2010 yılı KPSS yerleştirme takvimi açıklandı

2010 yılı KPSS yerleştirme takvimi açıklandı. Memurlar.net'in daha önce öngörüde bulunduğu üzere, 2010 KPSS sınavları öncesinde, 2008 KPSS puanlarına dayalı olarak bir yerleştirme daha yapılacaktır. 2010 yılının ilk yerleştirmesi mayıs ayında, ikinci yerleştirmesi ise Kasım ayında yapılacaktır. Adayların açıklanan takvime göre planlamalarını yapmaları gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2010 17:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

DEVLET BAKANLIĞI

(Sn. Hayati YAZICI)

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

Basın Duyurusu

Devlet Bakanlığı (Sn. Hayati Yazıcı) Basın Müşavirliği'nden bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; ?Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.? hükmü, ?Yerleştirme programı? başlıklı 21 inci maddesinin ilk fıkrasında ?Tercih Kılavuzu'nun hazırlanması, tercihlerin alınması, genel ve ek yerleştirmenin yapılması ile yerleştirme sonuçlarının bildirilmesi işlemlerinde göz önünde tutulacak işlem-süre takvimini kapsayan Yerleştirme Programı, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca adaylara ulaştırılacak KPSS Kılavuzu'nda yer alır.? hükmü ile Ek 1 inci maddesinde ?Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan süreleri ÖSYM ile birlikte yeniden belirlemeye DPB yetkilidir.

(Ek fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.) DPB'ce, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir.? hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, ÖSYM Başkanlığıyla birlikte yapılan çalışmalar neticesinde;

2010 Yılında lisans mezunları için KPSS'nin 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde, Ortaöğretim/Önlisans mezunları için KPSS'nin 26 Eylül 2010 tarihinde yapılmasına,

2010 Yılı içinde Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 defa merkezi yerleştirme yapılmasına,

2010 KPSS B Grubu kadrolara yapılacak birinci merkezi yerleştirme için kadroların DPB tarafından 3 Mayıs 2010 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderilmesine ve adaylardan tercih alınma işleminin 17-26 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılmasına,

2010 KPSS B Grubu kadrolara yapılacak ikinci merkezi yerleştirme işlemi için kadroların 1 Kasım 2010 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderilmesine ve adaylardan tercih alınma işleminin 15-24 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bilginize sunulur.

2010 KPSS Takvimi
KPSS Lisans 10-11 Temmuz 2010
KPSS Ortaöğretim/Önlisans 26 Eylül 2010

---

2010 Yerleştirme Takvimi
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından memur yerleştirme taleplerin toplanması Kadroların ÖSYM Başkanlığa gönderilmesi ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
KPSS 1. Yerleştirme 15 Mart-15 Nisan 2010 3 Mayıs 2010 17-26 Mayıs 2010
KPSS 2. Yerleştirme 1 Eylül-10 Ekim 2010 1 Kasım 2010 15-24 Kasım 2010

Bu Habere Tepkiniz