Sağlık Bakanlığı KPSS 2010/2 ile atananlardan istenilen belgeleri açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2011 11:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS 2010/2 Bakanlığımız İçin Atamaya Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler

1 - Yerleştirme Sonuç Belgesi

2 - En son öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

( Odyolog kadrosuna yerleşen adayların lisans diplomasına ek olarak Odyoloji alanında lisans üstü eğitim tamamladığına dair öğrenim belgesini (noter tasdikli) teslim etmeleri gerekmektedir.

Sağlık Fizikçisi kadrosuna yerleşen adayların lisans diplomasına ek olarak Yüksek Öğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli kararı gereği ?Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji yada Nükleer Tıp? konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) eğitim tamamladığına dair öğrenim belgesini (noter tasdikli) teslim etmeleri gerekmektedir)

3 - Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirtir sağlık raporu

(Resmi Onaylı tek hekim raporu da geçerlidir.)

4- Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Adli sicil ve arşiv kaydı)

5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Aslı

6- İkametgâh İlmühaberi

7- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)

8- 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında)

9- Mal Bildirim Beyannamesi

10- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosuna atananlardan örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına dair transkript'in aslı veya onaylı sureti ile M.E.B. onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı veya noter onaylı sureti.

Adaylar yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamının 15/02/2011 tarih ve 32198 sayılı onayına istinaden 04/03/2011 Cuma tarihi mesai bitimine kadar;

Sosyal Çalışmacı, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Psikolog, Diyetisyen, Odyolog, Ebe ve Hemşire Kadrolarına yerleşen adaylar için Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 1. Kat Yardımcı Sağlık Personel Atama Şube Müdürlüğüne,

Sosyolog, Mimar, Mühendis ve V.H.K.İ. kadrolarına yerleşen adaylar için ise Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 5. Kat Genel İdari Hizmetler Atama Şube Müdürlüğüne,

elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz