Ek ödeme düzenlemesindeki amir ayrımına dava açıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2009 07:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Türk Büro Sen tarafından, 30.12.2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; 375 sayılı KHK'nin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar İle Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesi ile 375 sayılı KHK'nin Ek 3. maddesine eklenerek, hukuka aykırı ve eksik olarak düzenlenen ek ödemelere ilişkin Geçici 1. maddede yer alan ?ekli "Ek Ödeme Cetveli"nin "A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (a) ve (b) sıraları ile aynı kısmın "3-Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (d) sırasında sayılan kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup? ifadesinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay'da dava açılmıştır.

Davaya konu Bakanlar Kurulu Kararı ile kadroları, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında iken idari kadrolara atanan bazı kamu görevlilerinin ek ödeme (denge tazminatı) oranları yeniden belirlenmiştir. Ancak bu Kararla, sadece Teknik Hizmetler Sınıfından idari kadrolara atananlara sağlanan haklarla, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından gelen ve aynı kurumda aynı unvanı taşıyan idareciler arasında büyük bir maaş farkı ortaya çıkmıştır. Karar yalnızca Başmühendis, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı ve Veteriner Hekim iken, idari bir kadroya atananların ek ödeme sorunlarını çözmüş olup, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil idarecilerin sorunları ise çözümsüz bırakılmıştır.

Mağdur olan Amirler nasıl bir iptal davası açmalı? 31 Aralık 2008

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber