2010 yılı Toplu görüşmelerde mutabakat/ TAM METİN

29 Ağustos 2010 tarih, saat 4:24 itibariyle, 2010 yılı toplu görüşmelerinde en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur-Sen ile hükümet arasında mutabakat sağlandı. Kamu-Sen, taban aylığa 30 TL zam yapılması önerisi kabul edilmediği için toplantıyı terk etti. Toplantı mutabakatına göre 2010 yılında memura yüzde 4+4 zam, 80 TL ek ödeme, eş için 20+20 aile yardımı ödeneği ve sendika üyesi memurlara 3 ayda bir 45 TL zam verilmesi ve enflasyon farkı ödenmesi konularında mutabakat sağlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2010 04:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Toplu görüşme sona erdi. Memur-Sen hükümetin zam önerisini kabul etti, Türkiye Kamu-Sen ise kabul etmedi.

Hükümet ile memur konfederasyonları arasındaki toplu görüşme sona erdi. Memur-Sen hükümetin zam önerisin kabul etti, Türkiye Kamu-Sen ise kabul etmedi.

Hükümetle memur konfederasyonlarının 15 Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri toplu görüşme tamamlandı.

Memur-Sen, hükümetin ikinci kez revize ettiği zam teklifini kabul etti, Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa zam yapılmadığı gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından memur konfederasyonlarına sunduğu yeni teklifte, memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 4 artı 4 zam yapılmasını önerdi.

Hükümet ayrıca, ek ödeme kapsamındaki memurlara 80 lira ek ödeme yapılmasına, aile yardımının gelecek yılın birinci ve ikinci altı aylarında 20'şer lira arttırılmasını teklif etti.

Bunun yanında toplu görüşme priminin de üç ayda bir 45 lira olarak ödenmesine teklifinde bulunuldu

Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen Konfederasyonu

1- Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 2011 yılının birinci altı aylık döneminde % 4 ve ikinci altı aylık döneminde % 4 oranında artış olacak şekilde zam yapılması,

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödemenin, Ocak 2011 tarihinden itibaren 80 TL. artırılması,

3- Eş için ödenmekte olan mevcut aile yardımı ödeneğinin 2011 yılının birinci yarısında 20 TL ve ikinci yarısında 20 TL artırılması ve aile yardımı ödeneğinin sözleşmeli personele de verilmesi,

4- Sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL Toplu Görüşme Primi ödenmesi,

5- Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde yapılan artış oranını aşması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile sözkonusu artış oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 01/07/2011, ikinci altı ay içinse 01/01/2012 tarihinden geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılması,

üzerinde mutabakata varmışlardır.

Bu tutanak Kamu İşveren Kurulu üyeleri ile yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonların temsilcilerince tanzim ve imza edilmiştir. Ankara, 29/08/2010.

Bu Habere Tepkiniz