Tarım Bakanlığından sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2009 17:22, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28 - 29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (2008 - KPSS LİSANS) sonuçlarına göre, Bakanlık taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde İl/İlçelerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim alınacaktır.

1) SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKLERDE ARANILACAK GENEL ŞARTLAR

a) Ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartlara haiz olmak.

b) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki Genel ve Özel şartlar kenar başlıklı ?A) Genel şartlar başlığı altında düzenlenen (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmak.

c) Sağlık bakımından Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir.)

ç) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Yukarıda belirtilen KPSS'na girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

2) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK MÜHENDİSLERDE ARANILACAK NİTELİKLER

Mühendis olarak atanacaklarda; ?Ziraat Fakültelerinin su ürünleri, su ürünleri mühendisi ( su ürünleri fakültesi mezunu olmak), tarla bitkileri, bitki koruma, zootekni ve/veya zooteknik, bahçe bitkileri, toprak, bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım alet ve makinaları,tarım makinaları, tarımsal mekanizasyon, tarım teknolojileri, gıda, gıda mühendisi (veya mühendislik fakültelerinin gıda mühendisliği bölümlerinden mezun olmak), tarım ekonomisi, tarımsal yapılar ve sulama, süt teknolojisi, Tarım ürünleri teknolojileri, Balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinden veya bu bölümlerin alt programlarından mezun olmak.?

3) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK VETERİNER HEKİMLERDE ARANILACAK NİTELİKLER

Veteriner Hekim olarak atanacaklarda; ?Veteriner lisans programından mezun olmak.? şartı aranır.

Not: 29 Mart 2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ek ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar?ın 3 üncü maddesinin ?Yeniden Hizmete Alınma? başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) bendinin son paragrafı hükmünün tercihlerde dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi İçin: Şube Müdürü Osman YALÇINKAYA

Telefon: ( 0312) 287 33 60 / 2455

Bu Habere Tepkiniz