Çelik: KEY'de öngörülenin üzerinde itiraz oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2009 14:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Muhsin Yazıcıoğlu, önergesinde şu soruları yöneltmişti

Vatandaşlarımızın emeği karşılığında kazandığı maaşından yıllarca kesinti yapılarak Konut Edindirme Fonuna kesilen tasarrufları geri ödemeler tamamlanmış bulunmaktadır. Ancak sayıları on binleri bulan hak sahipleri veya varisleri beklediği meblağı alamamıştır. Bu konuda tarafıma da sayısız şikayet ve serzenişler gelmektedir. Bu bağlamda;

1. Kısa adı KEY olarak bilinen tasarruflar için itiraz süresini uzatmayı düşünüyor musunuz?

2. İtirazları ne kadar zamanda sonuçlandıracaksınız?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yanıtı

5664 sayılı kanun uyarınca konut edindirme yardımı hak sahiplerine ilişkin listeler 27/7/2008 tarihli 26949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, bu listelerde isimleri yer almayan, ancak konut edindirme yardımına müstahak olduklarını ileri süren kişilerin, kurumlara üç ay içerisinde başvuruda bulunmaları öngörülmüş ve bu süre 28/10/2008 tarihinde sona ermiştir. Ayrıca, bu tarihe kadar başvuruda bulunanlardan, konut edindirme yardımına müstahak olanların yardım tutarlarına ilişkin bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca 28/12/2008 tarihine kadar tamamlanması ve Emlak Bankası'na bildirilmesi kararlaştırılmıştır.

Anılan Kanunda belirtilen başvuru süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun merkez ve taşra teşkilatlarına başvuruda bulunanların dilekçelerine istinaden, konut edindirme yardımına müstahak olup olmadıkları araştırılarak, yardıma müstahak olduğu anlaşılanların yardım tutarları manyetik ortamda kaydedilmektedir.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan başvuru sayısının, öngörülen başvuru sayısından çok daha fazla olması nedeniyle, söz konusu başvuruların incelenmesi ve yapılması gereken işlemlerin anılan Kanunda belirtilen süre içerisinde yetiştirilemeyeceği değerlendirilmiş olduğundan, Hazine Müsteşarlığından konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerden, hak sahibi bulunanların Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş.'ne bildirilmesi gereken sürenin uzatılması yönünde yasal düzenleme yapılması hususunda girişimde bulunulması talep edilmiş ve bu süre Bütçe Kanunu ile uzatılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan itirazların işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, konut edindirme yardımına müstahak olanların yardım tutarlarına ilişkin listeler Emlak Bankasına bildirilecektir.

Bu Habere Tepkiniz