Hangi statüde çalışanlar öğretmenliğe KPSS puanıyla başvurabilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2009/1 öğretmen atama kılavuzunu yayımladı. Bu kılavuzdaki hükümlere, kamu kurumlarında çalışanların veya memur iken istifa edenlerin, öğretmenlik atamalarına KPSS puanıyla başvuru yapıp yapamayacağını açıklamak gerekmektedir. Bu dosya, 4/B'li, işçi, akademik personel, 399'a tabi sözleşmeli veya memur olarak çalışmaya başladıktan sonra öğretmenliğe geçmeyi düşünenler açısından oldukça önemlidir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2009 16:40, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS PUANI İLE BAŞVURU YAPMALARINA İMKAN VERİLMEYENLER, HİZMET SÜRESİ KISTASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

2007 veya 2008 KPSS'ye girenlerin bir kısmı şuan kamuda çalışmaktadır. MEB ise bir kısım kamu personelinin KPSS puanıyla atamalara başvurmasını kabul ederken bir kısmını ise kabul etmemektedir. KPSS puanıyla başvuruları alınmayanlar, hizmet süresi kıstasına göre açılan sınırlı sayıda kontenjana başvurabilecek.

Aşağıda kamu personelinin, 2009/1 öğretmenlik alımlarına nasıl başvuru yapacağına dair bilgiler yer almaktadır.

4/B'LİLER KPSS PUANI İLE BAŞVURU YAPABİLECEK

Gerek MEB'de gerekse de diğer kamu kurumlarında 4/B'li olarak çalışanlar, ilk defa bir kamu kurumuna atanmak isteyen adaylar gibi, KPSS puanıyla 2009/1 öğretmenlik atamalarına katılabilecektir. Bu kişiler öğretmenler olarak yerleşmeleri halinde, çalıştıkları görevi bırakıp öğretmenliğe başlayabilecektir.

399 SÖZLEŞMELİLERİ VEYA 4924'LÜLER KPSS PUANI İLE BAŞVURU YAPABİLECEK

399'a tabi sözleşmeli olarak çalışanlar ile 4924'e tabi olarak çalışanlar, ilk defa bir kamu kurumuna atanmak isteyen adaylar gibi, KPSS puanıyla 2009/1 öğretmenlik atamalarına katılabilecektir. Bu kişiler öğretmenler olarak yerleşmeleri halinde, çalıştıkları görevi bırakıp öğretmenliğe başlayabilecektir.

AKADEMİK PERSONEL KPSS PUANI İLE BAŞVURU YAPAMAYACAK

Halen, Devlet üniversitelerinde 2914'e tabi akademik personel olarak çalışanlar, KPSS puanıyla 2009/1 öğretmenlik atamalarına katılmayacaktır. Devlet üniversitelerinde çalışmakta olan akademik personel, "Kurumlar Arası Yeniden Atama" statünde başvuru yapabilecek ve başvurular hizmet süresi kıstasına göre değerlendirilecektir. Bunlar için ayrılan kontenjan 100 adettir.

Daha önce en az iki yıl akademik personel olarak çalışmakta iken istifa edenler de, hizmet süresi kıstasına göre ve KPSS puanı gerekmeksizin, 600 kişilik atama izninden mezun oldukları bölüme tahsis edilen kontenjan miktarınca başvuru yapabilirler. Açıktan Atama biçimiyle başvuracak adaylar, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere Devlet memurluğunda geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bunun dışındaki aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Kamu üniversitelerinde, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak geçirilen hizmet süreleri öğretmenlikten sayılacaktır. Ancak özel ve vakıf üniversiteleri dâhil özel öğretim kurumlarında, vekil öğretmenlikte, ücretli öğretmenlikte, sözleşmeli öğretmenlikte ve kısmî zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler, öğretmenlikte geçen hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu doldurulurken, bu duruma özellikle dikkat edilmesi adayların yararlarına olacaktır.

Vakıf veya özel üniversitelerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışanlar ise KPSS puanıyla 2009/1 öğretmenlik atamalarına katılabilecektir.

ADAY VEYA ASİL MEMURLAR KPSS PUANI İLE BAŞVURAMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar, KPSSP10 puanı ile ilk atama biçimiyle başvuru yapamayacaklardır. Bu durumunu gizleyerek başvuru yapan ve atananların ataması iptal edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan adaylardan sadece asil memur olanlar, açılan 100 adetlik kontenjana, hizmet süresi kıstasına göre katılacaktır. Asil memurların başvuruları, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere Devlet memurluğunda geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bunun dışındaki aylıksız izinde geçirilen süreler ile vekil olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Hizmet süresinin hesaplanmasında başvuruların son günü dikkate alınacaktır. Bunlardan kurum muvafakati, başvuru onay aşamasında isteneceğinden Elektronik Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısının alınarak EK-5'teki yazı örneği ile birlikte görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirine onaylatılması gerekmektedir. Kurumlar arası geçişi, atama yetkili amirlerince uygun görülenler, başvurularını onaylatabileceklerdir. Asil memurlarda 40 yaş şartı aranacaktır.

İSTİFA EDEN MEMUR KPSS PUANI İLE BAŞVURU YAPAMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra memurluktan ayrılmış olanlar, kadrolu öğretmenliğe KPSS panaı ile başvuru yapamayacaktır. Bu durumdakiler hizmet süresi kıstasına göre başvuru yapabilecektir. Bunlar için 40 yaş şartı aranacaktır.

ADAY MEMUR İKEN İSTİFA EDENLER KPSS PUANI İLE BAŞVURU YAPABİLECEK

Memuriyette, aday memur iken istifa edenler, 6 ay veya 1 yıllık bekleme sürelerini doldurmuş olması halinde, 2007 veya 2008 KPSS puanı ile öğretmenlik atamalarına katılabilecektir.

İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLAR

İşçi olarak çalışanlar, ilk defa bir kamu kurumuna atanmak isteyen adaylar gibi, KPSS puanıyla 2009/1 öğretmenlik atamalarına katılabilecektir. Bu kişiler öğretmenler olarak yerleşmeleri halinde, çalıştıkları görevi bırakıp öğretmenliğe başlayabilecektir.

ÖZEL DERSANE VE ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞANLAR

Özel öğretim kurumlarında görevli olup resmî eğitim kurumlarına ilk defa atanmak isteyenler, KPSS puanıyla 2009/1 öğretmenlik atamalarına katılabilecektir.


KONTENJANLAR İÇİN KILAVUZA BAKIN

KPSS puanı ile başvuru yapmalarına imkan verilmeyen kamu personelinin, hizmet süresi kıstasına göre başvuru yapacağı, branşlarına tahsis edilen kontenjanlar kılavuzun E7, 8 ve 9 nolu cetvellerinde yer almaktadır. Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber