2008/4 KPSS ile yerleşenlerden istenecek belgeler açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2009 12:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2008/4 KPSS YERLESTIRME SONUÇLARINA GORE ISTENILEN BELGELER

Aşağıda SADECE internet sitelerinden açıklama yapan kamu kurumlarının bilgileri bulunmaktadır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

1- Adlı sıcıl kaydı
2- Gorevını devamlı yapmasına engel olabılecek akıl hastalıgı olmadı6ına daır tam tesekkullu devlet hastanesınden alınacak saglık kurulu raporu.
3- Ögrenım belgestnın aslı veya noter tasdıklı suretı 4- tasdıklı nufus cuzdanı suretı
5- 6 adet renklı vesıkalık fotograf 6- askerlık durum belgesı
7- Bılgısayar ısletmenı ve verı hazırlama ve kontrol ısletmenı kadrosu ıctn "m.e.b. den onaylı bılgısayar ısletmenı sertıfıkası (veya bilgisayar dersi gordtigune dair okuldan alinacak transkript belgesi)
8- Mal bıldırım formu (bakanlik ve valiliklerden temin edilebilir.)
9- Kamu gorevlılerı etık sozlesme formu (bakanlik ve valiliklerden temin edilebilir.)
10- KPSS kazandı sonuç belgesı
11- Guvenlık sorusturması ve arsıv arastırması formu (valiliklerden alinacak, daktilo veya bilgisayar ile doldurulup resim yapi$tirilarak diger evraklar he birlikte teslim edilecektir. 2 adet)
Not : adaylarin guvenlik sorusturmasi ve arsiv araştirmasi atamalar tamamlandiktan sonra bilahare yapilacaktir.


ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Mühendis, Biyolog, Mimar ve Şehir Plancıları için:

İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Noter Tasdikli Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
2- İkametgah İlmühaberi (2 Adet)
3- Vesikalık Resim (8 Adet)
4-Cumhuriyet Savcılığı İyi Hal Belgesi
5- Noter Tasdikli Diploma Sureti (2 Adet)
6- Askerlik Terhis Belgesi veya Askerlikte İlişiği Bulunmadığına Dair Belge
7- Tam Teşekküllü Hastaneden Alınacak (Yurdun her yerinde ve arazi koşullarında Çalışabilir ibareli) Sağlık Kurulu Raporu.
8-İlk defa Devlet Memuru olarak atanacaklar için Seçme Sınavı sonuç belgesi aslı
9-İlk defa Devlet Memuru olarak atanacaklar için Yerleştirme belgesi aslı

Güvenlik Soruşturma Formunu indirmek için tıklayınız..

Bilgisayar İşletmeni, VHKİ Ve Memurlar İçin :

İSTENİLEN EVRAKLAR:
1- Noter tasdikli Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
2- İkametgah İlmühaberi (2 Adet)
3- Vesikalık Resim (8 Adet)
4-Cumhuriyet Savcılığı iyi hal belgesi.
5-M.E.B. onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası veya Üniversitede Bilgisayar dersi gördüğüne dair not durum (Transkript) belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti (Bilgisayar İşletmeni veya VHKİ olarak atanacaklar için)
6-Noter tasdikli diploma sureti (2 Adet)
7-Askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (Erkek adaylar için)
8-İlk defa Devlet Memuru olarak atanacaklar için Seçme Sınavı sonuç belgesi aslı
9-İlk defa Devlet Memuru olarak atanacaklar için Yerleştirme belgesi aslı
10-Tam teşekküllü Hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

Güvenlik Soruşturma Formunu indirmek için tıklayınız..


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KPSS?2008/4 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı kadrolarına Yerleştirilen Adayların 04.02.2009 Çarşamba günü
mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ETKB Personel
Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
1- Adli Sicil Kaydı (Yeni Tarihli)
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı
kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık
Kurulu Raporu
3- Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
4- Nüfus Cüzdanı Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
5- 12 Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf (4,5 x 6 ebadında)
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
7- Mal Bildirim Formu (Bakanlıktan Temin Edilebilir)
8- KPSS Sonuç Belgesi Aslı
9- Avukatlık Ruhsatı (Hukuk Müşaviri Kadrosuna Atanacaklar İçin)


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2008/4 KPSS SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖSYM BAŞKANLIĞINCA KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE
ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( başvuru esnasında aslı ile gelinmesi)
2- 6 adet vesikalık fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
3- Öğrenim Belgesi (Aslı ya da noterden tasdikli sureti)
4- Sabıka Sorgulama Belgesi
5- KPSS Sonuç Belgesi
6- Askerlik Durumunu gösterir belge
7-Tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu ( Yurdun her yerinde görev yapabilir ibaresi olacak.)

Adayların istenilen belgelerle birlikte 02.02.2009 tarihinden itibaren

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı
Müdafaa Cad. No:18
Bakanlıklar/ANKARA

adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 13.02.2009 tarihinde sona erecektir.


SOSYAL HİZMETLER ÇOCUK ESİRGEME KURUMU


DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KPSS 2008/4 YERLEŞTİRME SONUCUNDA KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1-Diploma veya çıkış Belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti)
2-Sağlık raporu (Sağlık ocağından alınabilir. Tek tabip olabilir)
3-Askerlik durum belgesi (Tecil veya terhis belgesi)
4-İkametgah ilmuhaberi (Muhtardan alınacak aslı olacak)
5-Nüfus cüzdanı örneği (Muhtardan alınacak aslı olacak)
6-Adli sicil Belgesi (Adliye'den alınacak aslı olacak)
7-4 adet vesikalık fotoğraf (Kravatlı ve sakalsız son üç aya ait)
8-Kpss Sonuç Belgesi (İnternet ösym sonuç sayfasından çıktı)
9-Mal bildirim formu (İnternetten veya kırtasiyeden temin edilebilir doldurulacak)
Not: Bir dilekçe ile birlikte yukarıdaki belgeleri açık adresinizi yazarak bize ulaştırın.

ADRES:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı R/7 06100
Yücetepe / ANKARA
TELEFON:
0 312 417 83 00 / Dahili: 2433 - 2368
Posta yoluyla evrak kabul edilir.
Şahsen müracaat etmenize gerek yoktur.


ETİ MADEN

ÖSYM Başkanlığınca KPSS-2008/4 Yerleştirme Sonucuna Göre Teşekkülümüz Merkez ve Taşra
Teşkilatına Atamaları Yapılacak Kişilerden Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

Nüfus Cüzdanı aslı
İyi hal kağıdı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan)
10 Adet vesikalık fotoğraf
Diploma aslı veya noter tasdikli sureti
Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi
Sağlık raporu (Hükümet Tabipliği'nden)
Yabancı dil şartı arananlar için KPDS sonuç belgesi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu indirmek İçin Lütfen Tıklayınız. (formun doldurulması gerekmektedir)
Not: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun, bilgisayar ortamında doldurularak başvuruda teslim edilmesi gerekmektedir.


TİGEM

TİGEM'E KPSS 2008/4 SONUÇLARINA GÖRE AÇIKTAN ATANANLARA DUYURU

ÖSYM tarafından KPSS?2008/4 yerleştirme sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatına açıktan yerleştirilen aşağıda isimleri yazılı adayların, atamaya esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), 06.02.2009 Cuma günü saat 17.00'ye kadar getirmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelecek gecikme ve aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu değildir).

İSTENİLEN BELGELER:
1- Dilekçe (Ekteki örneğe göre) örnek
2- Öğrenim Belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti.)
3- Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu
(Yurdun her yerinde ve her türlü iklim şartında görev yapar ibareli).
4- Cumhuriyet Savcılığından alınacak Sabıkasızlık Belgesi.
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Arkalı ve önlü ? TC Kimlik Numarası yazılı olacak şekilde)
6- Askerlik durumunu gösterir belge (Terhis olanlar için Terhis Belgesi ).
(Halen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazı göndereceklerdir.)
7- Mal Bildirim Beyannamesi (Ekteki Örneğe arkalı önlü doldurulacak) örnek
8- 6 adet vesikalık renkli fotoğraf (4,5x 6 ebadında, mevzuata uygun olarak çekilmiş).

Bu Habere Tepkiniz