Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alım kılavuzunda yine değişiklik yapıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2011 10:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanl??ğının Sözleşmeli Pozisyonlarına

Yerleştirme İçin Tercih Yapmak İsteyen Adayların Dikkatine

(22 Şubat 2011)

15 Şubat 2011 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan KPSS-2011/4 Tercih Kılavuzunda,Tarım ve Köyişleri Bakanlığının talebi üzerine aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

1) Kılavuzun 3.3 maddesinde yer alan;

?Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler tercih işleminde bulunmayacaklardır.? kuralı gereği Bakanlık tarafından Merkezimize T.C. Kimlik Numaraları bildirilen adaylar bu yerleştirme için tercih yapamayacaklardır.? ifadesi ile

BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI'nda yer alan;

?ÖNEMLİ NOT: Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler tercih işleminde bulunmayacaklardır. Tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.? ifadesi

kılavuzdan çıkarılmıştır.

2.1 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI'nda yer alan c) maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

?Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.?

2) Tablo-3'te yer alan bazı sözleşmeli pozisyonların ?ÜNVANI? bilgisi ve ?NİTELİK KODLARI? aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

3) Tablo-4'te yer alan ?4689? nitelik kodunun karşısında yer alan mezun olunan program kodlarına ?9034? program kodu eklenmiştir.

Adayların tercihlerini yaparken Kılavuzda yapılan düzenlemelere dikkat etmeleri gerekmektedir.

KPSS-2011/4 adaylarına duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TABLO-3'TE YAPILAN DÜZENLEMELER

KODU ÜNVANI NİTELİK KODLARI

3142509 MÜHENDİS 5517 5518 7500

3142511 MÜHENDİS 4683 7500

3142513 MÜHENDİS 4777 7500

3142537 MÜHENDİS 4639 7500

Bu Habere Tepkiniz