KPSS'de avukat kadrolarını tercih edeceklere önemli uyarı

2008/4 KPSS tercih kılavuzunda hukuk fakültesi mezunlarının yanılabileceği ve bu nedenle de mağdur olabilecekleri önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyoruz. Bazı avukat kadroları için "avukatlık ruhsatına sahip olmak" yeterli görülmüşken, bazı kadrolarda ise "Avukatlık Ruhsatı Aldıktan Sonra Serbest Olarak En Az İki Yıl Mesleği İle İlgili Çalışmış Olmak." niteliği arnmaktadır. Peki bu serbest ifadesinden ne anlaşılmalıdır. Açıklama için başlığa tıklayınınz.

KPSS Tercih Robotu
2008/4 KPSS Tercih İşlemleri İçin Özel Kategori

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2009 10:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS tercih robotundan Öğrenim düzeyini Lisans, Mezun olunan bölümü "Hukuk" , unvanı "Avukat" olarak belirtiğimizde, karşımıza çıkan kadrolarda genel olarak iki önemli ayrım bulunmaktadır.

Bir kısım avukat kadroları için "7205 - Avukatlık Ruhsatı Aldıktan Sonra Serbest Olarak En Az İki Yıl Mesleği İle İlgili Çalışmış Olmak." niteliği aranırken, bir kısmında ise bu yönde bir sınırlama bulunmamakta ve "Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak" yeterli görülmektedir.

Ziyaretçilerden memurlar.net'e gelen sorularda bir büroda SSK'ya tabi olarak çalışmanın serbest çalışma olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği öğrenilmek istenmektedir.

Serbest çalışmadan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı 13/08/2007 tarihli ve 14541 sayılı mütalaası bulunmaktadır. Bu görüş şu şekildedir:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 3 ncü fıkrasında yer alan ; ?Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden ünce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin 3/4'ii memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.? hükmüne göre; Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memurluğa girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin 3/4'ü memuriyette geçmiş gibi sayılarak bu sürelerin her yılı bir kedeme ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirileceği, bu şekilde değerlendirilecek hizmet süresinin 12 yılı geçemeyeceği belirtilmiş bulunmaktadır.

İlgi yazınıza konu teşkil eden personelin özel banka veya işyerlerinde geçen sigortalı Avukat olarak geçen hizmetlerinin yukarıda yer verilen mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şekilde serbest avukatlıkta geçmiş sayılabilmesi için bu hizmetlerin hizmet akti dışında, vekalet veya istisna akti ile yerine getirilmiş olması gerektiği değerlendirilmektedir."

Yukarıdaki görüş serbest çalışmanın genel çerçevesini çizmektedir. Buna göre eğer avukat kişi bir büroda SSK'lı olarak çalışmış ise bu hizmetler serbest olarak değerlendirilmemektedir. Eğer kişi vekalet veya istisna akti ile hizmet vermiş ise bu halde "serbest avukatlık" olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre, hukuk fakültesi mezunu adayların kadro tercihi yaparken yukarıdaki hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, eğer puan ve tercihi tuttuğu için yerleşen aday "en az 2 yıl serbest olarak mesleği ile ilgili çalışmış olmak" şartını yerine getirmeyeceği için atama yapılmayacak ve kural gereğince de ataması yapılsın veya yapılmasın yerleşmiş olduğu için, 2010 yılına kadar ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS tercih işlemlerine katılamayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber