Bağ-Kur Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav soru ve cevapları

Haber Giriş : 10 Aralık 2004 23:39, Son Güncelleme : 16 Eylül 2020 02:29

Aşağıdaki sorular ismi bizde saklı bir ziyaretçimiz tarafından gönderilmiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Sorularda eksiklikler bulunmakta olup, daha detaylı bir soru grubu göndermek isteyenler "Haber Gönder" bölümünü veya [email protected]t mailini kullanabilirler.

Sınav 4.12.2004 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Tarafından yapılmıştır

SORULAR

1-Cumhuriyetin ilanı sonucunda aşağıdaki sorunlardan hangisi çözümlenmiştir.
Devlet Başkanlığı

2- ....
Cumhuriyetin nitelikleri

3-Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğu sınıflarından değildir
Hakimlik-savcılık

4-Milli irade kavramı ilk defa aşağıdakilerin hangisi ile duyurulmuştur.
Amasya Genelgesi

5-Evlenmede mazeret izni kaç gündür
5

6-Aşağıdakilerin hangisi yetkilerini geçicide olsa devredemez
TBMM

8-Hangisi Halkla ilişkilerin niteliklerinden değildir.
-Doğruluk
-Karşılıklı yarar
-Disiplin(Yanlış)

9-Kriz Dış tehditse 2.aşamada aşağıdakilerden hangisi yapılır.
-Psikolojik hareket faaliyetleri

10-Devlet memurunun suç sayılır hareketi aşağıdakilerden hangisi değildir
-Sendika kurma, katılma

11-Aşağıdakilerden hangisinde "kinin yazımı yanlıştır
-Benki gelmek istiyordum

12-Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uyulur
-İnsanlık

13- Başbakan ve bakanın bilgi almak için aşağıdakilerden hangisi kullanır?
-soru

14- Aşağıdakilerden hangisi kararları denetim dışındadır.
-cumhurbaşkanlığı +yaş kararları

15- Milli Güvenlik Kuruluna kim başkanlık eder?
-Cumhurbaşkanı

16- Osmanlı devletinin bitişi ve Türkiye'nin başlangıcı olan anlaşma nedir?
-Mondros

17- Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi silahlı çatışmaya girmeden İstanbul, boğazlar,Trakya alınmıştır.
-Mudanya

18- Aşağıdakilerden hangisi eğitimde birlik sağlamıştır.
-Tevhidi- tedrisat

19- Aşağıdakilerden hangisi yenilikçilik ile ilgilidir.
-İnkilapçılık

20-Aşağıdakilerden ihtiyaç duyulması halinde genel müdürlük olarak oluşturulabilir.
-Personel genel müdürlüğü

21- Aşağıdakilerden hangisi köy yönetiminde değildir.
Köy katibi

22- Memurların izinsiz olarak kaç gün gelmemeleri durumunda memuriyetten istifa etmiş sayılır.
-10gün

23- Aşağıdakilerden hangisi alındığında olumlu sicil alınmış sayılır:
60

24- Cumhurbaşkanı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
- 5 sene seçilir.

25- Tutuklanmış bir memurun görevden uzaklaştırıldığında memur maaşının ne kadarını alır.
- 2/3

26- Halkla ilişkilerde ikinci aşama nedir?
- Planlama

27- Anayasanın üstünlüğünü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır.
- Kanunlar anayasayaya aykırı olamaz

28- Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi yanlıştır
-AVB- avrupa birliği

29- Ekonomik istikrar ve planlı kentleşmenin sağlanabilmesi için aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi kısıtlanabilir.
- Yerleşim

30- Özel hizmet tazminatının ödeneceğine ve artırılması kararını kim verir.
Bakanlar kurulu

31- Daha önceden suç sayılıpta şimdi suç sayılmayan durumlarda .................hakim

32- Aşağıdakilerden hangisi il idarisinin organlarından değildir.
- il özel idarisi


Müdürler:

1- Tek eş çocuk anne baba ölüm aylığı alıyorsa babanın oranı nedir.
-1/8

2- 18 yaşından büyük kız çocukları hem anneden hem babadan ölüm aylığı kazanması halinde hangi aylığı alır?
-Yüksek olanı

3- Yaşlılık aylığında 1.1.2000 den sonra ağırlıklı ortalamada dikkate alınacak katsayı

4- A-B aylığı alacakta B aylığının formülü
- 4447 sayılı kanuna göre aylık bağlama oran*1.1.2000 den sonraki hizmeti/ Toplam hizmet

5- İhya edilen hizmetlerin geçerli olabilmesi için ihyadan sonra bekleme süresi ne kadardır.
6 ay

6- 1479 sayılı Kanuna göre .................... erkekler için yaşlılık aylığı yüzde oranı

7- İş kazası tespit komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz.
Sağlık Daire Başkanı

8- İş kazası dosyasında olmaması gereken evrak hangisidir.
- Bağ-Kur'lu olduğuna dair belge

9- 2926 sayılı Kanuna göre ...................kadın için yaşlılık aylık bağlama oranı
-%72

10- 1998 yılı Mart ayında mahkeme tarafından gaiplik kararı verilen bir sigortalının 2003 yılı Ekim ayında talebi halinde aylık başlangıç tarihi nedir?
- 1 Kasım 2003

11- ............ SGDP verilmez.

12- Yaş tashihi (ilk işe girişte dikkate alınacak yaş)............................

13- 3201 sayılı Kanuna göre aylık bağlama .......................................

14- Oda kaydı 1984 sicil 1986- tescil 1987 ise sigortalının başlangıç tarihi nedir?
- 22.03.85

15- Aşağıdakilerden hangisi 4956 sayılı Kanuna göre sigortalı olamaz?
-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komanditer ortakları

16- Vergiden muaf sigortalılık başlangıcı

17- Tasfiye kararı alan şirket ortağının mahkeme kararıyla .........tarihinde tasfiyesi halinde terk

18-Emekli sandığı 18 yıl 4 ay hizmet olan basamağı ne olur?

19-Ticari faaliyetinden dolayı gelir vergisi mükellefi olan Bağ-Kur sigortalısının sigortalılığını aşağıdakilerden hangisi sona erdirir.
-Vergi kaydının sona ermesi emekli keseneğinin kesilmeye başlaması

20- Gösterge* katsayı sisteminde sağlık ve sigorta prim oranları nedir?
-20-20

21- 2926 sayılı Kanuna göre sigortalılık başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir.
- 18 yaşını takip eden yılbaşı

22- 4956 sayılı Kanuna göre askerlik borçlanmasının kısmen ödenmesi halinde hangisi doğrudur.
-Askerlik borçlanmasından kısmi ödeme yoktur.

23- İsteğe bağlı sigortalılığı hangi hallerde sona ermez
- Tarımsal faaliyette bulunması halinde

24- ...........Bağ-Kur 4956'a göre başlar mı?

25- Kullanım süresi 1 yıldan fazla olan malzemelere ne denir.
-demirbaş

26- 1-5 yıl arasında saklanacak olan evrak nerede saklanır.
-Birim arşivinde

27- Sigortalılığın tescil bildirimi hangi komutla girilir.
-BILD

28-Askerlik borçlanması hangi komutla girilir.
- SIEV

29- Sağlık karnesi işlemleri hangi komutla girilir.
SALK

30-Eczane deposunun Bağ-Kurdan alacağı varsa yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir.
-1.haciz ihbarnamesi

31- Re'sen tespit edilen sigortalı, sigortalı olduğundan haberi yoksa açacağı dava nedir.
-Menfi tespit davası

32- Emlak Şube Müdürlüğünün görevi aşağıdakilerden hangisi değildir.
- Bakım onarım

33- Bankaların süresi içerisinde Bağ-Kur adına tahsil ettiği paraları ödemezlerde yapılacak işlem nedir.
-Gecikme zammı

34- Bütçenin harcama kalemleri arasında aktarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir.
-Genel Müdür

35- Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri değildir.
-Personel giderleri

36- Banka teminatlarının kaydedileceği hesap aşağıdakilerden hangisidir.
-Nazım hesap

37- Sağlık kurulunun görevi aşağıdakilerden hangisi değildir.
-Maluliyet aylığı bağlamak

38- Bağ-Kur sigortalılarına gözlük yenileme süresi kaç yıldır.
-4 yıl

39- Bağ-Kur sigortalılarına işitme cihazının yenileme süresi kaç yıldır.
-5 yıl

40- Aşağıdakilerden hangisi sağlık karnesinden faydalanamaz.
-Ölüm aylığı alanın annesi ve babası

41- İlk kez sigortalılık ve yeniden sigortalılıkta sağlık yardımından faydalanabilmek için prim ödeme süresi
-8-4

42-Sağlık karnesinin haksız kullanımında uygulanacak ceza
-Sağlık giderinin kanuni faizi ile birlikte 2 katı

43- Ayaklı tedavilerde aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmez.
-Yurtdışına gönderilme

44- Kesin teminatta hangi bedel üzerinden %6 oranı alınır?
-Sözleşme

45- Afet durumunda hangi ihale usulü uygulanır?
-Pazarlık

46- 22/d'ye göre yapılan ihale hangisidir?
-Doğrudan temin
47-.....................
48-..........................


Programcılar

1-Tarım sigortalısı 25 tam yılını doldurmuş olan sigortalıların yaş----kadın-----erkek yaşında emekli olabilir
-58 60

2-4956 göre sigortalı olabilecekler
-Kollektif şirket ortakları

3-SGDP aşağıdakilerden hangisinden kesilmez.
-Kurumdan malülen emeklilik aylığı alanlar

4-SYZ hangi şekilde maaşla verilir.
-Yalnız bir maaşla

5-Gelir vergisi mükellefiyeti hangi hallerde biter.
-Gelir vergisi mükellefiyetinin bitmesi
-TC Emekli sandığı sandığına tabi çalışmaya başlanması

6- Diş tedavisinde aşağıdakilerden hangisi ödenmez.
-Diş estetiği protetezi

7-Kurum sağlık hizmetlerini hangi kuruluşlardan alır.
-Sağlık Bakanlığı, Üniversite, SSK,Mahalli idareler

8- Sağlık karnesi vizesinde hangisi istenmez.
-Emekli olduğuna dair belge

Bu Habere Tepkiniz