Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu

KPSS-2009/2: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adayların kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (2008-KPSS Lisans) KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekir. Adaylar tercihlerini 18-23 Şubat 2009 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Şubat 2009 gecesi, saat 00:00'da sona erecektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2009 15:17, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2019 12:02
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu

KPSS-2009/2: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu

Aşağıdaki pdf uzantılı dökümanları açabilmek için Adobe Reader 'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ tıklayıp "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçiniz.

KPSS-2009/2 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

GENEL AÇIKLAMALAR

KADROLAR

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER

TABLO-4C. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI


1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır.

1.2 Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (2008-KPSS Lisans) KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekir.

1.4 Yerleştirme işlemlerinde KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

2.1 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği son gün itibariyle, ilgili lisans programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

2.2 Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3.1 Adaylar tercihlerini 18-23 Şubat 2009 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Şubat 2009 gecesi, saat 00:00'da sona erecektir.

3.2 Bu kılavuzda T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının atama yapacağı sözleşmeli pozisyonlar Tablo-3'te gösterilmiştir.

3.3 Tercihlerinizi yaparken, sözleşmelipozisyonlar için ?Aranan Nitelikleri? gösteren sütunlardaki koşulları (1, 2, 3, ?, 8) dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.

Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

Ayrıca, bu kılavuzdaki T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ?Başvurma Genel Şartları ve Diğer Hususlar?ı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

DİKKAT:
Mezun olunan program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz.

Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

İnternet üzerinde tercihlerinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihlerinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 15'i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.

3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve buradan KPSS-2009/2 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tercih işlemleri alanına erişiniz.

Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

2008-KPSS başvuru işlemlerinde kullandığınız ya da Başvuru Merkezi tarafından verilen şifreyi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Şifresini unutan adaylar; nüfus cüzdanları ile birlikte şahsen herhangi bir ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine gidecekler ve oradaki başvuru merkezi görevlisinin yardımı ile yeni bir şifre edineceklerdir. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır.

İsteyen adaylar tercihlerini ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde, 3 YTL Tercih Hizmeti Ücreti ödeyerek yaptırabilirler.

3.6 KPSS-2009/2 Tarım ve Köyişleri Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve ?Tercih Bildir? alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ?KPSS-2009/2 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tercihleriniz ???.. tarihinde başarı ile ÖSYM'ye bildirilmiştir.? ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada ?Yazdır? alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM'nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.

Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, öğrenci belgesi?vb.) ve bu kılavuzdaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği? ile birlikte 20 Şubat 2009 günü saat 17:00'a kadar ÖSYM'ye şahsen başvurunuz.

Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız zorunludur.

4. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS-2009/2 Tercih yerleştirme sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek, yerleşme bilgileri ÖSYM'ce T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan Bakanlığa başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Bakanlıktan öğreneceklerdir.

6. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

6.1 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca doğrudan atanacaklardır.

6.2 Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde Bakanlığa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu kılavuzdaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği?ni kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

KPSS-2009/2 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN TERCİH LİSTESİ

(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM'ye gönderilmeyecektir.)
T.C. Kimlik Numarası: ???????? Mezuniyet Tarihi: ..... / ...... /...?.
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ????????????..
Tercih
Sıra No
Sözleşmeli
Pozisyon Kodu Sözleşmeli Pozisyonun Bulunduğu İl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR
1.GENEL AÇIKLAMA
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS lisans) sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde İl/İlçe/belde/köy) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim alınacaktır. Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2.BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1.BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte ünvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmakta olup, bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atanmalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.

2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak; a)Ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı pozisyonların karşısında yer almaktadır.

b)Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
c)Sağlık bakımından İl /ilçe/belde/köylerde Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.(Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)

d)KPSS'ye girmiş ve (2008-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların, www.osym.gov.tr internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak İl/İlçe/Belde/Köy ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercilerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT
ÖSYM Başkanlığı tarafından Belde ve Köylere yerleştirilen personel TARGEL projesi kapsamında görev yapacaktır.

1) SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKLERDE ARANILACAK GENEL ŞARTLAR

a) Ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartlara haiz olmak.

b) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki Genel ve Özel şartlar kenar başlıklı ?A) Genel şartlar başlığı altında düzenlenen (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmak.
c) Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
ç) Sağlık bakımından İl /ilçe/belde/köylerde Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.(Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)
d) Erkek adaylarda için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Yukarıda belirtilen KPSS'na girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

2) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK MÜHENDİSLERDE ARANILACAK NİTELİKLER

Mühendis olarak atanacaklarda; ?Ziraat Fakültelerinin su ürünleri ( veya su ürünleri fakültesi ), tarla bitkileri, bitki koruma, zootekni ve/veya zooteknik, bahçe bitkileri, toprak, bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım alet ve makinaları, tarım makinaları, tarımsal mekanizasyon, tarım teknolojileri, gıda, gıda mühendisi( veya mühendislik fakültelerinin gıda mühendisliği bölümünden mezun olmak), tarım ekonomisi, tarımsal yapılar ve sulama, süt teknolojisi bölümlerinden veya bu bölümlerin alt programlarından mezun olmak.?

3) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK VETERİNER HEKİMLERDE ARANILACAK NİTELİKLER
Veteriner Hekim olarak atanacaklarda; ?Veteriner lisans programından mezun olmak.? şartı aranır.

KPSS-2009/2 T.C. TARIM VE KOY..LER.
BAKANLI.I TERC.H
GENEL AMACLI D.LEKCE ORNE..
O.renci Secme ve Yerle.tirme Merkezi
Ba.kanl...na,
06538 ANKARA
A.a..da yazd...m dile.im ile ilgili i.lemin yap.lmas.n. arz ederim. ....../...../...........
Sayg.lar.mla,
Evrak Referans Numaras.:-------------------------------------- (.mza)
T.C. Kimlik/Y.U. Numaras.: ----------------------------------
Ad., soyad.: -----------------------------------------------------------------------------
Do.um yeri: ---------------------------------- Do.um tarihi: ...... /...... /...........
Baba ad..: ------------------------------------- Telefon No:--------/------------------------
Yaz..ma Adresi: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dile.im: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Dilekcenizin i.leme konabilmesi icin sorununuzu ac.kca belirtmeniz gerekir.
. Adaylar dilekcelerinin asl.n. Merkezimize ula.t.rmal.d.rlar. Merkezimize faks yoluyla ula.t.r.lan
dilekceler kesinlikle i.leme konulmayacakt.r.
. Adaylar, evrak referans numaras.n. http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.


TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
POZİSYON KODU ---KURUM--- POZİSYON UNVANI--- SINIF-- ADET

3927581 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADANA - KOZAN - ÇAMLARCA KÖYÜ ) S 1 6003 4853
3927583 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADANA - POZANTI - KAMIŞLI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927585 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADIYAMAN - BESNİ - BEŞYOL KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927587 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADIYAMAN - BESNİ ) S 1 6003 4845
3927589 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADIYAMAN - ÇELİKHAN ) S 1 6003 4845
3927591 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADIYAMAN - GERGER ) S 2 6003 4845
3927593 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADIYAMAN - GÖLBAŞI ) S 1 6003 4845
3927595 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADIYAMAN - KAHTA ) S 2 6003 4845
3927597 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADIYAMAN - SAMSAT ) S 1 6003 4845
3927599 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADIYAMAN - SİNCİK ) S 2 6003 4845
3927601 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ADIYAMAN - TUT ) S 2 6003 4845
3927603 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AFYOHKARAHİSAR - BOLVADİN - KEMERKAYA KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927605 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AFYOHKARAHİSAR - ÇAY - DEVEDERESİ KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927607 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AFYOHKARAHİSAR - DİNAR - HAYDARLI BELDESİ ) S 1 6003 4853
3927609 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AFYOHKARAHİSAR - DİNAR - YAPAĞILI KÖYÜ ) S 1 6003 4819
3927611 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AFYOHKARAHİSAR - EMİRDAĞ - BADEMLİ BELDESİ ) S 1 6003 4845
3927613 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AĞRI - DİYADİN ) S 2 6003 4831
3927615 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AĞRI - DOĞUBEYAZIT ) S 2 6003 4857
3927617 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AĞRI - ELEŞKİRT ) S 2 6003 4831
3927619 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AĞRI - HAMUR ) S 2 6003 4853
3927621 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AĞRI - MERKEZ ) S 2 6003 4845 4831 4853
3927623 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AĞRI - MERKEZ ) S 1 6003 4799
3927625 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AĞRI - PATNOS ) S 2 6003 4831
3927627 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AĞRI - TAŞLIÇAY ) S 2 6003 4831
3927629 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AĞRI - TUTAK ) S 2 6003 4845
3927631 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AKSARAY - ESKİL - GÜNEŞLİ KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3927633 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AKSARAY - MERKEZ - BOYALI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927635 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AMASYA - HAMAMÖZÜ - SARAYÖZÜ KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927637 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ANKARA - BALA - BÜYÜKCAMİLİ KÖYÜ ) S 1 6003 4853
3927639 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ANKARA - ELMADAĞ - KARACAHASAN KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927641 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ANKARA - HAYMANA - CULUK KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927643 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ANKARA - HAYMANA - SOĞULCA KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927645 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ANKARA - HAYMANA - YAMAK KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3927647 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ANKARA - POLATLI - YENİCE KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927649 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ANKARA - ŞEREFLİKOÇHİSAR - KOÇARLI BELDESİ ) S 1 6003 4845
3927651 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ANKARA - ŞEREFLİKOÇHİSAR - PALAZOBASI KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3927653 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ - KÖPRÜLÜ KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927655 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARDAHAN - ÇILDIR ) S 2 6003 4853
3927657 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARDAHAN - DAMAL ) S 2 6003 4831
3927659 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARDAHAN - GÖLE ) S 2 6003 4831
3927661 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARDAHAN - HANAK ) S 2 6003 4831
3927663 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARDAHAN - MERKEZ ) S 2 6003 4831
3927665 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARDAHAN - MERKEZ ) S 1 6003 4799
3927667 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARDAHAN - POSOF ) S 2 6003 4831
3927669 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARTVİN - ARDANUÇ ) S 1 6003 4831
3927671 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARTVİN - BORÇKA ) S 1 6003 4845
3927673 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARTVİN - ŞAVŞAT ) S 1 6003 4831
3927675 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ARTVİN - YUSUFELİ ) S 1 6003 4845
3927677 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AYDIN - GERMENCİK - ÇAMKÖY KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927679 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( AYDIN - KOÇARLI - MERSİNBELEN KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927681 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BATMAN - BEŞİRİ - YENİPINAR KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3927683 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BATMAN - BEŞİRİ ) S 2 6003 4831
3927685 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BATMAN - GERCÜŞ ) S 2 6003 4845
3927687 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BATMAN - HASANKEYF ) S 2 6003 4845
3927689 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BATMAN - KOZLUK ) S 2 6003 4845
3927691 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BATMAN - SASON ) S 2 6003 4845
3927693 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BAYBURT - AYDINTEPE ) S 1 6003 4831
3927695 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BAYBURT - DEMİRÖZÜ ) S 2 6003 4831
3927697 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİNGÖL - ADAKLI ) S 2 6003 4831
3927699 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİNGÖL - GENÇ ) S 2 6003 4845
3927701 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİNGÖL - KARLIOVA ) S 2 6003 4845
3927703 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİNGÖL - KIĞI ) S 1 6003 4845
3927705 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİNGÖL - MERKEZ ) S 2 6003 4845 4831 4853
3927707 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİNGÖL - MERKEZ ) S 1 6003 4799
3927709 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİNGÖL - SOLHAN ) S 2 6003 4845
3927711 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİNGÖL - YAYLADERE ) S 1 6003 4845
3927713 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİNGÖL - YEDİSU ) S 2 6003 4845
3927715 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİTLİS - MERKEZ - NARLIDERE KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927717 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİTLİS - ADİLCEVAZ ) S 1 6003 4845
3927719 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİTLİS - AHLAT ) S 1 6003 4853
3927721 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİTLİS - GÜROYMAK ) S 2 6003 4845
3927723 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİTLİS - HİZAN ) S 2 6003 4831
3927725 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİTLİS - MERKEZ ) S 2 6003 4831 4845
3927727 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİTLİS - MERKEZ ) S 1 6003 4799
3927729 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİTLİS - MUTKİ ) S 2 6003 4845
3927731 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BİTLİS - TATVAN ) S 1 6003 4845
3927733 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BOLU - GEREDE - MACARLAR KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927735 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BOLU - GÖYNÜK - AHMETBEYLER KÖYÜ ) S 1 6003 4831 4845
3927737 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BOLU - KIBRISCIK - ALANHİMMETLER KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927739 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BURSA - İZNİK - ÖMERLİ KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3927741 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( BURSA - M.KEMALPAŞA - SÖĞÜTALAN BELDESİ ) S 1 6003 4831
3927743 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ÇANAKKALE - EZİNE - YENİKÖY KÖYÜ ) S 1 6003 4819
3927745 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ÇANAKKALE - YENİCE - HAMDİBEY BELDESİ ) S 1 6003 4845
3927747 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ÇORUM - BAYAT - ESKİALİBEY KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927749 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ÇORUM - DODURGA - YENİKÖY KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927751 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ÇORUM - UĞURLUDAĞ - YENİYAPAN BELDESİ ) S 1 6003 4845
3927753 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - HAZRO - YAZGI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927755 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - BİSMİL ) S 2 6003 4845
3927757 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - ÇERMİK ) S 2 6003 4831
3927759 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - ÇINAR ) S 2 6003 4845
3927761 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - ÇÜNGÜŞ ) S 2 6003 4845
3927763 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - DİCLE ) S 2 6003 4845
3927765 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - EĞİL ) S 2 6003 4845
3927767 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - ERGANİ ) S 1 6003 4831
3927769 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - HANİ ) S 2 6003 4845
3927771 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - HAZRO ) S 2 6003 4831
3927773 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - KOCAKÖY ) S 2 6003 4831
3927775 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - KULP ) S 2 6003 4831
3927777 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - LİCE ) S 2 6003 4845
3927779 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( DİYARBAKIR - SİLVAN ) S 2 6003 4845
3927781 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( EDİRNE - KEŞAN - MECİDİYE KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927783 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( EDİRNE - KEŞAN - ORHANİYE KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927785 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( EDİRNE - LALAPAŞA - SARIDANİŞMENT KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3927787 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ELAZIĞ - ALACAKAYA - KAYRANLI KÖYÜ ) S 1 6003 4831 4845 4853 4855 4857
3927789 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ELAZIĞ - BASKİL - AŞAĞIKULUŞAĞI ) S 1 6003 4845
3927791 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ELAZIĞ - ALACAKAYA ) S 1 6003 4831
3927793 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ELAZIĞ - ARICAK ) S 2 6003 4831
3927795 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ELAZIĞ - BASKİL ) S 2 6003 4845
3927797 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ELAZIĞ - KARAKOÇAN ) S 1 6003 4845
3927799 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ELAZIĞ - KOVANCILAR ) S 1 6003 4845
3927801 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ELAZIĞ - MADEN ) S 1 6003 4845
3927803 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ELAZIĞ - PALU ) S 2 6003 4831
3927805 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ELAZIĞ - SİVRİCE ) S 2 6003 4845
3927807 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZİNCAN - ÇAYIRLI ) S 2 6003 4845
3927809 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZİNCAN - İLİÇ ) S 1 6003 4831
3927811 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZİNCAN - KEMAH ) S 2 6003 4845
3927813 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZİNCAN - OTLUKBELİ ) S 1 6003 4845
3927815 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZİNCAN - REFAHİYE ) S 1 6003 4845
3927817 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZİNCAN - TERCAN ) S 1 6003 4853
3927819 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - AZİZİYE - TOPRAKKALE KÖYÜ ) S 1 6003 4853
3927821 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - MERKEZ - ALTINBULAK KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927823 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - TEKMAN - TAŞKESEN KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927825 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - AŞKALE ) S 1 6003 4845 4831
3927827 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - ÇAT ) S 2 6003 4845 4831
3927829 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - HINIS ) S 2 6003 4845 4831
3927831 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - HORASAN ) S 2 6003 4845 4831
3927833 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - ILICA ) S 1 6003 4845 4831
3927835 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - İSPİR ) S 1 6003 4845 4831
3927837 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - KARAÇOBAN ) S 2 6003 4853 4831
3927839 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - KARAYAZI ) S 2 6003 4831 4831
3927841 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - KÖPRÜKÖY ) S 2 6003 4845 4831
3927843 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - NARMAN ) S 2 6003 4845 4831
3927845 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - OLUR ) S 2 6003 4845 4831
3927847 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - PASİNLER ) S 1 6003 4845 4831
3927849 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - PAZARYOLU ) S 1 6003 4845 4831
3/13 KPSS 2009/2
TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
POZİSYON
KODU KURUM POZİSYON UNVANI SINIF ADET ARANAN NİTELİKLER
3927851 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - ŞENKAYA ) S 2 6003 4853 4831
3927853 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - TEKMAN ) S 2 6003 4845 4831
3927855 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - TORTUM ) S 2 6003 4845 4831
3927857 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ERZURUM - UZUNDERE ) S 1 6003 4853 4831
3927859 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - DOĞANOĞLU KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3927861 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - DOĞANAY KÖYÜ ) S 1 6003 4831 4845 4853 4855 4857
3927863 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR - HAN - GÖKÇEKUYU KÖYÜ ) S 1 6003 4831 4845 4853 4855 4857
3927865 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR - MERKEZ - GÜNDÜZLER BELDESİ ) S 1 6003 4845
3927867 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR - MİHALGAZİ - ALPAGUT BELDESİ ) S 1 6003 4845 4853 4857
3927869 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR - MİHALGAZİ - BOZANİÇ KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927871 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR - MİHALIÇÇIK - DİNEK BELDESİ ) S 1 6003 4845
3927873 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ESKİŞEHİR - MİHALIÇÇIK - KOYUNAĞILI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927875 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( GAZİANTEP - İSLAHİYE - ORTAKLI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927877 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( GAZİANTEP - OĞUZELİ - A.YENİYAPAN KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927879 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( GİRESUN - ŞEBİNKARAHİSAR - DİLER KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927881 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( GÜMÜŞHANE - KELKİT ) S 1 6003 4831
3927883 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( GÜMÜŞHANE - KÖSE ) S 1 6003 4831
3927885 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( GÜMÜŞHANE - KÜRTÜN ) S 2 6003 4845
3927887 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( GÜMÜŞHANE - ŞİRAN ) S 1 6003 4845
3927889 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( GÜMÜŞHANE - TORUL ) S 1 6003 4845
3927891 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( HAKKARİ - ÇUKURCA ) S 1 6003 4845
3927893 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( HAKKARİ - MERKEZ ) S 3 6003 4831 4845
3927895 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( HAKKARİ - MERKEZ ) S 1 6003 4799
3927897 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( HAKKARİ - ŞEMDİLLİ ) S 2 6003 4831
3927899 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( HAKKARİ - YÜKSEKOVA ) S 2 6003 4831
3927901 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( HATAY - ALTINÖZÜ - YİĞİTYOLU BELDESİ ) S 1 6003 4831
3927903 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( HATAY - BELEN - KÖMÜRÇUKURU KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927905 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( IĞDIR - MERKEZ - KÜLLÜK KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927907 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( IĞDIR - ARALIK ) S 2 6003 4845
3927909 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( IĞDIR - KARAKOYUNLU ) S 2 6003 4831
3927911 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( IĞDIR - MERKEZ ) S 2 6003 4831 4845
3927913 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( IĞDIR - MERKEZ ) S 1 6003 4799
3927915 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( IĞDIR - TUZLUCA ) S 2 6003 4845
3927917 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( İZMİR - KINIK - HAMZAHOCALI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927919 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( İZMİR - KİRAZ - İĞDELİ KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3927921 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( İZMİR - TORBALI - KARAKUYU KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927923 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( K.MARAŞ - AFŞİN ) S 1 6003 4845
3927925 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( K.MARAŞ - ANDIRIN ) S 2 6003 4845
3927927 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( K.MARAŞ - ÇAĞLAYANCERİT ) S 2 6003 4845
3927929 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( K.MARAŞ - EKİNÖZÜ ) S 2 6003 4845
3927931 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( K.MARAŞ - GÖKSUN ) S 1 6003 4845
3927933 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( K.MARAŞ - NURHAK ) S 2 6003 4853
3927935 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( K.MARAŞ - PAZARCIK ) S 1 6003 4845
3927937 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( K.MARAŞ - TÜRKOĞLU ) S 1 6003 4845
3927939 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KARS - ARPAÇAY - DOĞRUYOL KÖYÜ ) S 1 6003 4819
3927941 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KARS - KAĞIZMAN - AKÇAY KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927943 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KARS - AKYAKA ) S 2 6003 4845 4831
3927945 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KARS - ARPAÇAY ) S 2 6003 4831
3927947 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KARS - DİGOR ) S 2 6003 4831
3927949 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KARS - KAĞIZMAN ) S 2 6003 4853 4831
3927951 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KARS - SARIKAMIŞ ) S 1 6003 4831
3927953 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KARS - SELİM ) S 2 6003 4831
3927955 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KARS - SUSUZ ) S 2 6003 4853 4831
3927957 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KASTAMONU - CİDE - TOYGARLI KÖYÜ ) S 1 6003 4819 4845 4853
3927959 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KASTAMONU - DOĞANYURT - KAYRAN KÖYÜ ) S 1 6003 4819 4845
3927961 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KAYSERİ - PINARBAŞI - DİKİLİTAŞ KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927963 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KAYSERİ - YAHYALI - TAŞHAN KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3927965 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KIRKLARELİ - VİZE - TOPÇUKÖY BELDESİ ) S 1 6003 4845
3927967 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KIRŞEHİR - MUCUR - GÜMÜŞKÜMBET KÖYÜ ) S 1 6003 4853
3927969 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KONYA - BEYŞEHİR - KURUCAOVA KÖYÜ ) S 1 6003 4853
3927971 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KONYA - CİHANBEYLİ - KELHASAN KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927973 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KONYA - ÇUMRA - YENİSU KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927975 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KONYA - EMİRGAZİ - IŞIKLAR KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3927977 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KONYA - KADINHANI - KURTHASANLI KÖYÜ ) S 1 6003 4853
3927979 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KONYA - KARATAY - AKÖRENKIŞLA KÖYÜ ) S 1 6003 4853
3927981 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KONYA - KULU - KIRKPINAR KÖYÜ ) S 1 6003 4831 4845 4853 4855 4857
3927983 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KONYA - TAŞKENT - AVŞAR KÖYÜ ) S 1 6003 4831 4845 4853 4855 4857
3927985 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KÜTAHYA - DUMLUPINAR - ALLIÖREN KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927987 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KÜTAHYA - SİMAV - YEMİŞLİ BELDESİ ) S 1 6003 4845
3927989 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( KÜTAHYA - SİMAV - KUŞU BELDESİ ) S 1 6003 4845
3927991 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - HEKİMHAN - KOCAÖZÜ KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927993 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - KULUNCAK - SOFULAR KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3927995 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - AKÇADAĞ ) S 2 6003 4845
3927997 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - ARAPKİR ) S 1 6003 4845
3927999 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - ARGUVAN ) S 2 6003 4845
3928001 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - BATTALGAZİ ) S 1 6003 4845
3928003 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - DARENDE ) S 1 6003 4845
3928005 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - DOĞANŞEHİR ) S 2 6003 4845
3928007 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - DOĞANYOL ) S 2 6003 4831
3928009 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - HEKİMHAN ) S 1 6003 4845
3928011 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - KALE ) S 2 6003 4845
3928013 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - KULUNCAK ) S 2 6003 4845
3928015 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - PÖTÜRGE ) S 2 6003 4845
3928017 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MALATYA - YAZIHAN ) S 2 6003 4845
3928019 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MANİSA - AKHİSAR - DAĞDERE BELDESİ ) S 1 6003 4831
3928021 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MANİSA - ALAŞEHİR - KEMALİYE KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928023 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MANİSA - GÖRDES - GÜNEŞLİ BELDESİ ) S 1 6003 4831
3928025 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MANİSA - GÖRDES - KAYACIK KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928027 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MANİSA - SALİHLİ - GÖKEYÜP BELDESİ ) S 1 6003 4845
3928029 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MANİSA - SELENDİ - PINARLAR KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928031 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MARDİN - DARGEÇİT ) S 2 6003 4831
3928033 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MARDİN - DERİK ) S 2 6003 4845
3928035 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MARDİN - KIZILTEPE ) S 1 6003 4845
3928037 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MARDİN - MAZIDAĞI ) S 2 6003 4831
3928039 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MARDİN - MİDYAT ) S 2 6003 4845
3928041 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MARDİN - NUSAYBİN ) S 1 6003 4845
3928043 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MARDİN - ÖMERLİ ) S 2 6003 4831
3928045 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MARDİN - SAVUR ) S 2 6003 4845
3928047 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MARDİN - YEŞİLLİ ) S 1 6003 4845
3928049 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MERSİN - BOZYAZI - NARİNCE KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928051 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MERSİN - GÜLNAR - BÜYÜKECELİ KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928053 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MERSİN - TARSUS - KADELLİ KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928055 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MUĞLA - MARMARİS - BOZBURUN BELDESİ ) S 1 6003 4819
3928057 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MUŞ - BULANIK ) S 2 6003 4845
3928059 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MUŞ - HASKÖY ) S 2 6003 4845
3928061 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MUŞ - KORKUT ) S 2 6003 4845
3928063 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MUŞ - MALAZGİRT ) S 2 6003 4845
3928065 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MUŞ - MERKEZ ) S 2 6003 4831 4845 4853
3928067 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MUŞ - MERKEZ ) S 1 6003 4799
3928069 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( MUŞ - VARTO ) S 2 6003 4831
3928071 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( NEVŞEHİR - AVANOS - SARILAR BELDESİ ) S 1 6003 4819
3928073 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( NEVŞEHİR - HACIBEKTAŞ - AŞAĞIBARAK KÖYÜ ) S 1 6003 4853
3928075 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( NEVŞEHİR - KOZAKLI - ÇAYİÇİ KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3928077 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( NEVŞEHİR - KOZAKLI - KARASENİR BELDESİ ) S 1 6003 4845
3928079 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ORDU - GÖLKÖY - AKÇALI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928081 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ORDU - MESUDİYE - TOPÇAM KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928083 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( OSMANİYE - HASANBEYLİ - YANIKKIŞLA KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928085 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SAKARYA - KARASU - KURUDERE KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3928087 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SAKARYA - KOCAALİ - ORTAKÖY KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928089 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SAMSUN - ALAÇAM - YUKARISOĞUKÇAM KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3928091 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SAMSUN - ONDOKUZMAYIS - KUŞYAKASI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928093 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SAMSUN - VEZİRKÖPRÜ - BAHÇEKONAK KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928095 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SAMSUN - VEZİRKÖPRÜ - BELALAN KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3928097 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SAMSUN - VEZİRKÖPRÜ - GÜLDERE KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928099 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİİRT - AYDINLAR ) S 2 6003 4845
3928101 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİİRT - BAYKAN ) S 2 6003 4845
3928103 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİİRT - ERUH ) S 2 6003 4845
3928105 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİİRT - KURTALAN ) S 2 6003 4845
3928107 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİİRT - PERVARİ ) S 2 6003 4845
3928109 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİİRT - ŞİRVAN ) S 2 6003 4845
3928111 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİNOP - MERKEZ - KABALI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928113 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - DİVRİĞİ - GÜRPINAR KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928115 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - GEMEREK - SIZIR KÖYÜ ) S 1 6003 4819
3928117 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - GÖLOVA - BOĞAZKÖY ) S 1 6003 4845
3928119 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - KOYULHİSAR - YUKARIKALE KÖYÜ ) S 1 6003 4857
3928121 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - AKINCILAR ) S 1 6003 4845
3928123 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - ALTINYAYLA ) S 2 6003 4845
3928125 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - DOĞANŞAR ) S 2 6003 4845
3928127 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - GEMEREK ) S 1 6003 4845
3928129 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - GÖLOVA ) S 1 6003 4845
3928131 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - HAFİK ) S 2 6003 4845
3928133 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - İMRANLI ) S 1 6003 4845
3928135 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - KANGAL ) S 1 6003 4845
3928137 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - KOYULHİSAR ) S 2 6003 4857
3928139 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - ŞARKIŞLA ) S 1 6003 4831
3928141 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - ULAŞ ) S 2 6003 4845
3928143 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - YILDIZELİ ) S 2 6003 4845
3928145 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( SİVAS - ZARA ) S 1 6003 4831
3928147 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - CEYLANPINARI - AŞAĞIKARATAŞ KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928149 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - SİVEREK - ÇAĞLARBAŞI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928151 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - AKÇAKALE ) S 2 6003 4845
3928153 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - BİRECİK ) S 1 6003 4845
3928155 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - BOZOVA ) S 2 6003 4845
3928157 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - CEYLANPINAR ) S 2 6003 4845
3928159 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - HALFETİ ) S 2 6003 4845
3928161 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - HARRAN ) S 2 6003 4853
3928163 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - HİLVAN ) S 2 6003 4845
3928165 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - SİVEREK ) S 2 6003 4845
3928167 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - SURUÇ ) S 2 6003 4845
3928169 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR ) S 2 6003 4845
3928171 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞIRNAK - BEYTÜŞŞEBAP ) S 2 6003 4831
3928173 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞIRNAK - CİZRE ) S 1 6003 4845
3928175 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞIRNAK - GÜÇLÜKONAK ) S 2 6003 4831
3928177 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞIRNAK - İDİL ) S 2 6003 4831
3928179 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞIRNAK - MERKEZ ) S 3 6003 4831 4845
3928181 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞIRNAK - MERKEZ ) S 1 6003 4799
3928183 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞIRNAK - SİLOPİ ) S 1 6003 4853
3928185 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ŞIRNAK - ULUDERE ) S 2 6003 4831
3928187 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TEKİRDAĞ - ÇORLU - SEYMEN KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928189 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TEKİRDAĞ - MERKEZ - NAİP KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928191 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TEKİRDAĞ - ŞARKÖY - ÇINARLI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928193 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TOKAT - ZİLE - EVRENKÖY ) S 1 6003 4845
3928195 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TRABZON - OF - CUMAPAZARI KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928197 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TUNCELİ - ÇEMİŞGEZEK ) S 1 6003 4831
3928199 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TUNCELİ - HOZAT ) S 1 6003 4853
3928201 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TUNCELİ - MAZGİRT ) S 2 6003 4831
3928203 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TUNCELİ - NAZİMİYE ) S 1 6003 4831
3928205 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TUNCELİ - OVACIK ) S 1 6003 4831
3928207 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TUNCELİ - PERTEK ) S 1 6003 4831
3928209 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( TUNCELİ - PÜLÜMÜR ) S 1 6003 4845
3928211 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - BAHÇESARAY - ELMAKAYA KÖYÜ ) S 1 6003 4831 4845
3928213 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - BAHÇESARAY ) S 2 6003 4831
3928215 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - BAŞKALE ) S 2 6003 4831
3928217 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - ÇALDIRAN ) S 2 6003 4831
3928219 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - ÇATAK ) S 2 6003 4831
3928221 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - EDREMİT ) S 2 6003 4831
3928223 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - ERCİŞ ) S 2 6003 4845
3928225 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - GEVAŞ ) S 2 6003 4845
3928227 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - GÜRPİNAR ) S 2 6003 4845
3928229 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - MURADİYE ) S 2 6003 4853
3928231 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - ÖZALP ) S 2 6003 4831
3928233 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( VAN - SARAY ) S 2 6003 4845
3928235 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( YOZGAT - AKDAĞMADENİ - BULGURLU KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3928237 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( YOZGAT - ÇEKEREK - BAZLAMBAÇ KÖYÜ ) S 1 6003 4845
3928239 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( YOZGAT - MERKEZ - MUSABEYLİ KÖYÜ ) S 1 6003 4831 4845 4853 4855 4857
3928241 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( YOZGAT - MERKEZ - BÜYÜKNEFES KÖYÜ ) S 1 6003 4857
3928243 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( YOZGAT - SORGUN - DOĞANKENT KÖYÜ ) S 1 6003 4831 4845 4853 4855 4857
3928245 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( YOZGAT - SORGUN - BAHADIN KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3928247 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( YOZGAT - SORGUN - BELENCUMAFAKILI KÖYÜ ) S 1 6003 4831
3928249 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( YOZGAT - YERKÖY - SEKİLİ KÖYÜ ) S 1 6003 4831 4845 4853 4855 4857
3928251 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜHENDİS ( ZONGULDAK - KDZ.EREĞLİ - ORMANLI BELDESİ ) S 1 6003 4831 4845
3928253 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ADANA - KOZAN - TEPECİKÖREN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928255 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ADANA - SAİMBEYLİ - KARAKUYU KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928257 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ADANA - TUFANBEYLİ - DOĞANBEYLİ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928259 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ADIYAMAN - BESNİ ) S 1 6003 4607
3928261 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ADIYAMAN - GERGER ) S 1 6003 4607
3928263 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ADIYAMAN - KAHTA ) S 1 6003 4607
3928265 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ADIYAMAN - SAMSAT ) S 1 6003 4607
3928267 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ADIYAMAN - SİNCİK ) S 1 6003 4607
3928269 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ADIYAMAN - TUT ) S 1 6003 4607
3928271 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AFYONKARAHİSAR - ÇOBANLAR - KOCAÖZ BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928273 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AFYONKARAHİSAR - EMİRDAĞ - AŞAĞIPİRLİBEY BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928275 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AFYONKARAHİSAR - İSCEHİSAR - ALANYURT BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928277 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AFYONKARAHİSAR - SİNANPAŞA - AKÖREN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928279 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - DİYADİN - TOKLUCAK KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928281 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - DOĞUBEYAZIT - İNCESU KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928283 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - ELEŞKİRT - TOPRAKKALE KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928285 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - HAMUR - YUVACIK KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928287 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - MERKEZ - AŞAĞI KÜPKIRAN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928289 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - MERKEZ - YUKARI KÜPKIRAN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928291 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - MERKEZ - ELİAÇIK KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928293 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - TAŞLIÇAY - KUMLUCA KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928295 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - TUTAK - ÇELEBAŞI KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928297 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - DİYADİN ) S 1 6003 4607
3928299 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - DOĞUBEYAZIT ) S 1 6003 4607
3928301 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - ELEŞKİRT ) S 1 6003 4607
3928303 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - HAMUR ) S 1 6003 4607
3928305 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - MERKEZ ) S 1 6003 4607
3928307 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - PATNOS ) S 1 6003 4607
3928309 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - TAŞLIÇAY ) S 1 6003 4607
3928311 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AĞRI - TUTAK ) S 1 6003 4607
3928313 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ANKARA - BALA - AŞAĞIHACIBEKİR KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928315 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ANKARA - BALA - BELÇARSAK KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928317 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ANKARA - BALA - KEKLİCEK KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928319 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ANKARA - ELMADAĞ - DELİLER KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928321 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ANKARA - HAYMANA - TEPEKÖY KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928323 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ARDAHAN - POSOF - SÜNGÜLÜ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928325 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ARDAHAN - ÇILDIR ) S 1 6003 4607
3928327 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ARDAHAN - DAMAL ) S 1 6003 4607
3928329 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ARDAHAN - GÖLE ) S 1 6003 4607
3928331 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ARDAHAN - HANAK ) S 1 6003 4607
3928333 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ARDAHAN - MERKEZ ) S 1 6003 4607
3928335 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ARDAHAN - POSOF ) S 1 6003 4607
3928337 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ARTVİN - BORÇKA - CAMİLİ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928339 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ARTVİN - MERKEZ - AŞAĞI MADEN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928341 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ARTVİN - YUSUFELİ - TAŞKIRAN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928343 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( AYDIN - BOZDOĞAN - KÖRTEKE BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928345 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BALIKESİR - AYVALIK - ALTINOVA ) S 1 6003 4607
3928347 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BALIKESİR - MERKEZ - DEREÇİFTLİK KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928349 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BALIKESİR - SINDIRGI - PÜRSÜNLER KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928351 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BATMAN - BEŞİRİ ) S 1 6003 4607
3928353 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BATMAN - GERCÜŞ ) S 1 6003 4607
3928355 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BATMAN - HASANKEYF ) S 1 6003 4607
3928357 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BATMAN - KOZLUK ) S 1 6003 4607
3928359 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BATMAN - SASON ) S 1 6003 4607
3928361 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BAYBURT - AYDINTEPE ) S 1 6003 4607
3928363 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BAYBURT - DEMİRÖZÜ ) S 1 6003 4607
3928365 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİNGÖL - ADAKLI ) S 1 6003 4607
3928367 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİNGÖL - GENÇ ) S 1 6003 4607
3928369 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİNGÖL - KARLIOVA ) S 1 6003 4607
3928371 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİNGÖL - MERKEZ ) S 1 6003 4607
3928373 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİNGÖL - SOLHAN ) S 1 6003 4607
3928375 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİNGÖL - YEDİSU ) S 1 6003 4607
3928377 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİTLİS - ADİLCEVAZ ) S 1 6003 4607
3928379 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİTLİS - GÜROYMAK ) S 1 6003 4607
3928381 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİTLİS - HİZAN ) S 1 6003 4607
3928383 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİTLİS - MERKEZ ) S 1 6003 4607
3928385 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BİTLİS - MUTKİ ) S 1 6003 4607
3928387 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( BOLU - MUDURNU - SIRÇALI KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928389 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ÇORUM - BAYAT - KUNDUZLU KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928391 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ÇORUM - LAÇİN - NARLI BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928393 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ÇORUM - MECİTÖZÜ - ÇİTLİ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928395 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DENİZLİ - ÇAL - BAYIRALAN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928397 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DENİZLİ - GÜNEY - ERTUĞRUL KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928399 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - BİSMİL ) S 1 6003 4607
3928401 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - ÇERMİK ) S 1 6003 4607
3928403 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - ÇINAR ) S 1 6003 4607
3928405 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - ÇÜNGÜŞ ) S 1 6003 4607
3928407 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - DİCLE ) S 1 6003 4607
3928409 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - EĞİL ) S 1 6003 4607
3928411 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - HANİ ) S 1 6003 4607
3928413 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - HAZRO ) S 1 6003 4607
3928415 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - KOCAKÖY ) S 1 6003 4607
3928417 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - KULP ) S 1 6003 4607
3928419 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - LİCE ) S 1 6003 4607
3928421 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( DİYARBAKIR - SİLVAN ) S 1 6003 4607
3928423 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( EDİRNE - KEŞAN - PAŞAYİĞİT KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928425 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ELAZIĞ - ARICAK ) S 1 6003 4607
3928427 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ELAZIĞ - BASKİL ) S 1 6003 4607
3928429 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ELAZIĞ - PALU ) S 1 6003 4607
3928431 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ELAZIĞ - SİVRİCE ) S 1 6003 4607
3928433 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZİNCAN - ÇAYIRLI - HARMANTEPE KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928435 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZİNCAN - ÇAYIRLI ) S 1 6003 4607
3928437 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZİNCAN - KEMAH ) S 1 6003 4607
3928439 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - İSPİR - YUNUS KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928441 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - ÇAT ) S 1 6003 4607
3928443 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - HINIS ) S 1 6003 4607
3928445 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - HORASAN ) S 1 6003 4607
3928447 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - KARAÇOBAN ) S 1 6003 4607
3928449 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - KARAYAZI ) S 1 6003 4607
3928451 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - KÖPRÜKÖY ) S 1 6003 4607
3928453 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - NARMAN ) S 1 6003 4607
3928455 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - OLUR ) S 1 6003 4607
3928457 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - ŞENKAYA ) S 1 6003 4607
3928459 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - TEKMAN ) S 1 6003 4607
3928461 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ERZURUM - TORTUM ) S 1 6003 4607
3928463 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( GAZİANTEP - OĞUZELİ - ÇATALSU KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928465 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL - KOÇLU KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928467 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( GİRESUN - DERELİ - KIZILTAŞ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928469 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( GÜMÜŞHANE - KÖSE - KABAKTEPE KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928471 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( GÜMÜŞHANE - KÖSE ) S 1 6003 4607
3928473 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( GÜMÜŞHANE - KÜRTÜN ) S 1 6003 4607
3928475 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( GÜMÜŞHANE - ŞİRAN ) S 1 6003 4607
3928477 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( HAKKARİ - ŞEMDİNLİ - GÜNYAZI KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928479 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( HAKKARİ - YÜKSEKOVA - KADIKÖY KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928481 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( HAKKARİ - ÇUKURCA ) S 1 6003 4607
3928483 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( HAKKARİ - MERKEZ ) S 1 6003 4607
3928485 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( HAKKARİ - ŞEMDİLLİ ) S 1 6003 4607
3928487 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( HAKKARİ - YÜKSEKOVA ) S 1 6003 4607
3928489 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( IĞDIR - ARALIK ) S 1 6003 4607
3928491 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( IĞDIR - KARAKOYUNLU ) S 1 6003 4607
3928493 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( IĞDIR - MERKEZ ) S 1 6003 4607
3928495 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( IĞDIR - TUZLUCA ) S 1 6003 4607
3928497 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ISPARTA - AKSU - YAKAAFŞAR BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928499 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ISPARTA - SÜTÇÜLER - KESME BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928501 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ISPARTA - ŞARKİKARAAĞAÇ - ÇARIKSARAY KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928503 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( İSTANBUL - BEYKOZ - CUMHURİYET KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928505 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( İZMİR - BERGAMA - YUKARIBEY KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928507 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( İZMİR - KİRAZ - KARABURÇ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928509 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( K.MARAŞ - ANDIRIN ) S 1 6003 4607
3928511 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( K.MARAŞ - ÇAĞLAYANCERİT ) S 1 6003 4607
3928513 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( K.MARAŞ - EKİNÖZÜ ) S 1 6003 4607
3928515 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( K.MARAŞ - NURHAK ) S 1 6003 4607
3928517 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KAHRAMANMARAŞ - ANDIRIN - AKGÜMÜŞ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928519 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - AKYAKA - AKBULAK KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928521 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - MERKEZ - YÜCELAN ) S 1 6003 4607
3928523 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - SARIKAMIŞ - BAŞKÖY KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928525 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - SELİM - ESKİGAZİ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928527 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - SUSUZ - KİZİROĞLU KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928529 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - AKYAKA ) S 1 6003 4607
3928531 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - ARPAÇAY ) S 1 6003 4607
3928533 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - DİGOR ) S 1 6003 4607
3928535 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - KAĞIZMAN ) S 1 6003 4607
3928537 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - SARIKAMIŞ ) S 1 6003 4607
3928539 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - SELİM ) S 1 6003 4607
3928541 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KARS - SUSUZ ) S 1 6003 4607
3928543 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KAYSERİ - İNCESU - SUBAŞI KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928545 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KAYSERİ - TOMARZA - KÖPRÜBAŞI KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928547 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KIRŞEHİR - ÇİÇEKDAĞI - BOĞAZEVCİ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928549 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KONYA - BEYŞEHİR - YENİDOĞAN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928551 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( KONYA - KARATAY - GÖÇÜ ) S 1 6003 4607
3928553 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MALATYA - DOĞANŞEHİR - GÖVDELİ BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928555 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MALATYA - KULUCAK - KAYNARCA ) S 1 6003 4607
3928557 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MALATYA - AKÇADAĞ ) S 1 6003 4607
3928559 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MALATYA - ARGUVAN ) S 1 6003 4607
3928561 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MALATYA - DOĞANŞEHİR ) S 1 6003 4607
3928563 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MALATYA - DOĞANYOL ) S 1 6003 4607
3928565 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MALATYA - KALE ) S 1 6003 4607
3928567 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MALATYA - KULUNCAK ) S 1 6003 4607
3928569 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MALATYA - PÖTÜRGE ) S 1 6003 4607
3928571 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MALATYA - YAZIHAN ) S 1 6003 4607
3928573 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MANİSA - ALAŞEHİR - ULUDERBENT BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928575 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MANİSA - KIRKAĞAÇ - KOCAİSKAN BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928577 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MANİSA - KULA - BEBEKLİ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928579 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MANİSA - SELENDİ - RAHMANLAR KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928581 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MARDİN - DARGEÇİT ) S 1 6003 4607
3928583 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MARDİN - DERİK ) S 1 6003 4607
3928585 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MARDİN - KIZILTEPE ) S 1 6003 4607
3928587 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MARDİN - MAZIDAĞI ) S 1 6003 4607
3928589 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MARDİN - MİDYAT ) S 1 6003 4607
3928591 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MARDİN - ÖMERLİ ) S 1 6003 4607
3928593 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MARDİN - SAVUR ) S 1 6003 4607
3928595 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MERSİN - GÜLNAR - KÖSEÇOBANLI KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928597 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MUĞLA - FETHİYE - BEKÇİLER KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928599 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MUĞLA - YATAĞAN - BOZÜYÜK KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928601 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MUŞ - BULANIK - ERENTEPE KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928603 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MUŞ - MALAZGİRT - AKTUZLA KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928605 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MUŞ - BULANIK ) S 1 6003 4607
3928607 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MUŞ - HASKÖY ) S 1 6003 4607
3928609 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MUŞ - KORKUT ) S 1 6003 4607
3928611 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MUŞ - MALAZGİRT ) S 1 6003 4607
3928613 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MUŞ - MERKEZ ) S 1 6003 4607
3928615 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( MUŞ - VARTO ) S 1 6003 4607
3928617 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( NİĞDE - BOR - ÇUKURKUYU BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928619 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( NİĞDE - ÇİFTLİK - AZATLI BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928621 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( NİĞDE - ÇİFTLİK - KİTRELİ BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928623 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ORDU - AYBASTI - ALACALAR BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928625 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ORDU - MESUDİYE - YEŞİLCE KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928627 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİİRT - AYDINLAR ) S 1 6003 4607
3928629 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİİRT - BAYKAN ) S 1 6003 4607
3928631 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİİRT - ERUH ) S 1 6003 4607
3928633 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİİRT - KUTALAN ) S 1 6003 4607
3928635 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİİRT - PERVARİ ) S 1 6003 4607
3928637 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİİRT - ŞİRVAN ) S 1 6003 4607
3928639 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİVAS - ALTINYAYLA ) S 1 6003 4607
3928641 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİVAS - DOĞANŞAR ) S 1 6003 4607
3928643 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİVAS - HAFİK ) S 1 6003 4607
3928645 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİVAS - KOYULHİSAR ) S 1 6003 4607
3928647 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİVAS - ULAŞ ) S 1 6003 4607
3928649 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( SİVAS - YILDIZELİ ) S 1 6003 4607
3928651 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞANLIURFA - AKÇAKALE ) S 1 6003 4607
3928653 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞANLIURFA - BOZOVA ) S 1 6003 4607
3928655 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞANLIURFA - CEYANPINAR ) S 1 6003 4607
3928657 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞANLIURFA - HALFETİ ) S 1 6003 4607
3928659 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞANLIURFA - HARRAN ) S 1 6003 4607
12/13 KPSS 2009/2
TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
POZİSYON
KODU KURUM POZİSYON UNVANI SINIF ADET ARANAN NİTELİKLER
3928661 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞANLIURFA - HİLVAN ) S 1 6003 4607
3928663 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞANLIURFA - SİVEREK ) S 1 6003 4607
3928665 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞANLIURFA - SURUÇ ) S 1 6003 4607
3928667 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR ) S 1 6003 4607
3928669 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞIRNAK - GÜÇLÜKONAK - FINDIK BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928671 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞIRNAK - SİLOPİ - BAŞVERİMLİ BELDESİ ) S 1 6003 4607
3928673 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞIRNAK - BEYTÜŞŞEBAP ) S 1 6003 4607
3928675 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞIRNAK - GÜÇLÜKONAK ) S 1 6003 4607
3928677 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞIRNAK - İDİL ) S 1 6003 4607
3928679 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞIRNAK - MERKEZ ) S 1 6003 4607
3928681 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ŞIRNAK - ULUDERE ) S 1 6003 4607
3928683 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( TEKİRDAĞ - MERKEZ - MAHRAMLI KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928685 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( TEKİRDAĞ - ŞARKÖY - KOCAALİ KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928687 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( TUNCELİ - ÇEMİŞGEZEK ) S 1 6003 4607
3928689 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( TUNCELİ - MAZGİRT ) S 1 6003 4607
3928691 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( TUNCELİ - PERTEK ) S 1 6003 4607
3928693 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - BAHÇESARAY - CEVİZBELEN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928695 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - BAŞKALE - ÇALDIRAN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928697 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - BAHÇESARAY ) S 1 6003 4607
3928699 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - BAŞKALE ) S 1 6003 4607
3928701 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - ÇALDIRAN ) S 1 6003 4607
3928703 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - ÇATAK ) S 1 6003 4607
3928705 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - EDREMİT ) S 1 6003 4607
3928707 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - ERCİŞ ) S 1 6003 4607
3928709 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - GEVAŞ ) S 1 6003 4607
3928711 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - GÜRPİNAR ) S 1 6003 4607
3928713 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - MURADİYE ) S 1 6003 4607
3928715 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - ÖZALP ) S 1 6003 4607
3928717 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( VAN - SARAY ) S 1 6003 4607
3928719 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( YOZGAT - SARIKAYA - TEPEDOĞAN KÖYÜ ) S 1 6003 4607
3928721 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM ( ZONGULDAK - GÖKÇEBEY - HACIMUSA BELDESİ ) S 1 6003 4607


Bu Habere Tepkiniz