Memur-Sen, yüzde 10 zam istiyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2010 12:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

- Memur-Sen, memur maaşlarına birinci ve ikinci altı aylarda yüzde 5'er zam yapılmasını ek ödemelerde en az 120 TL artışa gidilmesini istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, konfederasyonun toplu görüşmelerde gündeme getireceği talepleri açıkladı.

Gündoğdu, memur maaşlarına gelecek yıl için birinci ve ikinci altı aylarda yüzde 5'er zam yapılmasını istediklerini söyledi.

Ek ödemelerin en az 120 TL artırılmasını talep ettiklerini bildiren Gündoğdu, ayrıca ek ödemeden kaynaklı adaletsizliğin giderilmesini beklediklerini açıkladı.

Ek ödemelerde mahsuplaşmaya ilişkin 2009 toplu görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan talebin, 2011 yılı beklenmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gündoğdu, sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 60 TL olmak üzere yılda 240 TL toplu görüşme ikramiyesi ödenmesini istediklerini kaydetti.


Memur-Sen, 2010 Toplu Görüşme Talepleri'ni, düzenlediği bir basın toplantısı ile açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 2011 yılının ilk altı ayında, yüzde 5, ikinci altı ayında da yüzde 5 olmak üzere, toplam yüzde 10'luk artış ve ek ödemelerde en az 120 TL artış istediklerini söyledi.

399 sayılı KHK'ye tabi personelin mağduriyetine neden olan ek ödeme kaynaklı adaletsizliğin giderilmesini de isteyen Ahmet Gündoğdu, Ek ödemelerde mahsuplaşmaya ilişkin 2009 toplu görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan talebin 2011 yılı beklenmeksizin hayata geçirilmesini beklentilerini vurguladı.

Sendika üyesi kamu görevlilerine üç ayda bir 60 TL olmak üzere yılda 240 TL toplu görüşme ikramiyesi ödenmesini de isteyen Ahmet Gündoğdu, çalışmayan eş için ödenecek aile yardımı gösterge rakamının 2350'ye yükseltilmesi, diğer bir ifadeyle aile yardımının140 TL'ye çıkarılması ve sözleşmeli personele de ödenmesi talebini dile getirdi.

Yiyecek yardımının, sözleşmeli personel dahil tüm personele maaşla birlikte ve günlük en az 2,5 TL olmak üzere nakden ödenmesi talebini ifade eden Gündoğdu, giyecek yardımından, makam ve görev tazminatı alanlar hariç sözleşmeli personel dahil olmak üzere bütün personelin yararlandırılmasını istedi.

Doğum yardımı gösterge rakamının 2500'den 10.000 çıkarılması ve çoğul gebelikte çocuk sayısı kadar ödenmesi gerektiğini belirten Ahmet Gündoğdu, ölüm yardımının memurun kendisi için en yüksek devlet memuru aylığının 4 katı, eş ve çocuklar içinse 2 katı olarak ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Gündoğdu ayrıca, 2010 yılı toplu görüşmelerinde, fazla çalışma ücretinin 1,15 TL'den 2,50TL'ye çıkarılmasını, nöbet görevlerinde her saat için en az 2.50 TL nöbet ücreti ödenmesini, ek ders ücreti göstergelerinin gündüz için 200'e, gece için 220'ye çıkarılmasını ve harcırah hesaplanmasında bir günlük yevmiye tutarının 800 gösterge rakamı olarak belirlenmesini isteyeceklerini dile getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu taleplerinin kabul edilmesi halinde, 13/3'ten maaş alan lise mezunu bekar bir hizmetlinin 1.159 TL olan maaşının, 01.01.2011 tarihi itibarıyla 1.376 TL'ye yükseleceğini, 13/3'ten maaş alan evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu lise mezunu bir hizmetlinin 1.375 TL olan maaşının ise 1.611 TL'ye çıkacağını kaydetti.

* KAMU GÖREVLİLERİNİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ KONULAR MASAYA TAŞINACAK

Ahmet Gündoğdu, mali ve sosyal haklara ilişkin taleplerinin dışında, kamu görevlileri açısından önem arz eden ve masaya getirecekleri taleplerin bir kısmını ise şu şekilde açıkladı:

* Kamu görevlilerinin sağlık hizmetlerinin SGK'na devriyle birlikte daha derinleşen ?Tedavi Katılımı Payı? uygulamasının kaldırılması,

* Tedavi için görev mahalli dışına çıkışlarda kamu görevlilerine ödenen gündelik miktarlarının Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre değil Harcırah Kanunu hükümlerine göre belirlenmesi,

*Gelir vergisi oranlarının 5 puan indirilmesi ya da matrahların arttırılması,

* Büyükşehir statüsündeki illerde ve Kalkınmada Öncelikli Bölge'lerde görev yapan kamu görevlilerine ilave tazminat verilmesi,

* Ek gösterge oranlarının ?halen ek göstergeden yararlanamayan kamu görevlileri için de belirlenmek kaydıyla- arttırılması,

* Özel hizmet tazminatı oranlarının arttırılması,

* Emekli ikramiyelerinin hesaplanmasındaki 30 yıllık hizmet süresi sınırlamasının kaldırılması,

* 657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C ile 86 ncı maddesi kapsamında (kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenler) ve 4924 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi istihdamı uygulamasına son verilmesi, bu konumdaki mevcut personelin kadrolu statüde istihdam edilmesi,

* Vekil statüsünde kamu hizmeti görmekte olanların (vekil ebe ve hemşireler vb.) kadrolu statüde istihdam edilmesi.

* GÜNDOĞDU: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİK BİZE SORULMADI

Hükümet tarafından hazırlanan ve 657 sayılı Kanun'da kapsamlı değişiklikler yapacak olan Kanun Tasarısı'nın, Konfederasyon ve Sendikaların görüş ve önerileri alınmadan TBMM'ne sevk edilmesinin kendilerini rahatsız ettiğini de söyleyen Gündoğdu, ?Bu tasarının içeriğinde yer alan hükümler toplu görüşme masasıyla ilgilidir. Biz, bu tasarıyı toplu görüşme kadar önemli görüyoruz. Kamu görevlilerinin iş güvencesini tehdit eden, özel sektörden kamuya keyfi geçişlere imkan sağlayan, ödül-ceza dengesini bozan, çalışma huzur ve barışını bozacak nitelikte kariyer uzmanlık sistemi öngören bu tasarıyı, Hükümet derhal geri çekmelidir. Tasarı, toplu görüşme masasının konusu haline getirilmelidir. Toplu görüşme sürecinde, Konfederasyonların ve ilgili Bakanlıkların katılımıyla birlikte oluşturulacak Komisyon tarafından tasarıya son şekli verilmelidir? şeklinde konuştu.

* TOPLU SÖZLEŞME TAMAM, GREV HAKKININ VERİLMESİ VE SİYASET YASAĞININ KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Geçen yıl, yetkili olduktan sonra yaptıkları açıklamada, ?Masa değil yasa sorunlu ve bu yasayı değiştirmeden masaya oturmayacağız' dediklerini hatırlatan Gündoğdu, yoğun çabaları sonucu Anayasa değişikliği paketine toplu sözleşme hakkının girmesine öncülük ettiklerini belirtti.

?YSK'nın müdahalesi olmasaydı, bu yıl toplu görüşme değil toplu sözleşme masası kurulacaktı? şeklinde konuşan Gündoğdu, ?Biz, bu yılki toplu görüşmelerde, ?toplu görüşme masasının yerine, toplu sözleşme masasını' kuracağız. Çünkü, milletimiz 12 Eylül'de ?Evet? diyecek ve ?toplu sözleşme? Anayasal hak haline gelecek. Biz, bu yıl toplu görüşme masasında, ?toplu sözleşme hakkı?nın fiili kullanımına ilişkin ikincil mevzuatı da tartışacağız. Bu çerçevede, emeklilerin toplu sözleşmeden nasıl yararlanacağını, toplu sözleşmenin süresini ve kapsamını tartışma konusu yapacağız. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yapısı ve işleyişini, üyelerinin nasıl ve nerelerden belirleneceğini tartışacağız. Kısaca, toplu görüşme masasında, toplu sözleşmenin hukukunu oluşturacağız? dedi.

Referanduma sunulacak Anayasa Değişikliği Paketini ve paketin içeriğinde ?toplu sözleşme hakkına? yer verilmesini önemseyip desteklediklerini de dile getiren Gündoğdu, toplu sözleşme hakkıyla yetinmeyeceklerini, kamu görevlilerinin, toplu sözleşme hakkının ayrılmaz parçası olan grev hakkına da, siyaset hakkına da sahip olmasını, kararlı bir şekilde talep etmeye devam edeceklerini vurguladı

Bu Habere Tepkiniz