KPSS 2009/5 Tecih kılavuzu

ÖSYM Başkanlığı, "KPSS-2009/5: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Tercih Kılavuzu"nu yayımladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına başvuru yapabilmek için 50 taban puan almış olma şartı aranırken, DSİ'nin sözleşmeli pozisyonları için herhangi bir taban puan şartı bulunmamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2009 09:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS-2009/5: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Tercih Kılavuzu

KPSS-2009/5 TERCİH KILAVUZU

GENEL AÇIKLAMALAR

TABLO 3 - LİSANS MEZUNLARI İÇİN POZİSYONLAR

POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER

TABLO 4C - MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMLARI

KPSS-2009/5 TERCİH KILAVUZU GENEL AÇIKLAMALARI

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
 
1.1 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır.
1.2 Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
 
1.3 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlarında sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin, 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılmış olan 2008-KPSS Lisans'a girmiş ve KPSSP3 puan türünde en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlarından tercih yapabilmek için, 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılmış olan 2008-KPSS Lisans'a girmiş olmak gerekir.
 
1.4 Yerleştirme işlemlerinde KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
 
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
 
2.1 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği son gün itibariyle, ilgili lisans programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.
 
2.2 Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
 
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
 
3.1 Adaylar tercihlerini 19-23 Ekim 2009 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Ekim 2009 gecesi, saat 00:00'da sona erecektir.
 
3.2 Bu kılavuzda T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün atama yapacağı sözleşmeli pozisyonlar Tablo-3'te gösterilmiştir.
 
3.3 Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için ?Aranan Nitelikleri? gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.
 
Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.
 
Ayrıca, bu kılavuzdaki T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ?Başvurma Genel ve Özel Şartları ile Diğer Hususlar?ı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
 
DİKKAT: Mezun olunan program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz hâlinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz
 
Tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.
 
İnternet üzerinde tercihlerinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihlerinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.
 
3.4 Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 15'i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.
 
3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve buradan KPSS-2009/5 Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.
 
2008-KPSS başvuru işlemlerinde kullandığınız ya da Başvuru Merkezi tarafından verilen şifreyi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.
 
Şifresini unutan adaylar; nüfus cüzdanları ile birlikte şahsen herhangi bir ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine gidecekler ve oradaki başvuru merkezi görevlisinin yardımı ile yeni bir şifre edineceklerdir.
 
Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır.
 
İsteyen adaylar tercihlerini ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde, 3 TL Tercih Hizmeti Ücreti ödeyerek yaptırabilirler.
 
3.6 KPSS-2009/5 Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve ?Tercih Bildir? alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ?KPSS-2009/5 Tercihleriniz ???.. tarihinde başarı ile ÖSYM'ye bildirilmiştir.? ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada ?Yazdır? alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
 
3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM'nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
 
Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmî belge (diploma, öğrenci belgesi?vb.) ve bu kılavuzdaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği? ile birlikte 23 Ekim 2009 günü saat 12:00'ye kadar ÖSYM'ye şahsen başvurunuz.
 
Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız zorunludur.
 
4. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
 
4.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılacaktır.
 
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
 
4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
 
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
 
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
 
5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
 
KPSS-2009/5 Tercih yerleştirme sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek, yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesi veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden öğreneceklerdir.
 
6. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
 
6.1 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce doğrudan atanacaklardır.
 
6.2 Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 
7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
 
8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
 
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu kılavuzdaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği?ni kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numarası esas alınır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.
 
 
T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI İLE DİĞER HUSUSLAR
 
1.GENEL AÇIKLAMA
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28 - 29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2008 - KPSS lisans) sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (il/ilçelerde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim alınacaktır. Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
 
2.BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
 
2.1.BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
 
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 
2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
 
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmakta olup, bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atanmalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 
2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;
 
a) Ziraat, gıda, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı pozisyonların karşısında yer almaktadır.
b) Sağlık bakımından Mühendis veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)
c) KPSS'ye girmiş ve (2008-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
 
2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.
 
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların, www.osym.gov.tr internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak il ve ilçeler ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercilerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.
 
Not: 29 Mart 2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ek ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar?ın 3 üncü maddesinin ?Yeniden Hizmete Alınma? başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) bendinin son paragrafı hükmünün tercihlerde dikkate alınması gerekmektedir.
 
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
 
1.GENEL AÇIKLAMA
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28 - 29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008 - KPSS lisans) sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan illerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis alınacaktır. Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
 
2.BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir.
 
 
* Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği? kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
 
Aday, dilekçenin aslını ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks ya da e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
 
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecektir.
 
Adayın http://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday internet erişim şifresi'ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM'nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber