1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

08.07.2003 Tarihinde TBMM'de Kabul Edilen Kanuna Göre 61 Yaş Emekliliği

09 Temmuz 2003 10:44
Yazdır

08.07.2003 Tarihinde TBMM'de Kabul Edilen Kanuna Göre 61 Yaş Emekliliği

Bilindiği üzere daha önce TBMM'de kabul edilen 61 yaş emekliliğine ilişkin düzenlemenin yürürlüğü Anayasa Mahkemesince durdurulmuştu. Hükümet tarafından hazırlanan yeni tasarıda ise zorunlu emeklilik yaşının 61'e indirilmesi yönündeki düzenleme korunmuş ancak, emekli olacak memurlara ilişkin kademelendirme getirilmiştir. Ayrıca yapılan düzenleme ile üniversitede görevli öğretim üyelerinin 67 yaşından sonra çalıştırılabilme imkanı ortadan kaldırılmış ve Dışişleri Bakanlığında görevli büyükelçi ve daimi temsilcilerin zorunlu emeklilik yaşı 65 olarak tespit edilmiştir. Yine "subay ve askeri memur ve gedikliler" ile emniyet mensupları ve gümrük koruma memurlarının Kanunda gösterilen zorunlu emeklilik yaş hadleri aynen korunmaktadır. Bu istisnalar dışında kalan memurlar için, Kanunun yayımlanacağı tarihte 61 yaşını doldurmuş olmalarına veya doldurmaya kalan süreye göre belirli süreler tanınmaktadır. Örneğin Kanunun yayımı tarihinde 64 yaşını doldurmuş olup 65 yaşını doldurmamış olanlara 3 ay daha görevlerinde kalma imkanı getirilmektedir. Sitemizce hazırlanan ve Kanun hükümlerini tablolar şeklinde gösteren 61 yaş emekliliğine ilişkin ayrıntılar için tıklayın.

İstisnalar dışında Kanun ile getirilen ve emekli olacaklara belirli süre görevde kalma imkanı getiren düzenlenmenin tablosal görünümü aşağıdaki şekildedir. Aşağıdaki tabloya göre bir örnek verecek olursak; Kanunun Resmi Gazetede yayımı tarihi itibariyle 63 yaşını doldurmuş olup 64 yaşını doldurmamış olanlar 4 ay daha görevde kalacaklardır. Diğer durumlar bu örneğe göre aşağıdaki tablodan çıkarılabilir.

61 yaşını dolduranlar Kanunun Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle görevlerinde kalacakları süre
61 yaşını doldurmuş olup 62 yaşını doldurmamış olanlar 6 ay,
62 yaşını doldurmuş olup 63 yaşını doldurmamış olanlar 5 ay
63 yaşını doldurmuş olup 64 yaşını doldurmamış olanlar 4 ay
64 yaşını doldurmuş olup 65 yaşını doldurmamış olanlar 3 ay


61 yaşını doldurmalarına kalan süre Kanunun Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle görevlerinde kalacakları süre
1 ay ve daha az süre kalanlar 5 ay
1 aydan fazla 2 ay ve daha az süre kalanlar 4 ay
2 aydan fazla 3 ay ve daha az süre kalanlar 3 ay
3 aydan fazla 4 ay ve daha az süre kalanlar 2 ay
4 aydan fazla 5 ay ve daha az süre kalanlar 1 ay

TBMM'de kabul edilen Kanunun tam metni

MADDE 1. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?İştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 61 yaşını doldurdukları tarihtir. 61 yaşını dolduranların açıktan ve naklen tayinleri yapılamaz. Ancak, personel kanunlarındaki yaş hadlerine ilişkin hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklıdır.

b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67, hâkim ve savcılar ile Dışişleri Bakanlığında görevli büyükelçi ve daimi temsilcilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir.

d) (b) fıkrasında belirtilen görevlere fıkrada belirtilen yaş hadlerini ve (ç) fıkrasında belirtilen görevlere hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan ve naklen tayin edilemezler.?

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Geçici Madde 215: 40 ıncı madde kapsamında bulunan iştirakçilerden;

a) Bu Kanunun yayımı tarihinde;

1. 61 yaşını doldurmuş olup 62 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay,

2. 62 yaşını doldurmuş olup 63 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 ay,

3. 63 yaşını doldurmuş olup 64 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 4 ay,

4. 64 yaşını doldurmuş olup 65 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay,

b) Bu Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmalarına;

1. 1 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 5 ay,

2. 1 aydan fazla 2 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 4 ay,

3. 2 aydan fazla 3 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 3 ay,

4. 3 aydan fazla 4 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 2 ay,

5. 4 aydan fazla 5 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 1 ay,

Süreyle ve 65 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere görevlerinde kalırlar.

Geçici Madde 216- 17/4/2003 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmeleri gereken tarihteki fiili hizmet süreleri emekli aylığı bağlanması için gerekli süreden az olanlar, 65 yaşını dolduracakları tarihi geçmemek üzere, emekli aylığına hak kazanmak için gerekli hizmet süresini dolduruncaya kadar görevlerinde kalırlar.

Geçici Madde 217- 3/4/2003 tarihli ve 4839 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olan iştirakçiler hakkında, 10/5/2003 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında geçen sürede de emeklilik yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olarak uygulanır.?

Madde 3- 5434 sayılı Kanunun geçici 213 ve geçici 214 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4- Bu Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 216 ncı madde 17/4/2003 tarihinde, geçici 217 nci madde 10/5/2003 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam