Yapı Kredinin, 50 YTL'lik kredi kartı aidatını iptal ettirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2009 21:13, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01

Çankaya Kaymakamlığı 1. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı, "4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. ve 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinde ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 23.11.2005, E:2005/11428, K: 2005/17306 kararında belirtilen "satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir." hükmüne göre, tüketici ile banka arasında akdedilen sözleşmenin tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği kabul edilmiştir." denilerek yıllık ücretin iptaline karar verilmiştir.

İŞTE KARAR

Bu Habere Tepkiniz