Memurlardan imza atmaları istenen 'Namus Sözleşmesinin' metni

Haber Giriş : 18 Şubat 2005 10:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Başbakan Erdoğan'ın 'hortumları keseceğiz' sözünden hareket eden hükümet, etik (ahlak) atağı başlatacak. Başbakanlık Etik Kurulu tarafından hazırlanan ve göreve başlayan tüm memurlara imzalatılacak sözleşmenin bazı önemli bölümleri şöyle:

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

Görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, görevimi herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber