Danıştay'dan, 4/B'li pozisyonların boş kalmasına yol açacak karar

Bilindiği üzere yapılan düzenlemeler gereğince sözleşmesini fesih eden 4/B'li 1 yıl boyunca hiçbir yerde yeniden 4/B'li olamamaktadır. Memurlar.net olarak yapmış olduğumuz haberlerde, daha tercihlerin alınması sırasında 4/B'li olarak çalışanlara tercih hakkı verilmemesi gerektiğini, aksi halde kadroların boş kalacağını belirtmiştik. Ancak, Danıştay; Söz-Sen adlı sendika tarafından açılan davada, daha başvuru aşamasında bu yönde bir kontrol yapılamayacağına karar verdi. Kararı ve değerlendirmelerimizi görmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2010 10:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Danıştay kararının ilgili bölümünde şu gerekçe yer almaktadır:

"Yukarıda yer verilen 657 sayılı Kanunda, dava konusu kılavuzun yayımlanma tarihinden sonra 5917 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle getirilen "fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe istihdam edilemez" hükmü ile sözleşmesini kendi isteği ile fesih eden sözleşmeli personelin bir yıllık süre geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyecekleri belirtilmiş ise de; Sağlık Bakanlığında sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenlerin eşit şartlarla girdikleri sınavda aldıkları puanın kullanılması, yani yerleştirilmeleri aşamasında, henüz atanma aşamasına geçilmeden tercih haklarının ortadan kaldırılmasına yol açan dava konusu düzenlemede kanunun anılan hükmüne uyarlık bulunmamaktadır.
Öte yandan, 657 sayılı Kanunda halen çalışan sözleşmeli personelin, başka bir pozisyon için sınava girmesi ve yeniden tercihte bulunmasını engelleyen bir düzenlemenin yer almadığı görülmektedir."

MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMALASI

1- Danıştay, yukarıdaki kararıyla, daha tercih aşamasında adayların 4/B'li çalışan olup olmadığının kontrolünün yapılamayacağını, bu kontrolün ancak atama sırasında yapılabileceğini belirtmektedirki, bu husus sadece ve sadece boş kadro sayısının artmasına yarayacaktır.

2- Danıştay kararında, her ne kadar daha tercih aşamasında adayın 4/B'li çalışan olup olmadığı kontrol edilemeyeceği belirtilmiş olsa da, zaten uygulamada tercihler sırasında böyle bir kontrol yapılmamıştır. Bu hususun Danıştay tarafından bilinmediği görülmektedir.

3- Karar sadece tercih aşamasında kontrol yapılmaması gerektiğini belirtmekte olup, uygulama da zaten bu yönde olmuştur. Bu nedenle, söz konusu bu karar hiçbir yeni şey getirmemektedir.

Bu Habere Tepkiniz