özrünün bulunduğu Büyükşehir belediye sınırları içindeki,

c- Büyükşehir belediye statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, özrünün bulunduğu ilçedeki,

eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

2.3. Özel Hayatı Etkilenen Öğretmenlerin Yer Değiştirme İstekleri

Başvurular, Bakanlıkça yansıtılan eğitim kurumları tercih edilmek suretiyle elektronik ortamda alınacaktır. Atamalar, tercih edilen eğitim kurumlarına değerlendirilecektir.

Zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar (eşi şehit olanlar hariç), zorunlu çalışma öngörülen ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerindeki eğitim kurumlarına değerlendirilecektir.

2.4. Başvurular

Öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olmak kaydı ile son iki yıllık sürede eşine ait 360 günlük (SSK) ya da 12 aylık (Bağ-Kur) sigorta süresini;

- Yarıyıl tatilinin son günü olan 06 Şubat 2009,

- Yaz tatilinin son günü olan 31 Ağustos 2009,

- Adaylığı; yarıyıl tatili için 06 Şubat 2009, yaz tatili için 31 Ağustos 2009

tarihine kadar tamamlayacak / kaldırılacak olanların EK-1 Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen tarihlerde başvuruları kabul edilecektir.

3. BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRETMENLER

1- Özür durumuna bağlı olarak yer değiştiren öğretmen aynı yer değiştirme döneminde tekrar yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

2- Kendisi ya da eşi yurt dışında bulunan öğretmenler, eş özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

3- Zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki illerde kadrolu öğretmen olarak görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamayan öğretmenler, eş durumuna bağlı özür durumundan Birinci Hizmet Bölgesinde (eşi D ve E hizmet sınıfı ilçelerdeki eğitim kurumlarında kadrolu olarak çalışanlar hariç) çalışan zorunlu hizmete tabi kadrolu veya sözleşmeli öğretmen eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

4. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görevlendirilen ve göreve başlama tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerden aranılan koşulları belgelendirmeleri ve boş pozisyon bulunması kaydıyla, alanlarında en az 15 saat ders yükü bulunan eğitim kurumlarından en fazla 25 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

Yer değiştirmek isteyenler öncelikle tercihlerine, tercihlerine görevlendirilemedikleri takdirde boş kalan diğer eğitim kurumlarına görevlendirilmek için 26'ncı tercihi işaretleyebileceklerdir.

Görevlendirilme işlemleri, hizmet puanı üstünlüğü, hizmet puanının eşit olması hâlinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında geçirilen hizmet süresi üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise bilgisayar kurası ile yapılacaktır.

5. ANADOLU LİSESİ TÜRÜ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER

Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor ile Anadolu Türü Liselerde Kadrolu Olarak Görev Yapan Öğretmenlerden;

5.1. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde görevli olanlar seçme sınavı sonucu atandıklarından,

a) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında görevli olan öğretmenler, bu tür eğitim kurumları arasında,

b) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında görevli olan öğretmenler; Güzel Sanatlar ve Spor Liselerini (Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanları hariç), yazılı sınav sonucu atama yapılan Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarını,

5.2. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanlarında görevli olanlar, bu tür eğitim kurumlarını,

5.3. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanları ve Beden Eğitimi alanlarında görevli olanlar yazılı ve seçme sınavı ile öğretmen ataması yapılan eğitim kurumlarını,

5.4. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı sınav sonucu atanan öğretmenler, bu tür eğitim kurumlarını (Mülakat/uygulama sınavı sonucu alınan Anadolu türü eğitim kurumlarını tercih edemezler),

5.5. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı ve seçme sınavı sonucu atanan öğretmenler, istemeleri hâlinde Anadolu türü dışındaki diğer eğitim kurumlarını

tercih edebileceklerdir.

6. ÖZÜR DURUMU ÇEŞİTLERİ

Öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylığı kaldırılanlar ile göreve başlama tarihi itibarıyla en az bir yıl çalışmış olan açıktan ve kurumlar arası atama biçimiyle atanan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler özür durumlarından dolayı yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

NOT: İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yer değiştirenler, aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan tekrar yer değiştirmek için başvuru yapamayacaklardır.

A. SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ

1. Kimler Başvurabilecek

Kendisi, eşi ve çocukları ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisinin uzun süreli hastalığı nedeniyle, tam teşekküllü resmî ya da özel hastanelerden son altı ay içinde alacakları sağlık kurulu raporuyla,

Öğretmenin kendisine ait psikolojik rahatsızlığı nedeniyle alınmış ve bu hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin hüküm bulunan sağlık kurulu raporuyla,

Ana veya babasının hastalığı nedeniyle, tam teşekküllü resmî ya da özel hastanelerden son altı ay içinde alacakları başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez ibaresi bulunan sağlık kurulu raporuyla,

Hâlen zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmen yer değiştirmek istediği takdirde zorunlu hizmet bölgesi kapsamında tedavisinin yapılabileceği illeri talep etmesi hâlinde

yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler

1- Tam teşekküllü hastanelerden başvuru tarihine göre son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,

2- Çocuğu özel eğitim gerektirenler için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu,

3- Çocuğu özel eğitim gerektirenler için bulunduğu ilde özel eğitimini alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair belge,

4- Kardeşine vasi tayin edilmiş ise vasi tayin edildiğine dair mahkeme kararı.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler

Yukarıda belirtilen belgeleri düzenleyen öğretmen,

1- Bu belgelerle birlikte dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.

2- Eğitim kurumu müdürlüğü bu isteği, il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

3- İl millî eğitim müdürlüğü, ibraz edilen sağlık kurulu raporunu değerlendirdiğinde, uygunluğu hususunda tereddüde düşmesi hâlinde Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 29'uncu maddesi gereğince hakem hastaneye incelettirebilecektir (http://www.saglik.gov.tr/sb/extras/mevzuat/ytkiy.doc). İncelettirildikten sonra veya tereddüt oluşmadığında il millî eğitim müdürlüğü sağlık kurulu raporlarını, öğretmenin görevli bulunduğu ildeki il sağlık müdürlüğüne gönderip,

a- İl dışına yer değiştirmek isteyenlerin, raporda belirtilen hastalığın öğretmenin görevli bulunduğu ve yer değiştirmek istediği il genelindeki sağlık kurumlarında,

b- İl içinde yer değiştirmek isteyenlerin raporda belirtilen hastalığın öğretmenin görevli bulunduğu ilçedeki (Büyükşehir kapsamındaki ilçeler arasındakiler hariç) sağlık kurumlarında tedavi edilip edilemeyeceği hususunda görüş isteyecektir. Raporda belirtilen hastalığın öğretmenin görevli bulunduğu yerde (ilçe/il) tedavi edilemeyeceği yönünde görüş gelmesi hâlinde,

4- Öğretmen bilgilendirilerek sağlık özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen dönemlerde;

a- Elektronik Başvuru Formuna, http://ilsis.meb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreyle girilecektir.

b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

c- Form doldurulurken sağlık özrüne ilişkin bütün işlemler sonuçlandırılmış ve bu işlemler sonucu düzenlenen belgelerle uygun görülmüş olması gereklidir.

d- Düzenlenen belgelerle birlikte doldurulan Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınacak, onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

e- Eğitim kurumu müdürlüğü onay işlemini, belgeleri inceleyecek uygunluğunu teyit edip rapor hakkındaki il sağlık müdürlüğünün görüşünü başvuru formunun ilgili bölümüne girdikten sonra onaylayacaktır.

f- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.

g- Onay birimlerinin tümünün onay işlemini, süresi içinde tamamladıktan sonra başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir. Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

B. EŞ DURUMU ÖZRÜ

1. Kimler Başvurabilecek

1- Eşi, yer değiştirmek istenilen yerde Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışanlar,

2- Eşleri iş değişiklikleri nedeniyle farklı statüde geçen hizmetleri birlikte değerlendirileceğinden son iki yıllık süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (Devredilen Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur) bağlı olarak çalışanlar,

3- Eşleri SGK'ye (Devredilen SSK veya Bağ-Kur) bağlı olarak çalışanlardan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların, asker dönüşü bir ay içinde çalışmaya başlaması hâlinde sigortalılık süresi dolmamışsa, askerlikte geçen süreyi borçlanarak dolmayan sigortalı süresini tamamlamış olanlar,

4- Eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerlerinde çalışıyor olması hâlinde bu iş yerinin faaliyette olduğuna dair belgesini,

a) Anonim şirketlerde çalışanların, işyerinden,

b) Diğer şirketlerde çalışanların, vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alanlar,

5- 506 sayılı Kanunun 20'nci maddesine göre bankalar için kurulmuş olan özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

6- Eşi, avukat olup baroya kayıtlı olup topluluk sigortası ödeyenler,

7- Eşi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,

8- Eşi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde çalışanlar eş durumu özründen yer değişikliği isteyebileceklerdir.

2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler

2.1. Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlardan;

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.506&sourceXmlSearch=)

1- Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2- Eşinin çalışmakta olduğu işyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

3- Başvuru tarihinde eşinin geriye dönük iki yıllık süre içinde en az 360 günlük sigortalı olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

2.2. Eşi; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan;

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.1479&sourceXmlSeelarch=)

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.2926&sourceXmlSearch=)

1- Eşinin iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge (Tarımda kendi hesabına çalışanlar için ilgili kurum / kuruluşlardan alınacak faaliyet belgesi),

2- Başvuru tarihinden itibaren eşinin geriye dönük iki yıllık süre içinde en az on iki ay sigortalı hizmeti olduğuna ve sigortalılığının hâlen devam ettiğine ilişkin belge,

3- Prim borcunun bulunmadığını ya da borcunun taksitlendirildiğini gösterir belge istenecektir.

2.3. Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur) Emekli Olduktan Sonra Ara Vermeden Çalışmaya Devam Edenlerden;

Yönetmelikte belirtilen belgelerin yanı sıra emekli olduklarına dair belge ile destek primi ödediğine ilişkin belge,

2.4. Emekli Olduktan Sonra Ara Verenlerden;

Son iki yıl içinde önceki sigortası ile destek pirimi toplamı 360 gün olduğuna dair belge istenecektir.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler

Eş durumu özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen dönemlerde;

1- Elektronik Başvuru Formuna, http://ilsis.meb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreyle girilecektir.

2- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

3- Form doldurulurken, eş durumu özrüne ilişkin bütün belgeler uygun olarak düzenlenmiş olması gereklidir.

4- Düzenlenen belgelerle birlikte doldurulan Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınacak ve onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

5- Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyip kılavuzdaki şartlara uygun olanları onaylayacaktır.

6- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek ve tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.

7- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir. Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

C. ÖĞRENİM DURUMU ÖZRÜ

1.Kimler Başvurabilecek

Sözleşmeli öğretmenler hariç zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülükten muaf olan öğretmenler;

1.1. Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı kararı eki çizelgede belirtilen

a- Öğretmen olarak atanılacak tüm alanlarda,

b- Aylık karşılığı okutacakları derslerde,

1.2. Eğitim bilimlerinde, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil (tezli/tezsiz) yüksek lisans veya doktora eğitimine devam etmeleri hâlinde öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere (Büyükşehir kapsamındaki ilçeler arasındakiler hariç) atanmak üzere yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Öğrenim Özründen Kimler Başvuramaz

1- Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne (TODAİE),

2- Ortaöğretime alan öğretmeni yetiştirmeye yönelik Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programına (Pedagojik Formasyona yönelik),

3- Özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olan, 4- Kayıtlarını dondurmuş olan,

5- Lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan, 6- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamamış öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.

3. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler

1- Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfına,

2- Yüksek lisans veya doktora öğrenimine ilişkin kayıtlı ve hâlen devam etmekte olduğunu gösterir son bir ay içinde alınmış belge istenecektir.

4. Başvuruda Yapılacak İşlemler

4.1. Öğrenim özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen dönemlerde;

a- Elektronik Başvuru Formuna, http://ilsis.meb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreyle girilebilecektir.

b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

c- Form doldurulurken, öğrenim durumu özrüne ilişkin bütün belgeler istenilene uygun olarak düzenlenmiş olması gereklidir.

d- Öğrenim görülen lisansüstü program, formda yer alan seçenekler arasında yer almıyor ise ?Diğer? seçeneği işaretledikten sonra form üzerindeki ilgili bölüme üniversite, enstitü ve bölüm tam olarak yazılacaktır.

e- Bu şekilde başvuranların öğrenci belgeleri, okul müdürlüklerince Bakanlığın ilgili atama dairesine taranarak gönderilecektir.

f- Başvurunun Bakanlık onayı aşamasında söz konusu lisansüstü program sisteme (kaynak okul tablosuna) işletilecektir.

g- Düzenlenen belgelerle birlikte doldurulan Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınacak onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

h- Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyip kılavuzdaki şartlara uygun olanları onaylayacaktır.

i- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.

j- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir. Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

D. OLAĞANÜSTÜ HÂLLERE BAĞLI ÖZÜR DURUMU

1. Kimler Başvurabilecek

Bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın;

1.1. Deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler sebebiyle, kendileri veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birinin maddi veya manevi zarara uğramasından dolayı genel hayatı etkilenen,

1.2. Özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini bulunduğu yerde verimli biçimde yerine getirme imkânı kalmayan,

1.3. Eşi ölenler, eşinin ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde,

1.4. Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri istenen belgelerle birlikte yer değişikliği için başvurabilecektir.

2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler

2.1.Genel Hayatı Etkileyen Durumlar

1- Kriz merkezince düzenlenmiş belge,

2- Bu belgenin o ilin en üst mülki idare amirince uygun görüldüğüne ilişkin belge.

