4/B'liye sınırsız nakil hakkı imkanı verilmeyecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2010 10:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kamu görevlileri sendikalarının, kamuda sözleşmeli ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi talebi, Kamu İşveren Kurulu tarafından olumsuz karşılandı.

Kurul, sözleşmeli statüdekileri sıkıntılarının ortadan kaldırılmasına yönelik kimi önerileri, ''sözleşmeli personel uygulamasının mantığına aykırı'' olduğu gerekçesiyle reddetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, toplu görüşme kapsamında Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcilerinden oluşturulan Çalışma Hayatı ile Sendikal Haklara İlişkin Konfederasyonların Ortak Talepleri ile Kamu İşveren Kurulu Temsilcilerinin Tespitlerine Dair Komisyon görev alanına giren konularla ilgili çalışma yaptı.

Konfederasyonların, ''tayin ve atamalarda aile bütünlüğünün korunmasının sağlanması, kamuda her statüde istihdam edilen personelin herhangi bir şart aranmaksızın eş durumundan dolayı tayin isteklerinin dikkati alınması'' talebi karşısında Kamu İşveren Kurulu, sağlık, eğitim ve aile bütünlüğünün korunmasına ilişkin olarak mevzuat çerçevesinde naklen atama taleplerinin karşılanmasına yönelik 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin yayımlandığını anımsattı.

Kurul, kişisel naklen atama talepleriyle kurumsal hizmet gerekleri arasında bağ kurulması dikkate alındığında, ''bu atamalarda herhangi bir şart aranmamasına'' ilişkin talebin uygun olmayacağı görüşünü belirtti.

Konfederasyonların, ''kamu çalışanlarının farklı türde istihdam edilmesi uygulamasından vazgeçilerek istihdam şeklinin kadrolu ve sürekli nitelikte memur statüsü olarak uygulanması, bu süreç tamamlanıncaya kadar Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B, 4/C maddeleri ve 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilenlerin memur statüsünde görev yapan kamu çalışanlarıyla aynı mali ve sosyal haklardan yararlandırılması ve tek çatı altında toplanmasına imkan verecek yasal düzenlemenin yapılması'' talepleri de komisyonda gündeme getirildi.

Kamu İşveren Kurulu, bu taleplere, ''memur ya da sözleşmeli personel istihdamı ile hizmet alımı yöntemlerinin, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde başvurulan ve çeşitli avantajları ya da yasal zorunlulukları dolayısıyla tercih edilen hizmet yürütme yöntemleri olduğu'' gerekçesiyle yanıt verdi.

-''BU STATÜLERDE YER DEĞİŞTİRME İSTİSNA''-

Sözleşmeli personele eğitim durumundan dolayı naklen atanma ve geçici görevlendirme hakkı verilmesi talebi de olumsuz karşılandı. Kamu İşveren Kurulu, kamu görevlerinin yürütülmesi için kurumlarca ihtiyaç duyulan personelin asgari eğitim düzeyinin belirlendiğini kaydetti. Kurul, eğitim konusunda kişisel gelişim ihtiyacı ile kurumsal hizmet sunumu arasında bir dengenin kurulması anlayışı ile sözleşmeli personel sisteminin mantığını gerekçe göstererek, talebi uygun görmedi.

Komisyonda, ''657 sayılı Kanun'un 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarına yer değiştirme işlemlerinde uygulanan sınırlamaların kaldırılması'' talepleri de değerlendirildi. Kamu İşveren Kurulu, bu talebi de reddederken gerekçesini şöyle açıkladı:

''Sözleşmeli ve geçici personel pozisyonları esas itibariyle belirli bir hizmet ve yer için tahsis edilmekte olup, bu statülerde yer değiştirme uygulamaları istisnaidir. İstisnai olarak öngörülen yer değişikliklerinde de kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi için yer değiştirme taleplerinin dikkate alınmasında bir takım kriterlerin bulunması gerektiği değerlendirmesiyle talep uygun görülmemiştir.''

-''TEK TİP SÖZLEŞME MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR''-

''Sözleşmeli personele görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkının verilmesi ve vekaleten idareci olarak görevlendirilebilmeleri konusunda düzenleme yapılması'' talebine karşılık Kamu İşveren Kurulu, ''bu talebin sözleşmeli personel uygulamasının mantığına aykırı olduğu'' değerlendirmesinde bulundu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin tek tip hale getirilmesi isteği için de olumlu görüş belirtilmedi. Kamu İşveren Kurulu, aynı unvanlı pozisyonlarda çalışmakta olan personel için hizmet sözleşmesinin aynı olduğuna işaret ederek, farklı unvanlı pozisyonlar için tek tip sözleşme yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

''Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin sonraki yıllara devredilmesi'' talebine karşı Kamu İşveren Kurulu, ''Yıllık iznin içinde bulunulan yıl içerisinde kullanılmasının sadece personelin bir hakkı değil, o personelden azami verim alınmasının gereği olduğu, bu talebin sözleşmeli personel uygulamasının mantığına da aykırı bulunduğu değerlendirilmiştir'' yanıtını verdi.

-GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN DURUMU-

Konfederasyonların, ''kadrolarının bulunduğu kurum ve kuruluşlar dışında geçici görevlendirilen kamu çalışanlarının, görevlendirildikleri kurum veya kadronun mali haklarından yararlandırılması'' talebi de uygun bulunmayan maddeler arasında yer aldı.

Kamu İşveren Kurulu, bu talebin, ''geçici görevlendirmelere süreklilik kazandırabileceği, mali hakları göreceli olarak daha düşük kurumlara yapılacak geçici görevlendirmelerde personelin mağduriyetine sebep olacağı, düşük ücret alınan kurumlardan yüksek ücret alınan kurumlara doğru personel hareketliliğini artıracağı'' değerlendirmesiyle uygun bulmadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber