2009-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Kılavuzu

ÖSYM, 2009 yılı sınav kılavuzunu yayımladı. A Grubu ve Öğretmenlik için yapılan KPSS'ye sadece lisans mezunları başvurabilecektir. Sınav 4 oturumda yapılacak olup, öğretmen adaylarının Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonra yapılacak oturumlara girmeleri gerekmektedir. Tüm oturumlara girecek adaylardan istenen ücret 65,00 TL, öğretmen adaylarının ödeyeceği sınav ücreti ise 45,00 TL'dir. Sınav kılavuzunun internet sayfasına uyumlu hali için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2009 16:06, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2019 12:03
2009-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Kılavuzu

2009-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri Yayımlandı.

2009-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Aşağıdaki dökümanları açabilmek için Adobe Reader 'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ tıklayıp "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçiniz.

2009-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik

Kılavuz

Aday Bilgi Formu

Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

Başvuru Merkezleri


2009 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik

2009 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Düzeyinde, sadece A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için, 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda il merkezleri ile Lefkoşa'da ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2009-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için kullanılmayacaktır. Bu nedenle 2009-KPSS'ye sadece A Grubu ve Öğretmenlik Kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar gireceklerdir.

2009-KPSS'ye başvurma işlemleri, 27 Nisan ? 8 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin ve belirli ortaöğretim kurumlarının açacakları başvuru merkezlerince yürütülecektir. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Bilgi Formuna, başvurma süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşacaklardır. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

2009-KPSS sonuçları, sadece A Grubu ve öğretmen kadroları için, sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır. 2009-KPSS Kılavuzunda başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Basınımıza saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN

Başkan


2009 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

LİSANS DÜZEYİ
(A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Ankara

Bu Kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca, T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

BAŞVURMA SÜRESİ : 27 Nisan-8 Mayıs 2009
SINAV TARİHİ : 27-28 Haziran 2009
SINAV SAATİ : Sabah oturumları 09:30,
Öğleden sonra oturumları 14:30

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL
SINAV ÜCRETİ : Sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 35,00 TL;
Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 45,00 TL;
Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek olan adaylar 55,00 TL;
tüm oturumlara girecek adaylar 65,00 TL.

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

ADRESİMİZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent- ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr

Başvurma, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Başkanlığı (SHB) 06538 Bilkent- ANKARA
Telefon Numarası: (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)
ÖSYM Ankara Bürosu
Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2
06460 Yukarı Öveçler- ANKARA
ÖSYM İstanbul Üsküdar Bürosu
Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-İSTANBUL

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

İ Ç İ N D E K İ L E R
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ................................................................ 1
2. BAŞVURMA ............................................................................................................................... 2
2.1 Başvurma Koşulları................................................................................................................ 2
2.2 Başvurma İşlemleri ................................................................................................................ 3
2.3 Aday Bilgi Formu ................................................................................................................... 3
2.4 Başvuruda Özel Durumlar ................................................................................................... 4
2.5 İnternet Erişim Şifresi Bilgisi ve Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler ...... 5
2.6 Başvuru Tamamlandıktan Sonra Aday Bilgi Değişiklik İstekleri ............................................ 6
2.7 Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar ......................................................................... 6
2.8 Sınavdan Önce Adaylara Gönderilecek Belgeler .................................................................. 6
3. SINAV ................................................................................................................................ 6
3.1 Sınav Oturumları.................................................................................................................... 6
3.2 Sınavda Uygulanacak Testler................................................................................................ 6
3.3 Sınavın Kapsamı ................................................................................................................... 7
3.4 Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler ............................ 7
3.5 Sınavın Uygulanması ............................................................................................................ 7
3.6 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar ..................................................................................... 8
3.7 Puanlama.............................................................................................................................. 8
3.8 Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi .............................................................................................. 9
4. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR ............................................................................. 9
2009 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER .................................... 9
TABLO-1 KPSS'de Uygulanacak Testlerin Kapsamları ....................................................... 10
TABLO-2 KPSS Puan Türleri .................................................................................................. 12
TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak Üniversiteler ................................................................. 15
TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları ..................................................... 18

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM'YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 2009 Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik), sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Bu sınav bu kılavuzda bundan böyle 2009-KPSS olarak anılacaktır.

2009-KPSS, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik? ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar? hükümlerine göre düzenlenmiştir.

1.2 Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.3 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir.

1.4 A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır. Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre eleman alacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, 2009- KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

1.5 Bu sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına girmek zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla bu sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak ?Öğretmen Atamaları İle İlgili Milli Eğitim Bakanlığının Duyurusu?nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

1.6 2009-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde ya da merkezi yerleştirme kapsamında olmamakla birlikte yapacakları ilk defa açıktan personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden (Belediye İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımları ve bazı üst kurullar gibi.) tüm kurumların yapacakları personel alımlarında kullanılamayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2009-KPSS'ye girmelerine gerek yoktur.

1.7 2008-KPSS LİSANS sonuçları 27 Haziran 2010 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır. Bu sınava girmiş adaylardan, A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvuracak olanlar, puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2009-KPSS'ye girebilirler.

1.8 2009-KPSS sonuçları A Grubu ve Öğretmen Kadroları için sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır. 2007-KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) sonuçları 29 Haziran 2009 tarihine kadar geçerlidir. Bu sınavın sonuçları, A grubu kadrolar ve öğretmen kadroları için bu tarihten sonra kullanılamayacaktır.

1.9 2009-KPSS, lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için Tablo-1'de gösterilen alanlarda yapılacaktır.

1.10 2009-KPSS, 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde Türkiye'de il merkezlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Lefkoşa'da yapılacaktır.

1.11 Sınav; Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Adayların tümü Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah veya Pazar öğleden sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce Tablo-1 ve Tablo-2'yi incelemeleri yararlarına olacaktır.

1.12 Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

1.13 Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları personel alımlarında lisans düzeyi için 2008-KPSS KPSSP3 puanını kullanacaklardır.

1.14 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.

1.15 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kağıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması (Bk. 3.4 ve 3.6) zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.16 Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.17 Sınav sonuçları, adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylar, sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına 2009-KPSS Sonuç Belgesi veya geçerliliği bulunan diğer bir KPSS sonuç belgesi ile başvuracaklardır.

1.18 2009-KPSS'ye başvuranlar için katılacakları her oturum ayrı olmak üzere Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeler eline geçmeyen, belgelerinin kaybolduğuna inanan ya da belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, bir ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine 25 Haziran 2009 tarihinden itibaren başvurarak 3,00 TL karşılığında bu belgelerini çıkarmalıdırlar.

1.19 Sınav Sonuç Belgesini yeniden çıkartmak isteyen adaylar bu kılavuzdaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği?ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için adayların, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 3,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

1.20 Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı, yargı organlarının aksi kararı olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1.21 Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren ve üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası bulunan sağlık kurulu raporunu,
kendi durumlarını ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ekinde, başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adaylar, başvuru merkezi yetkilisine vermek, diğer adaylar bu belgeleri ÖSYM'ye posta ile göndermek zorundadırlar. Sınavda, gerekli olduğu hallerde bu adaylar için okuyucu / işaretleyici görevlendirilecek, okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adaylar dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adayların, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde ?Engelli Salonu? yazılı olacaktır.

Merkezimize gönderilen raporlar, engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.

1.22 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.23 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

1.24 Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

1.25 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda, bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla veya e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu değişikliklerle ilgili olarak Merkezimize gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği, internet sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr nternet sayfasında bulunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.

2. B A Ş V U R M A
2.1. BAŞVURMA KOŞULLARI
2009-KPSS'ye, lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.

A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir.

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

2.2. BAŞVURMA İŞLEMLERİ
Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Başvurudan önce adayların kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatırmaları erekmektedir.

Sınav ücreti olarak; sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 35,00 TL; Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 45,00 TL; Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek olan adaylar 55,00 TL; tüm oturumlara girecek adaylar 65,00 TL yatıracaklardır.

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

Son iki yıl içinde, KPSS'ye lisans düzeyinde başvurmuş olan adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabilirler ya da başvuru merkezlerinden yaptırabilirler. Bu adaylardan daha önce başvurduğu sınavda kullanılan fotoğrafı ile bugünkü görünümü arasında, tanınmalarını güçleştirecek derecede fark bulunanlar ile internetteki başvuru ekranında fotoğrafı bulunmayanlar başvurularını başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

Son iki yıl içinde, KPSS'ye lisans düzeyinde başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvurusunu başvuru merkezinde yapacak adayların, başvuru merkezinden sınava başvurma süresi içerisinde, randevu almaları gerekir. Randevunun, başvurunun yapılacağı Başvuru Merkezinden alınması zorunludur. Randevu, adayın bir yakını tarafından da alınabilir.
Adaylar, randevu tarihinde,
.. Doldurulmuş Aday Bilgi Formu,
.. Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti ve
.. Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı, onaylı bir kimlik belgesi
.. Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte randevu aldıkları başvuru merkezine gideceklerdir. Başvuru merkezi görevlisi tarafından, Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, cepheden, başı açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının adayı sınava almayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra Başvuru Merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Adayın bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalıdır. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalı, yanlış bilgi düzelttirilmelidir. Bilgiler doğru ise form imzalanıp görevliye onaylaması için geri verilmelidir. Onaylanmış, fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Adayların, kayıt bitiminde kendilerine verilecek olan şifreyi de saklamaları gerekir.

Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir.

Ekinde ÖSYM'ye ulaştırılacak sağlık raporu bulunan Aday Bilgi Formları başvuru sırasında görevliye teslim edilecektir. İnternetle bireysel başvuru yapacak olan engelli adaylar da sağlık raporlarını ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği? ekinde başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye ulaştıracaklardır. Ekinde ÖSYM'ye ulaştırılacak belge bulunmayan Aday Bilgi Formu adayın kendisinde kalacaktır.

2.3. ADAY BİLGİ FORMU
Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.

Formdaki kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bilgi alanına 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır. KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan tanıtım numarasını edinmek için ÖSYM internet sayfasındaki "Y.U. Numarası Edin" başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Bilgi Formuna yazacaklardır.

2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

10.UYRUĞU
T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular T.C. seçeneğini; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular K.K.T.C. seçeneğini (Uyruğundan biri KKTC, diğeri T.C. olanlar T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.); Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar 2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar seçeneğini; yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler Yabancı Uyruklular seçeneğini işaretleyeceklerdir.

11. ÖĞRENİM DURUMU
12. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÜNİVERSİTE
Adaylar, lisans düzeyinde mezun oldukları veya olacaklarıüniversitenin kodunu Tablo-3'ten bulacaklar ve bu kodu ilgili alana yazacaklardır.

13. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMI
Adaylar mezun oldukları/olacakları lisans programının kodunu Tablo-4'ten bulacaklar ve bu programın kodunu ilgili alana yazacaklardır.

14. MEZUNİYET TARİHİ
Aday Bilgi Formunun doldurulduğu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana lisans programından mezun oldukları tarihi yazacaklardır.

15. SINAVIN HANGİ OTURUMUNA KATILACAĞI
Sınavın hangi oturumuna girileceği, Aday Bilgi Formunun bu alanına işaretlenecektir. Tüm adaylar, Cumartesi sabah oturumuna girmek ve sınavın birinci kısmı olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Cumartesi sabah oturumundaki Yabancı Dil Testinin alınması isteğe bağlıdır. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, sınavın Cumartesi öğleden sonraki oturumuna da girmek zorundadırlar. Adayların Pazar günkü oturumlara girmeleri isteğe bağlıdır. Adaylar, Cumartesi sabah oturumu dışındaki oturumlardan hangilerine katılacaklarını bu alanda belirteceklerdir. Adaylar işaretledikleri oturumlara göre bina ve salonlara atanacaklarından sınava girilecek oturum mutlaka işaretlenmeli, girilmeyecek oturumlar boş bırakılmalıdır. Adayların, sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri ve sınavın hangi oturumuna girmelerinin gerekli olduğunu belirlemeleri kendi yararlarına olacaktır. Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra oturum değişikliği isteklerini ÖSYM'nin belirleyeceği tarihe kadar ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri yapabileceklerdir. Ancak başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların, ekleme yapmak istediği her oturum için fark olarak 10 TL ücreti başvuru süresi içerisinde bankaya yatırması gerekmektedir.

16. SINAV YABANCI DİLİ
Yabancı Dil Testi, Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç bölümlüdür. Sınavda, adaylar bu bölümlerden sadece birini cevaplayacaklardır. Adaylar, Yabancı Dil Testini alacaklarsa, bu durumu Aday Bilgi Formunun bu alanında, sınava girecekleri yabancı dili işaretlemek suretiyle belirteceklerdir. Bu alanda işaretleme yapmayan adaylara Yabancı Dil Testi verilmeyecektir. Yabancı Dil Testi almayacak adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

17. SINAV MERKEZLERİ
Sınav merkezleri ve kodları, "Sınav Merkezleri ve Kodları" listesinde gösterilmiştir. Adaylar, Aday Bilgi Formunun bu alanına sınava girmek istedikleri sınav merkezlerinin adını ve kodunu istek sırasına göre yazacaklardır. Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar, herhangi bir sınav merkezine atanırlar.Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı merkezlere ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir.

18. YAZIŞMA ADRESİ
Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Sınav Sonuç Belgesi bu adrese postalanacağından adresin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır. Adres yurt dışındaysa il trafik kodu yerine KKTC için 90, yurt dışı için 91 yazılacaktır.

19. TELEFON NO
Bu alana, adaya hemen ulaşılabilecek telefon numarası yazılacaktır. Adayın telefonu yoksa veya yurt dışında yaşıyorsa, adaya ulaşabilecek bir yakınının telefonu yazılacaktır.

20. E-POSTA ADRESİ
E-posta adresi varsa bu alana yazılacaktır.

2.4. BAŞVURUDA ÖZEL DURUMLAR
Başvuru süresince hastalık, tutukluluk, yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) sebebiyle bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ve sağlam bir zarfta ÖSYM'ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Belgelerden bir veya birden fazlası eksik olan, Aday Bilgi Formu üzerindeki bilgi alanları tam olarak doldurulmamış başvurular Merkezimizce işleme alınmayacaktır.

Belgeler:
? Doldurulmuş 2009-KPSS Aday Bilgi Formu
? Ağır hasta adayların başvurma süresince başvuru merkezine gidemeyecek durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu
? Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten resmi bir belge
? Öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
? Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
? Fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) onaylı bir örneği Son üç ay içinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf

2009-KPSS SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
Kodu Sınav Merkezi Kodu Sınav Merkezi Kodu Sınav Merkezi
010 -------Adana
020 -------Adıyaman
030 -------Afyonkarahisar
040 -------Ağrı
050 -------Amasya
061 -------Ankara-Altındağ-Mamak
062 -------Ankara-Çankaya
063----- --Ankara-Kuzey (Keçiören/ Yenimahalle/Etimesgut/Sincan)
070 -------Antalya
080 -------Artvin
090 -------Aydın
100 -------Balıkesir
110 -------Bilecik
120 -------Bingöl
130 -------Bitlis
140 -------Bolu
150 -------Burdur
160 -------Bursa
170 -------Çanakkale
180 -------Çankırı
190 -------Çorum
200 -------Denizli
210 -------Diyarbakır
220 -------Edirne
230 -------Elazığ
240 -------Erzincan
250 -------Erzurum
260 -------Eskişehir
270 -------Gaziantep
280 -------Giresun
290 -------Gümüşhane
300--------Hakkari
310--------Hatay ? Antakya
320--------Isparta
330--------Mersin
341--------İstanbul - Kadıköy
342--------İstanbul - Üsküdar
343--------İstanbul - Beyoğlu
344--------İstanbul - Beyazıt
345--------İstanbul - Avcılar
351--------İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
352--------İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360--------Kars
370--------Kastamonu
380--------Kayseri
390--------Kırklareli
400--------Kırşehir
410--------Kocaeli - İzmit
420--------Konya
430--------Kütahya
440--------Malatya
450--------Manisa
460--------Kahramanmaraş
470--------Mardin
480--------Muğla
490--------Muş
500--------Nevşehir
510--------Niğde
520--------Ordu
530--------Rize
540--------Sakarya - Adapazarı
550 ------- Samsun
560 ------- Siirt
570 ------- Sinop
580 ------- Sivas
590 ------- Tekirdağ
600 ------- Tokat
610 ------- Trabzon
620 ------- Tunceli
630 ------- Şanlıurfa
640 ------- Uşak
650 ------- Van
660 ------- Yozgat
670 ------- Zonguldak
680 ------- Aksaray
690 ------- Bayburt
700 ------- Karaman
710 ------- Kırıkkale
720 ------- Batman
730 ------- Şırnak
740 ------- Bartın
750 ------- Ardahan
760 ------- Iğdır
770 ------- Yalova
780 ------- Karabük
790 ------- Kilis
800 ------- Osmaniye
810 ------- Düzce
900 ------- Lefkoşa

2.5 İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ VE ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Başvuru işlemi sonrası adaya verilen şifre, adayın T.C. Kimlik Numarası ile birlikte ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresini kullanarak bilgilerini görmesini ve bazı bilgilerini değiştirmesini sağlar. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yıllarda da yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları yararlarınadır.

Adaylar, http://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik/YU Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Bu sayfada adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:

a) Son iki yıl içinde, KPSS'ye lisans düzeyinde başvurmuş olan adaylar için, 2009-KPSS başvurusunu yapma
b) Başvurma işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) Başvurma işlemini tamamladıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği bir tarihe kadar sınav merkezi tercihlerini değiştirme
d) Başvurma işlemini tamamladıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği bir tarihe kadar adres, telefon, e-posta adresi vb. bilgilerini değiştirme
e) Başvurma işlemini tamamladıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği bir tarihe kadar sınavda yabancı dil testi alıp almayacağını ve eğer alacaksa sınava gireceği yabancı dili değiştirme
f) Başvurma işlemini tamamladıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği bir tarihe kadar oturum değişikliği yapma.

2.6 BAŞVURU TAMAMLANDIKTAN SONRA ADAY BİLGİ DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ
KİMLİK BİLGİLERİ'ni değiştirmek isteyen adaylar Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) değişiklik yapıldıktan sonra, bu değişiklikleri ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresini kullanıp ÖSYM'ye bildireceklerdir.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ'ni değiştirmek isteyen adaylar Başvurudan sonra, mezun olunan program/alan bilgilerinde yanlışlık ya da değişiklik olan adaylar bu isteklerini belirten dilekçelerine mezuniyet bilgilerini gösterir diploma veya benzeri onaylı belgelerinin bir suretini de ekleyerek en geç 10 Temmuz 2009 tarihine kadar Merkezimize ulaştırmalıdırlar. Süresi içerisinde Merkezimize ulaşmayan veya ekinde söz konusu belge bulunmayan dilekçeler ile ?mezuniyet tarihi? ve ?mezun olunan üniversite? bilgilerinin değişikliğine ilişkin dilekçeler işleme alınmayacaktır.

0 Temmuz 2009 tarihinden sonra mezuniyet bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adayların, bu istekleri kabul edilmez. Bu durumdaki adayların, mezuniyet bilgilerini gösterir resmi belgeyi atanmak üzere başvuracakları kurum ya da kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLERİ'ni değiştirmek isteyen adaylar Başvurudan sonra sınava ilişkin bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu değişiklikleri ÖSYM'nin belirleyeceği bir tarihe kadar, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri yapabileceklerdir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ'ni değiştirmek isteyen adaylar Başvurudan sonra iletişim bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişiklikleri ÖSYM'nin belirleyeceği bir tarihe kadar, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri yapabileceklerdir.

2.7. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Fotoğraf, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmemişse,
Bu kılavuzda belirtilen özel durumlar dışında, Aday Bilgi Formu aday tarafından ÖSYM'ye gönderilmişse,
Başvurma koşulları sağlanmamışsa başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aday Bilgi Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan
doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

2.8. SINAVDAN ÖNCE ADAYLARA GÖNDERİLECEK BELGELER

Sınava girilecek bina ve salonu gösteren fotoğraflı 2009-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi başvurusugeçerli adayların adreslerine sınavdan önce postalanacaktır. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge gönderilmeyecektir.

3. S I N A V
3.1 SINAV OTURUMLARI
2009-KPSS Cumartesi ve Pazar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Cumartesi sabah oturumu hariç, bir oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kağıdı kullanılacaktır. Cumartesi sabah oturumunda, önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı verilecek, bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kağıtları ve test kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil Testi soru kitapçığı ve cevap kağıdı verilecektir. Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin cevaplandırılacağı birinci bölümün süresi iki saat (120 dakika), Yabancı Dil Testinin cevaplandırılacağı ikinci bölümün süresi bir saat (60 dakika); Cumartesi öğleden sonra oturumunun süresi iki buçuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının süresi ise üç buçuk saat (210 dakika) olacaktır.

3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. 2009-KPSS'de oturumlara göre uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda, adaylar, cevaplarını cevap kağıdında, ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kağıdı yerine soru kitapçıklarına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 2009-KPSS'de kullanılacak soru kitapçıkları dört farklı türde basılacaktır. Dört tür soru kitapçığında da sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır.

3.3 SINAVIN KAPSAMI

Sınavda uygulanacak testlerin kapsamları Tablo-1'de gösterilmiştir.

3.4 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
a) 2009-KPSS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ:

Bu belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ile sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır. 2009-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faksı ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Adaylar girdikleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini Salon Başkanına teslim etmek zorundadırlar. Bu belge olmadan sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile başka bir oturuma girmek mümkün değildir.

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmek için 2009-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) gerekmektedir.

c) BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, adayın Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafın adayı tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri adaydan, kendisini kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan kurallara uygun olarak çekilmiş bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır. Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir:

en az iki adet koyu siyah ve yumuşak (B2, B1 ya da HB) kurşun kalem, yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtıraş Sınava gireceği her oturum için 2009-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Bu kurala uymayan adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri yasaktır. Bu nedenle adayların sınava gelirken cep telefonlarını yanlarında bulundurmamaları gerekir.

3.5 SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama saatinden 45 dakika önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak,
gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri, 2009-KPSS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanılarak yapılacak, fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri kimlik kontrolünden sonra salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak cevap kağıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, ilgili oturuma ait soru kitapçıkları da dağıtılacak, adaya verilen soru kitapçığı üzerinde basılı olan kitapçık türü, cevap kağıdı üzerindeki ilgili alana adaylar tarafından işaretlenecek, görevliler tarafından paraflanarak onaylanacaktır. Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kağıtlarının değerlendirilmesi mümkün olamayacağından, bu alanı boş bırakan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan sonra sınav başlatılacaktır. İlgili oturum için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir.

Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin süresi bittikten sonra soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak ve koruma altına alınarak paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır. Yabancı Dil Testi uygulanan salonlarda bu teste geçilirken ara verilmeyecek, bu teste ait cevap kağıdı dağıtılacak, cevap kağıdı ile ilgili işlemler bittikten sonra Yabancı Dil Testi soru kitapçığı verilecektir. Adaylar, soru kitapçığının türünü ve hangi Yabancı Dil Testini cevapladıklarını Yabancı Dil Cevap Kağıdı üzerinde ayrılan yerlere işaretleyeceklerdir. Soru kitapçığı üzerindeki bilgiler doldurulduktan sonra sınavın bu bölümü başlatılacaktır.

3.6 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Adayların sınava,cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sınav süresince, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvette kağıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kağıda yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. yardımcı araçlar kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınavadevam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin Merkezimize gönderecekleri raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM'ce geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir.

Sınavın her oturumunun bitiminde adayların kullandığı soru kitapçığı ile cevap kağıdı, salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı veya cevap kağıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarıda bulunmalı ve yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır. ÖSYM'de her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında belgesi eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.

3.7 PUANLAMA
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

30 [ 2 (ASP ? X ) ? S]
KPSS Puanı = 70 +
[2 ( B ? X )] ? S

Kısaltmalar
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine ve Yabancı Dil Testini alıp almayacaklarına karar verirken Tablo-2'yi göz önünde tutmalıdırlar. Bir KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap
vermemiş olan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır. Adayların bu durumu bilerek, hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır.

3.8 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
2009-KPSS sonuçları, adayların adreslerine Sınav Sonuç Belgesiyle bildirilecektir. Bu belgede adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. Adaylar ayrıca, sınav sonuçlarını internet yoluyla da öğrenebileceklerdir.

4. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Puan türleri/ Mezun olunan üniversiteler, Mezun olunan lisans programları için için pdf formatındaki dokümana bakınız.

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığına,
06538 Bilkent/ANKARA
Aşağıda yazdığım isteğim ile ilgili işlemin yapılmasını arz ederim. ------- /------- /------------
Evrak Referans Numarası : ---------------------------------------------------
Saygılarımla,
(İmza)
Sınav Yılı: ----------------------
Sınav Adı: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sınav Dönemi: ------------------------------------------------------------ (varsa)
T.C. Kimlik/Y.U. Numarası:
Adı, Soyadı:----------------------------------------------------------------------------
Doğum Yeri: --------------------------------- Doğum Tarihi: ------- /------- /------------
Baba Adı.: ------------------------------------ Telefon Numarası: ---------/------------ ------------
Yazışma Adresi: - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İsteğim: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM'YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada ekte verilen ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği? kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Aday, dilekçenin aslını ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks ya da e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecektir.

Adayın http://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday internet erişim şifresi'ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM'nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde http://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik isteği yapılamayacaktır.

? ?Kimlik Bilgileri?nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önceNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS'te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM'deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından http://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılmalıdır.

? ?Öğrenim Bilgileri? (resmi belge gerektirmeyen), ?Sınava İlişkin Bilgileri? ya da ?İletişim Bilgileri? alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği http://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:
? Başvuru sırasında oluşturulan Başvuru Kayıt Bilgilerinden ?Öğrenim Bilgileri? alanındaki resmi belgeye dayalı olan bilgilerde değişiklik isteği
? Yabancı uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde değişiklik isteği ? Bedensel engelli adaylar için sağlık kurulu raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme isteği
? Sınav sonuçlarının incelenmesi isteği
? Yeniden Sınav Sonuç Belgesi çıkarma isteği

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
ŞUBE İNTERNET
T. Halk Bankasının tüm şubeleri Evet Evet
T. Vakıflar Bankasının tüm şubeleri Evet Evet
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri Evet Evet
T. Garanti Bankası Hayır Evet

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak aşağıda belirtilen ücretlerden hangisini yatıracağını söylemeleri gerekmektedir.

Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar için : 35,00 TL
Cumartesi sabah + herhangi bir oturum için : 45,00 TL
Cumartesi sabah + herhangi iki oturum için : 55,00 TL
Tüm oturumlar için : 65,00 TL

Bu Habere Tepkiniz