2.2.Özel Hayatı Etkileyen Durumlar

1- Özel hayatı etkilenenin bu durumuna yönelik; savcılık veya emniyet birimlerine intikal etmiş ve bu birimlerce kayda alınmış, değerlendirilmiş ve özel hayatın etkilendiğinin kanıtlandığına ilişkin bu birimlerce düzenlenmiş belgeye dayalı olarak, o ilin en üst mülki amirince incelettirilmesi sonucu düzenlenen rapordaki yer değiştirilmesine yönelik teklifin bu makamca uygun görüldüğüne ilişkin onay,

2- Eşi ölenler için Ölüm Kâğıdı.

3- Kamu görevlisi, er veya erbaş olarak görev yaparken şehit olanlara ilişkin Şehitlik

Belgesi, malul olanlara ilişkin Malullük Belgesi.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler

Olağanüstü hâllere bağlı özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen dönemlerde;

a- Elektronik Başvuru Formuna, http://ilsis.meb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreyle girilebilecektir.

b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

c- Form doldurulurken, olağanüstü hâllere bağlı özür durumuna ilişkin bütün belgeler istenilene uygun olarak düzenlenmiş olması gereklidir.

d- Düzenlenen belgelerle birlikte doldurulan Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınacak, onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir,

e- Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyip kılavuzdaki şartlara uygun olanları onaylayacaktır.

f- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.

g- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir. Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

7. YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

Özür şartlarına uygun olarak yapılan başvuruların onaylanmasından son değerlendirilmeye alınmasında;

1- Hizmet puanı, eşitlik hâlinde hizmet süreleri (hizmet süreleri gün hesabına dökülerek) esas alınarak yer değişikliği gerçekleştirilecektir.

2- Hizmet puanı ve hizmet süresinin hesaplanmasında dönemler itibarıyla, yarıyıl tatili ile yaz tatilinin son günü dikkate alınır.

8. BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER

Sağlık durumu özrü ile olağanüstü hâllere bağlı yer değiştirmelere ilişkin belgeler, il millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra Bakanlığın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının illere göre belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir.

9. 2009 YILI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMLERİ (EK-1)

2009 YILI
ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI

YARIYIL TATİLİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 07 Ocak - 20 Ocak 2009

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Onay Süreci 07 Ocak - 21 Ocak 2009

İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci 07 Ocak - 23 Ocak 2009

Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 26 Ocak 2009
Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması En Geç 10 Gün İçinde

ÖNEMLİ NOT: 1- Başvurular, ilgili makamlarca bekletilmeden aynı gün onaylanacaktır.
2- Belgeler, bir sonraki onay makamına aynı gün iletilecektir.
3- Son başvuru tarihinden sonra oluşacak özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları, yarıyıl tatilinin ikinci haftası içinde alınacak ve son günü sonuçlandırılacaktır.

2009 YILI
ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI
YAZ TATİLİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 10 -21 Ağustos 2009

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Onay Süreci 10 -22 Ağustos 2009

İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci 10 - 23 Ağustos 2009

Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 26 Ağustos 2009

Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması En Geç 10 Gün İçinde

ÖNEMLİ NOT: 1- Başvurular, ilgili makamlarca bekletilmeden aynı gün onaylanacaktır.
2- Belgeler, bir sonraki onay makamına aynı gün iletilecektir.
3- Son başvuru tarihinden sonra oluşacak özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları, yaz tatilinin son haftası içinde alınacak ve 31 Ağustos 2009 tarihinde sonuçlandırılacaktır.

2009 YILI
YARIYIL VE YAZ TATİLİ DÖNEMLERİ DIŞINDA
SAĞLIK VE OLAĞANÜSTÜ HÂLLERE BAĞLI BELİRLENEN ARA DÖNEM
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

BİRİNCİ ARA DÖNEM

Başvuruların Alınması ve Eğitim Kurumu Müdürlüklerinin Onay Süreci 01 Nisan - 10 Nisan 2009

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Onay Süreci 01 Nisan - 11 Nisan 2009

İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci 01 Nisan - 12 Nisan 2009

Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 17 Nisan 2009

İKİNCİ ARA DÖNEM

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 02 Kasım - 13 Kasım 2009

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Onay Süreci 02 Kasım - 14 Kasım 2009

İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci 02 Kasım -15 Kasım 2009

Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 18 Kasım 2009

ÖNEMLİ NOT: 1- Başvurular, ilgili makamlarca bekletilmeden aynı gün onaylanacaktır.
2- Belgeler, bir sonraki onay makamına aynı gün iletilecektir.

Bu Habere Tepkiniz