Aday memura ücretsiz (1) yıl doğum izni verilebilir mi?

Haber Giriş : 04 Nisan 2005 15:44, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SORU: İyi günler. Öncelikle memurlar.net gibi bir oluşumu ortaya koyarak biz kamu personellerini bir çok konuda bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Aday memur olan bir anneye ücretsiz (1) yıl doğum izni verilip verilemeyeceği. Bu konuda bilgi verebilirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim.

Soru Özeti: Aday memur olan bir anneye ücretsiz (1) yıl doğum izni verilip verilemeyeceği,

CEVAP: 657 sayılı Devlet memurları Kanununun III üncü kısım 3 üncü bölümde aday Devlet memurları ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu hükümler yalnız aday memurlara uygulanabilmektedir. Anılan Kanununda bu hükümler dışındaki hangi hükümlerinin aday memurlara uygulanabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Mezkur Kanunun adaylara ilişkin hükümlerine muhalif olmayan bütün hükümleri adaylara da uygulanmaktadır. Bu çerçevede izinlere, mali haklara, sosyal haklara vb aday Devlet memurlarına yönelik özel düzenleme yapılmamış konulardaki diğer hükümler aday Devlet memurlarına da uygulanmaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 14.7.2004-5223 Kanunun 1 inci maddesi ile değişik 104 üncü maddesinde "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." ve ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da "Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir." hükümleri yer almaktadır. Kanunda yer alan hükümlerin aday memurlara uygulanması gerekmektedir.

Bu nedenle doğum yapan aday Devlet memuruna talebi halinde 657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca 1 yıla kadar aylıksız izin verilmesi gerekmektedir. Uygulama bu yönde olup farklı bir yorum da bulunmamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz