10 soruda başpolisliğe kimler atanabilecek?

Polis memuru unvanını; kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru olmak üzere 3 kademeye ayıran Kanun, 19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanuna göre en az 10 yıl görev yapmış ve 35 yaşından gün almış olanlar başpolis memuru kadrolarına başvurabilecektir. Kıdemli başpolis memuru kadrolarına ise fiilen altı yıl başpolis olarak görev yapmış olanlar başvurabilecektir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2010 23:32, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

YAZILI SINAV YAPILACAK

Hem başpolis hem de kıdemli başpolis memuru kadrolarına atama yapılması için yazılı sınav yapılacaktır. Ancak atamada sadece yazılı sınav sonuçları değil bazı kriterler de dikkate alınacaktır.

SEÇİMDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINACAK?

Başpolis memurluğu ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçimindeki kriterler daha sonra çıkarılacak yönetmelikte detaylı olarak belirtilecektir. Ancak, kanunda bu detayların ana ilkeleri belirtilmiştir. Buna göre kriterler şu şekilde olacaktır:
- meslek kıdemi,
- eğitim düzeyi,
- personelin yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi,
- sicil notu,
- adli ve idari cezalar ile
- yazılı sınav sonuçları

BAŞPOLİSLİĞE BAŞVURU ŞARTI

Yukarıda belirtilen kriterlere göre seçilecek en az on yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurları arasından başpolis memuru kadrolarına atama yapılacaktır.

KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURLUĞUNA BAŞVURU ŞARTI

Başpolis memuru olarak fiilen altı yıl görev yapmış olanlar arasından ise kıdemli başpolis memuru kadrolarına atama yapılabilir.

HİZMETLERDE FİİLİ HİZMET ŞARTI ARANMIŞTIR

Hem başpolisliğe hem de kıdemli başpolisliğe yapılacak atamada fiili hizmet şartı aranmıştır. Bu nedenle askerde geçen süreler, aylıksız izinde geçen süreler gibi süreler dikkate alınmayacaktır.

BİRİM VE BRANŞLARI EGM BELİRLEYECEK

Başpolis ve kıdemli başpolis memuru kadrolarına atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlencek.

24 YIL HİZMETİ OLANLAR

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ayrıca her yıl ihtiyaç olarak tespit olunan başpolis memurluğu sayısının % 20'sine kadarı 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılır. Bu sayıya göre belirlenecek polis memurları, yönetmelikte belirlenen başvuru şartları, kendi aralarında düzenlenecek yazılı sınav ve diğer kriterler esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başpolis memurluğuna atanır.

HİYERARŞİK ÜSTÜNLÜK

Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurunun; başpolis memuru ise polis memurunun hiyerarşik üstüdür.

YÖNETMELİKTE DÜZENLEBECEK HUSUSLAR

Başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru ve değerlendirme, uygulanacak yazılı sınav, başarı sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara ilişkin diğer esas ve usuller yönetmelikle düzenlencektir.

RÜTBELER

Rütbeler Meslek dereceleri Görev Unvanları
Kıdemli Başpolis Memuru 10 Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
Başpolis Memuru 11 Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
Polis Memuru 12 Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber