Celel Bayar Ünv. Akademik Personel İlanı

Haber Giriş : 27 Aralık 2004 12:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Posta Gazetesi/27.12.2004

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma ve Atama Görev Süresi Uzatımı İle ilgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞEKİL ŞARTLARI:
YARDIMCI DOÇENTLER İÇiN

1-2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlan taşımak,
2-Dilekçe, Özgeçmiş, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi ile 2 adet fotoğraf,
3-Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin 5. maddesindeki yabancı dil koşulunu sağlayanlar yabancı dil sınavından
muaf sayılırlar.
4-Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN
1-2547 Sayılı Kanun'un 31.maddesinde belirtilen şartları taşımak, lisansüstü eğitim yapmış olmak
2-Türkçe, Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Sureti, Lisans-Y.Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi ile 2 adet fotoğraf,
3-Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 2 (iki) takını dosya ve yayın listesi.

GENEL ŞARTLAR
1-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları
taşımaları gerekmektedir.
2-Yabancı Dil ve Bilim sınavları ilgili birimlerce yürütülecektir
3-Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği'nin onaylanmış olması şarttır.
4-İlan şartlarımızı taşıyan adayların; ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere
bizzat başvurmaları gerekmektedir. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama
ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönergeye Üniversitemiz internet Sitesinden ulaşılabilinır.
(http://wwvv.bayar.edu.tr). (Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.)

BİRİM ANABİLİMDAL1 Unvan Derece/Adet Açıklama
TIP FAKÜLTESİ      
Anesteziyolojı ve Reanımasyon Yrd.Doç.
3 / 1
En az 5 yıllık uzman hekim olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd.Doç.
3 / 1
En az 5 yıllık uzman hekim olmak, Jinekolojik Onkoloji ve Laporoskopi konusunda deneyimli
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ  
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğr.Gör.
5 / 1
(1)
EĞİTİM FAKÜLTESİ  
 
Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğr.Gör.
4 / 1
(2)
Fen Bilgisi Eğitimi Öğr.Gör.
4 / 1
(2)
Gördes Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.
6 / 1
(3) İşletme
Turgutlu Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.
6 / 1
(3) İnşaat
Açıklama
(1) Bu kadronun açıktan atama izm yoktur.
(2) Alanında Doktora yapmış olmak,
(3) Alanında yükseklisans yapmış olmak
 
 

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber